Mokrzyca Wielka /Gross Mokratz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1324 roku, kiedy należała do rodu von Apenburg. W 1484 roku lenno potwierdzone dla Jaspera von Apenburg przez księcia Bogusława X.W 1756 roku majątek nadal w rękach rodu von Apenburg- wymienia się Erdmanna Jochena von Apenburg oraz Ernsta Friedricha von Apenburg. W 1780 roku major Boguslaw von Apenburg przekazuje majątek siostrzeńcom: kapitanowi Fryderykowi Eugenowi von Hiller oraz porucznikowi Bernhardowi Fryderykowi von Hiller. W 1939 roku majątek w rękach rodu von Weltzin– wymienia się Ernę von Weltzin, z domu von Hiller. W 1910 roku majątek liczył 560,50 ha gruntów i należał do Pani Hiller. W 1928 roku własność Pani Erny von Weltzin a dobra liczyły 541 ha gruntów.

Mokrzyca Wielka 1

Mokrzyca Wielka-dwór

DSC_0402

DSC_0047 DSC_0048

ZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZE

Przez założenie dworsko-folwarczne przebiega obecnie droga krajowa. Jadąc od strony Wolina po stronie lewej położony skromny dwór oraz resztki założenia parkowego. Po stronie prawej drogi założenie folwarczne z resztkami budynków gospodarczych.

Mokrzyca Wielka, zachodniopomorskie