Oćwieka /Woitfick/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś będąca obecnie częścią wsi Kluki, leżącej w gminie Przelewice powiatu pyrzyckiego. Wieś rycerska prawdopodobnie będąca częścią majątku w Klukach. Stąd historia wsi ściśle powiązana z historią wsi Kluki. W XV wieku należąca do rodu de Zinne oraz von Kussow. W latach 1523-1626 część dóbr w rękach rodu von Steinwehr. Majątek scalony przez rodzinę von Kussow w XVII wieku, która w 1752 roku otrzymuje tytuł hrabiowski. W XVIII wieku dobra w rękach rodu von Liebeherr/1756/, z tego rodu wymienia się jako właściciela Augusta Wilhelma von Liebeherr. W 1804 roku właścicielami zostaje rodzina von Kussow– wymieniany Gustaw hrabia von Kussow. Od 1809 roku w zarządzie rodu von der Marwitz-Ludwig von der Marwitz zmarły w 1839 roku. Kolejni właściciele to: od 1841 Holm, 1861/1862/- Holtz, 1905- Dudy, 1939- Glahn.

Kussow

Steinwehr 2

Steinwehr 1

Liebeherr

Marwitz von der

 

 

 

 

 

 

Kluki-dwór

 

Kluki pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie