DRZEŃSKO /Drenzig/

Wieś w gminie Rzepin, powiecie słubickim założona w XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1312 roku, kiedy wieś należała do rodziny von Klepzig. Z zapisu znajdującego się w Księdze Ziemskiej Karola IV z roku 1375 jest mowa o zamku w Drzeńsku. Nie wiemy gdzie się znajdował i jak wyglądał. W roku 1437 jako właścicieli wsi wymienia się rodzinę von Lossow, która w gminie Rzepin posiadała kilka wsi, w tym wieś Boczów. W roku 1486 margrabia Jan nadaje wieś Janowi von Lossow z Boczowa. Od 1568 roku wieś staje się własnością elektora brandenburskiego, później króla pruskiego i włączona do domeny państwowej.

drzensko-1896-lubuskie