GORUŃSKO /Grunzig/

HISTORIA WSI
Wieś położona w gminie Bledzew powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymeiniona w roku 1293/Grancze/- wymieniony jako właściciel komes Voych de Lubolow czyli Wojciech z Lubrzy. Przez wieki zmiana nazw miejscowości- Grunz/1307/, Grunciko/1312/, Grunsko, Gruciko/1315/, Gorunsko/1413/, Gorzwinsko/1418/, Gorenisko/1564/65/, Grunzig/1944/. Wieś była gniazdem starej rodziny Gorońskich/Goruńskich/ nieznanego herbu. Jak podaje Słownik historyczno-geograficzny Ziem Polskich w średniowieczu, założycielem rodu Goruńskich był Jakub z Bukowca Bukowiecki, od 1479 roku piszący się Goruński. W 1504 roku wieś zostaje sprzedana przez Gorońskiego braciom Janowi i Piotrowi de Dobrzyce. W XVII wieku wieś w rękach rodziny Gorzyńskich. Na początku XVIII wieku dobra przez małżeństwo przechodzą w ręce Bukowieckich. W 1842 roku umiera ostatni z rodu Bukowieckich na Goruńsku- August Samuel, oficer pruski i Księstwa Warszawskiego, starosta wyrzyski. W 1862 roku po śmierci wdowy po Auguście Samuelu dobra zostają sprzedane rodzinie Büttner z Berlina, która posiada majątek do 1945 roku. 

Goruńsko- na drodze Bledzew-TemplewoGoruńsko- ok. Bledzewa- pałacGoruńsko - pałac od strony parku

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pałac został zniszczony podczas działań wojennych 1945 roku. Pozostałością po założeniu jest budynek rządcówki, gorzelnia, resztki parku krajobrazowego wraz z ogrodzeniem oraz mauzolea ostatnich właścicieli Goruńska.

Gorunsko pow. Miedzyrzecz, lubuskieGoruńsko, lubuskie

Screen Shot 047