LUBSKO /Sommerfeld/

Lubsko-zdjęcie lotnicze 1

HISTORIA MIASTA

 Pierwsza wzmianka o miejscowości leżącej w powiecie żarskim pojawia się już w 1106 roku, w dokumencie margrabiego Henryka I,  aczkolwiek dokument ten uznaje się za fałszerstwo z tamtego okresu, kiedy toczyła się walka o te ziemie między Wettynami. Po raz pierwszy nazwa Sommerfeld/Lubsko/ pojawia się w 1253 roku. Prawa miejskie otrzymuje już w 1283 roku z rąk margrabiego Henryka Dostojnego. W tym czasie Lubsko należało do Marchii Łużyckiej pod rządami Wettynów. W 1304 roku Dytryk III sprzedaje miasto Ottonowi IV i Waldemarowi z rodu Askańczyków. Od tego czasu należy do Marchii Brandenburskiej. Po śmierci margrabiego Waldemara doszło do kolejnych zatargów rodzinnych o miasto. Po krótkim zajęciu go przez wojska Jana I Luksemburskiego, w roku 1323 miasto dekretem królewskim zostaje przekazane przez Ludwika IV Wittelsbacha najstarszemu synowi, Ludwikowi V Brandenburskiemu. W 1353 roku miasto jako zastaw jest w rękach władcy Miśni, Fryderyka III. W latach 1364-1368 Lubsko było w posiadaniu księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego z rodu Piastów. Po jego bezpotomnej śmierci miasto dostało się pod rządy Czech na prawie sto lat.  Od 1492 roku miasto jest we władaniu Brandenburgii aż do 1945 roku. W 1411 roku miasto jest w rękach prywatnych: najpierw w posiadaniu rodziny von Pack, później von Kottwitz. Wielokrotnie plądrowane przez wojska szwedzkie, czeskie w czasie wojny trzydziestoletniej czy siedmioletniej przez wojska Fryderyka II i później podczas przemarszu wojsk napoleońskich. Od 1807 roku miasto odzyskuje wolność od właścicieli zamku. Okres rządów niemieckich kończy się w 1945 roku. Dnia 03 czerwca 1945 roku wojska radzieckie przekazują miasto władzy ludowej państwa polskiego.

Lubsko, lubuskie Lubsko, lubuskie, inne spojrzenie na zamek Lubsko-dziedziniec zamkowy Lubsko-zamek

ZAMEK

W północno-zachodniej części miasta, przy ulicy Zamkowej położony jest zamek, wymieniany już w XIII wieku, kiedy mowa była o adwokacie, zarządzającym zamkiem w imieniu margrabiego. Prawdopodobnie po raz pierwszy przebudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego. O średniowiecznej metryce zamku mogą świadczyć dolne kondygnacje wieży, nakryte gwiaździstym sklepieniem oraz fragmenty ściany zachodniej. W 1588 roku rodzina Kotwiczów(von Kottwitz) jako właściciele wznieśli część północną obecnego zamku przy pomocy prawdopodobnie mistrza Antonio z Włoch. Przebudowywany i rozbudowywany przez niemal każde następne stulecia, aż do wieku XX. Późniejszym właścicielem zamku zostaje generał kawalerii Friedrich Siegismund von Bredow, który dokonał barokowej przebudowy zamku w tym wieży, która w tej postaci przetrwała do dzisiaj. Założył również park wokół rezydencji. Po jego bezpotomnej śmierci, zamek wraz z dobrami dziedziczy żona jego, Emerentia Sophia, z domu von Beerfelde. W 1792 roku po jej śmierci zamek dziedziczy jej brat, Georg Friedrich von Beerfelde. Następnym sukcesorem jest jego syn, Gustaw Adolph von Beerfelde, po nim dziedziczy zamek jego syn, porucznik 1 Królewskiego Regimentu Dragonów Georg Heinrich Adolph von Beerfelde. W 1930 roku zamek zostaje sprzedany miastu i od tego czasu pełni funkcje użytkowe na rzecz ludności. Po II wojnie światowej w zamku urządzono szpital wojsk radzieckich. W latach 1951-55 mieścił się tutaj dom dziecka. W 1957 przeprowadzono remont kapitalny obiektu, w 1976 pomalowano elewację. Obecnie w zamku mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Lubsko-zamek2 Lubsko-zamek, inne spojrzenie, lubuskie Lubsko-widok na zamek, lubuskie Lubsko-zamek i park Lubsko, lubuskie, zamek Lubsko-pow. Żary, lubuskie

WILLE

Lubsko - zamek oraz willa Schluter Lubsko lubuskie, wille Lubsko- willa Hecht Lubsko- willa WirsichLubsko willa przy ulicy DworcowejLubsko-willa nad kanałem Lubsko willa Weise Lubsko-na schodach willi lub może zamku

 

 

 

Lubsko willa Lange

Lubsko willa Wiese, Lubsko-willa Weise, lubuskie

 

 

 

 

Lubsko 1, lubuskie