Dramino /Drammin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1194 roku w bulli papieża Celestyna III, kiedy nadał wieś „Villa Dramine” klasztorowi w Uznamiu. Prawdopodobnie wieś podzielona na kilka własności rycerskich. W 1521 roku część wsi należała do rodu von Manteuffel– linia Drammin und Parpart(Paprotno). W 1523 roku wzmiankowany Heinrich von Manteuffel, w 1674 roku Christian von Manteuffel. W 1631 roku część wsi była w rękach rodu von Brockhausen– wymieniony Claus von Brockhausen. Później w rękach rodu von Zastrow– w 1742 roku należała do Hansa Henninga von Zastrow. Kolejno wieś w posiadaniu Samuela von Cocceji, od którego dobra zakupił major Friedrich Wilhelm von Flemming. Po nim majątek dziedziczy jego syn, Felix Friedrich hrabia von Flemming. Z tego rodu wymieniany: Carl Friedrich von Flemming(XVIIIw.), Franz Berndt Johann Sigismund hrabia von Flemming(1804), Franz Wilhelm Carl von Flemming(1835), Richard hrabia von Flemming(lata 20-te XX wieku). Majątek Richarda von Flemming liczył w 1910 roku i w 1928 roku 728 ha gruntów.