CHEŁMSKO /Gollmütz/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1390 roku, kiedy należała do opata bledzewskiego. Do cystersów bledzewskich należała do kasacji zakonu, do 1796 roku. Później własność państwa pruskiego.

chelmsko-1894-lubuskie