KOWALÓW /Kohlow/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1360 roku jako Kowl, Caul i Kaul. W 1461 roku wymieniona pod nazwą Kauwel. W 1459 roku dobra we wsi miał Hans von Lossow, właściciel Boczowa i Drzeńska. W 1598 roku siedzibę swoją mieli bracia von Wedel– Hans Georg i Bastian. W tym czasie wymienia sie również rodzinę von Koeckeritz. W 1654 roku majątek w rękach rodu von Ludwig. Dobra posiadali do 1804 roku. Na krótko przechodzą w ręce rodu von Berg, którzy w 1820 sprzedają dobra porucznikowi Doering. Od niego w 1836 roku za 53.400 talarów majątek zakupił Kaspar Eduard Theodor Wilhelm von Kaphengst. Posiadali majątek do 1945 roku. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku był Karl Erich von Kaphengst.

Kowalów pow. Rzepin, lubuskie

Kowalów gm.Rzepin, pow.Słubice, lubuskie

Kowalow- palac

PAŁAC

W XIX wieku prawdopodobnie na zrębach starszej budowli rodzina von Kaphengst buduje nowy pałac, z wieżą jako dominantą założenia. Pałac zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Pozostałością założenia jest park z XIX wieku.

WILLA

kowalow-1895-lubuskie