Grębowo /Grambow/

HISTORIA WSI

 Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1308 roku. W 1455 roku wieś w rękach rodu von Brüsewitz. W tym czasie podział wioski na dwie części: majątek a należy do rodziny von Witten, majątek b należy do rodziny von Wachholtz. Po scaleniu dóbr należały od XVIII wieku do rodu von Witten– wymieniony Joachim Ludwig von Witten(XVIIIw). Majątek posiadali do połowy XIX wieku. Później majątek własnością rodziny von Kaphengst– wymieniony Carl Leo von Kaphengst. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Lewerenz

144 151 148 150 152

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W południowej części wsi założenie dworskie, składające się z dworu oraz zabudowań gospodarczych.Grębowo, zachodniopomorskie