GRABÓW /Grabow/

Wieś w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego, przy drodze Sulęcin-Torzym. Wieś o średniowiecznych korzeniach, pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1350 kiedy była własnością zakonu joannitów z Łagowa. Wcześniej należała do rodu von Klepzig. W 1461 roku wieś kupiona przez rodzinę von Glasser, w latach 1494-1523 w posiadaniu rodziny von Lӧben. W 1523 dobra kupuje rodzina von Falkenhagen. W tym czasie dochodzi do podziału wsi: część pozostaje w rękach obecnych właścicieli, część ponownie w posiadaniu rodu von Lӧben. Częste zmiany właścicieli, z których należy wymienić rody: von Winningvon Alten-BockumvonUnruh, baron von CollasMiessener, von Buderitzky(Budritzky), Rudeloff, von Schlichting/1828/, Betzhold/1857/, von Bonin- wymieniany Alexander von Bonin. Prawdopodobnie rodzina von Bonin była właścicielem majątku do 1945 roku.

Grabów pow. Sulęcin, lubuskie

grabow-k-sulecina-lubuskie

Naprzeciwko kościoła w południowo-zachodniej części wsi znajdował się zespół pałacowo-parkowy. Obecnie resztki parku krajobrazowego.

grabow-1923-lubuskie