MIERCZANY /Hildesheim/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Należała do rodziny von Klepzig. Później była własnością joannitów. W XV wieku należała do rodziny von Winning. Dość częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodziny: von Kӧckritz, von Lossow, von Sydow, Tierbach, Lusitz, Günther, Stegemann, von Bornstädt. Na początku XIX wieku dobra są w posiadaniu rodziny Heinrich(1828). W połowie XIX wieku majątek jest własnością rodziny von Brandenburg. Od początku XX wieku do 1945 roku dobra są w posiadaniu rodziny von Risselmann– wymieniony Auguste i Elhard von Risselmann.

W północno-zachodniej części wsi resztki zespołu dworskiego w postaci ruin budynków gospodarczych.

mierczany-1896-lubuskie