CHOCICZ /Hermswalde/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wchodziła w skład państwa stanowego Żary rodu von Biberstein. W 1486 roku wieś jest w rękach Sigismunda von Rothenburg, który odkupił wieś od króla węgierskiego Macieja Korwina. Posiadali dobra do końca XVIII wieku. W 1801 roku majątek posiada rodzina von Glaubitz. Dwór rozebrany po 1945 roku.

Chocicz 1933, lubuskie