KRĘCKO /Kranz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Zbąszynek powiatu świebodzińskiego wzmiankowana w 1293 roku, kiedy to Wojciech z Lubrzy, z rodu Dryjów, nadaje ziemię w Kręcku swojemu giermkowi- Teodorykowi, synowi Szymona. Ten traci nadane dobra za długi. W roku 1334 Mikołaj z Kłębowa, z rodu Jeleni-Niałków, darowuje Kręcko swojemu rycerzowi- Benczowi von Nebelschutz z Górnych Łużyc. Kolejnymi właścicielami wsi byli Nadelwicze-Kręscy. Rodzina ta herbu Nadelwicz utraciła dobra w połowie XVI wieku. W tym czasie posiadali Bobowicko i Przytoczną. Linia ta od XVII wieku używała tytułu hrabiowskiego potwierdzonego w Prusach w roku 1843, wymarła ostatecznie w roku 1870. Herb Nadelwicz to chart pod drzewem. Nic nie wiadomo na temat wyglądu tego herbu/ Niesiecki-str.377-378, Małachowski- str.693.
W końcu XV wieku posiadaczami części dóbr we wsi Kręcko byli: opat klasztoru cysterskiego w Obrze, ród Kotwiczów(Jan i Grabisz- w latach 1490-98). W roku 1573 Wojciech Dziembowski herbu Pomian żeni się z Barbarą Kręską i przejmuje dobra wsi Kręsko. Dziembowscy pochodzili ze wsi Dziembowa w dawnym powiecie nakielskim. Po śmierci Wojciecha Dziembowskiego około roku 1580 koleni Dziembowscy aż do roku 1844 pisali się jako „panowie na Kręcku i Brudzewie”. Linia ta przetrwała do końca II wojny światowej w Bobowicku. Na cmentarzu ewangelickim w Kręcku pochowany jest Bogusław Ludwik Dziembowski. Kilkanaście blach herbowych i inskrypcyjnych oraz jeden portret znajdują się w muzeum w Międzyrzeczu. Po Dziembowskich właścicielem wsi zostaje rodzina von Thiedemann.

Krecko- palac

Krecko- droga Nr302 Sulechow-Zbaszyn

ZESPÓŁ PAŁACOWO-DWORSKI

Zespół pałacowo-dworski składający się z pałacu, dworku, bramy i parku. Pałac zbudowany przez właściciela wsi Ericha von Thiedemanna, w 1945 roku przypadkowo wysadzony w powietrze przez ucztujących po zajęciu wsi Rosjan.
Dworek (rządcówka), zbudowany w końcu XVIII wieku, prawdopodobnie przez Dziembowskich, o cechach klasycystycznych, murowany, częściowo szachulcowy, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, w końcu XIX wieku powiększony o część wschodnią. Park założony w XVIII lub XIX wieku, o charakterze krajobrazowym.

kresko-1933-lubuskie