KORZĘCIN /Körtenthin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1504 roku(Korrentin) będąc lennem rodu von Lockstӓdt- wymieniony Clawes, syn Hermanna von Lockstӓdt. W XVI wieku należała do rodziny von Bosberge. W 1545 roku Joachim von Bosberge oddał wieś w dzierżawę kapitule katedry kamieńskiej. Od 1626 roku własność Joachima von Pritz. Od 1757 roku własność Christiana von Bolz. Od 1799 roku dobra są w rękach Carla Friedricha von Wedel a od 1841 roku Ferdynanda Nӧbel. Kolejnym właścicielem majątku był kaznodzieja Classin w latach 1857-1862. W 1870 roku majątek należący do kapitana Ferno liczył 1035 mórg ziemi. W 1879 roku majątek posiadał 264,38 ha gruntów i nadal należał do rodziny Ferno. Prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku doszło do rozparcelowania majątku. We wschodniej części wsi resztki majątku ziemskiego.