GARDZIEC /Garz/

HISTORIA WSI

Nieistniejąca wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgały średniowiecza i należała do rodu von Mellin. W 1804 roku zakupiona przez Henninga Ludwiga Dionysiusa von Blanckenbrug. Później częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodzinę: Selle(1862), Bӧtzow(1905). W 1910 roku majątek w rękach Kurda hrabiego von Flemming a dobra liczyły w tym czasie 298 ha gruntów. W 1928 roku majątek w rękach Gottfrieda Strenger i liczył 465 ha gruntów. Rodzina Strenger była w posiadaniu majątku do 1945 roku.

Gardziec 1929, zachodniopomorskie