JABŁONIEC /Gablenz/

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1221 roku. W 1348 roku właścicielem wsi był Dersekin von Weissensee. W 1356 roku wymienia się Christiana von Witzleben oraz Heinricha i Friedricha von Kottwitz. Wymienia się również rodzinę von Gablenz. W 1482 roku nastąpił podział wsi na część brandenburską, należącą do Lubska, druga część saksońska, szlachecka. Podział taki istniał do 1815 roku. W 1637 roku dobra w rękach rodu von Wiedebach. W 1660 roku dobra sprzedane Rudolfowi von Bunau. W 1708 roku Balthasar Erdmann von Kottwitz zakupuje dobra od Heinricha von Bunau. Przez wiek XVIII i XIX częste zmiany właścicieli: M.Johann Christian Kruger/1721-1729/, Johann Christoph von Hasse/1729-1731-36/, Kurt Gottlob von Braun/1731-1731/, Andreas Haenisch/1736-1777/, Christiane Sofia Henriette Haenisch/1777-1778/, Johann Christian Koepstein-dzierżawca, Johann Friedrich Franz von Ploetz/-1791/, Johann Gottfried Schultze/1791-1793/, Friedrich Ludwig von Sydow/1793-1796-1805/, Christian Friedrich Schur/1796-1796/,Carl Friedrich von Schmieden/1805-1806/, Adolf Friedrich von Kloesterlein/1806-1809/, Matthaeus Richter/1809-1813/, Karl Christian Garbe/1813-1821/, August Traugott Gurtler/1821-1825/, Martin Blasche/1825-1832/, Johann Gottfried Jacob/1832-1863/, Weber/1863-1900/, Samuel Papilsky/1900-1910/, Reinhold Weiss/1910-1920/, Rudolf Habelmann/1920-1939/.

Jablonice- dwor

Jablonice dwor2

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Po założeniu dworsko-folwarcznym resztki zabudowań gospodarczych.

jabloniec-1919-lubuskie