GRABOWIEC /Schöneich/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świdnica powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1251 roku. W wiekach kolejnych jako właścicieli wsi wymienia się rody: von Berge, von Promnitz, von Schönaich-Carolath, von Plötz, von Mellin, von Blixen, Sturm, von Uechtritz, Bote, Burchardt, von Wedell-Parlow. Z całości zostały w kolejnych wiekach wydzielone dwa majątki. W 1601/1602 roku pojawia się majątek II, będący w rękach rodu von Promnitz. W 1594 roku pojawia się majątek III. Właścicielem majątku III w XIX wieku była rodzina Rippe i jego żona Birth, wymieniana w roku 1834 a posiadająca majątek z dworem do 1888 roku. Kolejne częste zmiany właścicieli: Müller/1900/, Malcometz(Malcomess)/1911/, Fischer/1919/, Krieg/1927/, Dr med. Hagner/1934-1945/.

Grabowiec- pałac Malkomess

Grabowiec k.Letnicy001- powiększenie

We wsi prosty dwór prawdopodobnie zbudowany w XIX wieku w otoczeniu niewielkiego założenia ogrodowego zaadoptowany na kościół.

Screen Shot 086