KORZĘCIN /Körtenthin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1504 roku(Korrentin) będąc lennem rodu von Lockstӓdt- wymieniony Clawes, syn Hermanna von Lockstӓdt. W XVI wieku należała do rodziny von Bosberge. W 1545 roku Joachim von Bosberge oddał wieś w dzierżawę kapitule katedry kamieńskiej. Od 1626 roku własność Joachima von Pritz. Od 1757 roku własność Christiana von Bolz. Od 1799 roku dobra są w rękach Carla Friedricha von Wedel a od 1841 roku Ferdynanda Nӧbel. Kolejnym właścicielem majątku był kaznodzieja Classin w latach 1857-1862. W 1870 roku majątek należący do kapitana Ferno liczył 1035 mórg ziemi. W 1879 roku majątek posiadał 264,38 ha gruntów i nadal należał do rodziny Ferno. Prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku doszło do rozparcelowania majątku. We wschodniej części wsi resztki majątku ziemskiego.W 1928 roku resztka dóbr po parcelacji z dworem należący do Heinricha Krüger liczył 76 ha gruntów.