Babin /Babin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Trzcińsko-Zdrój powiatu gryfińskiego. Początki sięgają średniowiecza. Przez wieki częste zmiany nazwy wsi- Wawin1337, Babbin 1338, Babyn 1392-93, Babin 1472, Sabbin 1499, Babin 1833, Baebin d0 1945. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1337. W 1338 roku część ziemi była w rękach Helmbricha Butz, część należała do rodu von Wedel. W 1517 roku jako właścicieli ziemskich we wsi wymienia się rodzinę von der Marwitz. W XIX wieku w Babinie dwa folwarki- jeden należący do majątku Smolnica, którego właścicielem była rodzina von Sydow, drugi do majątku Warnice należącego do rodu von der Osten. Na początku XX wieku majątek o powierzchni 218 ha był w rękach Paula Luttmanna. W 1903 roku jako właściciela majątku wymienia się rodzinę Kock, w 1929 roku rodzinę Mahlkuch.

Wedel (5)

Marwitz (4)

von Sydow

Osten von der

Babin na zach. od Mysliborza- dwor

DWÓR

We wsi resztki założenia dworsko-folwarcznego położone przy drodze Warnice-Piaseczno. Całość składa się z podwórza i budynków gospodarczych. W części północnej stał dwór z niewielkim ogrodem przylegającym do niego. Po przeciwnej stronie stały czworaki dla pracowników.

Babinek /Heinrichsdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Banie powiatu gryfińskiego. Założona prawdopodobnie przez Templariuszy w XIII wieku. Pod koniec XIV wieku wieś należąca do rodziny von Rehberg przechodzi w ręce Petera von Steinwehr(1391). Jako kolejnych właścicieli wymienia się rodzinę von Bandemer. Po wojnie trzydziestoletniej właścicielem wsi zostaje szwed Sparrfeld. Od Sparrfelda majątek zakupuje Cölestin Hoffmann baron von Greiffenpfeil  von Greiffenpfeil. Z tego rodu wymieniony Gustaw Eberhard baron von Greiffenpfeil. W 1804 roku w posiadaniu rodziny von Zitzewitz, ale już w 1809 roku dobra nabył komornik Carl Ferdinand Schultze. W 1835 roku prawdopodobnie z powodów kłopotów finansowych Carl Ferdinand Schultze sprzedaje dobra kupcowi ze Szczecina o nazwisku Michealis, który w tym samym roku w Berlinie sprzedaje majątek niejakiemu Lenke, który majątek zakupił dla syna Wilhelma. Majątek w rękach rodziny Lenke do początku XX wieku. Prawdopodobnie w wyniku małżeństwa córki Wilhelma Lenke z przedstawicielem rodu von Sethe, dobra są w ich posiadaniu do 1945 roku. Do nich należała również Słotnica, obecnie niezamieszkała dzielnica Stargardu.

Rechberg

Steinwehr 2

Steinwehr 1

Bandemer (2)

Zitzwitz

Babinek pow. Gryfino Babinek-pałacBabinek- dwór

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNY

Pozostałością zespołu są ruiny pałacu, park krajobrazowy oraz resztki zabudowań folwarcznych.

Plan wsi z 1898 roku.

Baczysław /Batzlaff/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza, ale pierwsza wzmianka pojawia się w 1425 roku. Od XVI do XIX wieku wieś należała do pomorskiego rodu von Flemming- w XVIII wieku wymieniany Caspar Sigmund oraz Carl Friedrich von Flemming. Po podziale wsi na trzy części na początku XIX wieku, dwie należały do rodziny von Flemming, jedna do rodziny von Grell- wymieniony Josua von Grell. W 1862 roku majątek wraz z dworem jest w posiadaniu Ludwiga Buchholtz`a. Prawdopodobnie cały majątek został przejęty przez rodzinę Buchholtz w 1905 roku i w rękach rodziny Buchholtz pozostaje do 1945 roku.

DSC_0349 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0357 DSC_0360 DSC_0363

DWÓR

Dwór pseudoneoklasycystyczny z początku XX wieku, przebudowany w 1926 roku. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Po 1945 roku przejęty przez PGR, niezamieszkały do lat 60-tych. Od 1966 do 2000 pełnił funkcję szkoły podstawowej. Obecnie w rękach prywatnych, remontowany.

Baczysław 1936r.

Plan wsi z 1936r.

Bądkowo /Bandekow/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. W 1628 roku wieś należała do Philippa von der Osten. Po śmierci Dinniesa Friedericha von der Osten, wdowa dnia 16.03.1716 roku oddała majątek w dzierżawę na 30 lat Jürgenowi Lorenzowi von Kamecke. Dnia 09.09.1727 roku Matthias Conrad von der Osten dzierżawę od wdowy poJurgenie Lorenzie von Kamecke. Dziedzicem dóbr został syn Matthiasa, Friederich Wilhelm von der Osten. Posiadali majątek do początku XX wieku. W XIX wieku dobra w rękach Carla von der Osten. W 1870 roku ,majątek obejmował 3877 mórg ziemi a w 1879 roku 900,64 ha gruntów. Od 1909 roku do 1945 roku dobra w rękach rodziny von Bismarck-Osten– wymieniony Carl von Bismarck-Osten.

Zachodnia część wsi stanowiła część dworską, szlachecką, wschodnia chłopską. Do dzisiaj zachowały się resztki zabudowy folwarcznej w części południowo-zachodniej.

Bardzlino /Barzlin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Świeszyno powiatu koszalińskiego. Na początku XIX wieku we wsi dwa majątki: A i B, którego właścicielami była rodzina von Münchow/1804r./- wymieniony Otto Lorenz von Munchow. W latach 1851-1857 majątek w rękach rodziny Neumann. Na początku XX wieku dobra w posiadaniu rodu von Heydebreck/Heidebreck/– wymieniony Konrad Tessen von Heydebreck/1905/, Ilse von Heudebreck/lata 20-te XXw./. Dobra w posiadaniu rodziny do 1945 roku. W ich rękach były również majątki we wsi Niedalino/Nedlin/ i w Mierzymiu/Mersin/.

Munchow

Bardzlino pow.Koszalin, zachodniopomorskie

Heidebreck

 

 

Pozostałością po założeniu dworsko-folwarcznym są resztki parku krajobrazowego oraz budynki gospodarcze.

Screen Shot 181

Barkowo /Barckow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1335 roku. W XV wieku lenno hrabiów von Eberstein. W 1600 roku wieś po hrabiach von Eberstein przejmuje rodzina von Heidebreck, od której 12.01.1697 roku majątek zakupił Otto Gustav von Leppel. Współwłaścicielami dóbr byli jego bracia: Joachim Eggert i Jürgen Friedrich. Dnia 06.02.1710 roku wieś zakupił kanonik August von Kowen. Dnia 26.08.1730 roku majątek zakupił Carl Ehrentreich von Strantz(*15.04.1707). W 1775 roku majątek w rękach syna Carla Ehrentreicha, Heinricha Augusta von Strantz(*13.08.1735). Dobra dziedziczy syn jego, August Joseph Wilhelm von Strantz(*27.05.1787). Majątek przejął w 1814 roku po śmierci ojca. Po 1820 roku majątek w posiadaniu rodziny von Bülow. W 1870 roku za ich czasów dobra obejmowały 2328 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 594,29 ha ziemi. Od początku XX wieku dobra w rękach rodziny von Normann. Wzmiankowany Oskar(1905) oraz Philipp von Normann. Posiadali majątek do 1945 roku. Po 1945 roku przez 2 lata na terenie majątku stacjonowały wojska polskie. Przejęty przez Skarb Państwa. Od 1963 roku Stacja Hodowli Roślin. Obecnie w rękach prywatnych.

W północno-wschodniej części wsi założenie dworskie, w skład którego wchodzi: dwór, zabudowania folwarczne oraz park krajobrazowy.

DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457

Barlinek /Berlinchen/

HISTORIA WSI

Miasto położone w powiecie myśliborskim. Założone przez Brandenburczyków w 1278 roku. W latach 1402-1454 należało do państwa krzyżackiego. Ponownie wchodzi w skład Brandenburgii, od 1701 roku w granicach Prus, od 1871 roku. Niemiec. Po II wojnie światowej w granicach państwa polskiego.

Barlinek z lotu ptaka, zachodniopomorskie

PAŁACYK CEBULOWY 

Willa zwana „Pałacykiem Cebulowym” zbudowana w 1908 roku przez rodzinę Dulfer. Po wojnie w pałacu mieściła się szkoła, Komenda Hufca ZHP Barlinek. Obecnie w rękach prywatnych.

Barlinek- willa Dufler, zachodniopomorskie Barlinek- willa nad jeziorem Barlinek, zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

Barlinek 1934r.

Plan miasta z roku 1934.

Barnim /Barnimscunow/

Wieś położona w gminie Warnice powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku, kiedy należała do biskupów kamieńskich. W XVIII wieku wieś w rękach rodu von Papstein– wymieniany Peter Ludwig oraz Hasso Ernst von Papstein. W 1756 roku majątek przejęty przez rodzinę von Billerbeck– wymieniany Hans Ludwig i Joachim Daniel. Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku dochodzi do podziału wsi na kilka własności ziemskich. W XIX wieku wymienia się 5 majątków, w okresie późniejszym scalone w 3 majątki.

MAJĄTEK A

Prawdopodobnie najstarszy, w XVIII wieku należący do rodu von Papstein-Barnimskunow. Wymieniany jako właściciel jest Peter Ludwik von Papstein oraz Haso Ernst von Papstein. Od 1756 do 1804 roku w rękach rodu von Billerbeck– wymieniany Hans Ludwig von Billerbeck oraz Joachim Daniel von Billerbeck. W 1804 roku przechodzi w posiadanie rodziny von Lock. W 1831 roku kolejnym właścicielem jest rodzina Fischer. Od 1905 roku majątek w rękach rodziny von Michels, która prawdopodobnie posiada go do 1945 roku.

MAJĄTEK B

Początkowo prawdopodobnie ziemia wchodziła w skład majątku rodu von Papstein. Powstały na początku XIX wieku, w 1804 roku właścicielem majątku była rodzina von Schönefeld. W latach 1858-1862 majątek w rękach rodziny Müller. Ostatnimi właścicielami majątku B od 1905 roku jest rodzina von Michels.

MAJĄTEK C

Prawdopodobnie powstały na początku XIX wieku majątek położony na obrzeżach wsi w 1804 roku należał do rodziny von Schönfeld. W latach 1831-1862 w rękach rodziny Fischer. Od 1905 roku w posiadaniu rodu von Wendt.

MAJĄTEK D

Majątek istniejący w XIX wieku. W 1804 roku należał do rodziny von Thiede.

MAJĄTEK E

Majątek istniejący w XIX wieku. W 1804 roku należał do rodziny von Böhm. W latach 1843-62 w rękach rodziny Fraude.

MAJĄTEK F

Jeden ze starszych majątków. Od 1756 do 1804 roku należał do rodziny von Billerbeck– wymieniany Hans Ludwig von Billerbeck oraz Joachim Daniel von Billerbeck. W 1862 roku w rękach rodziny von Muller.

MAJĄTEK G

Istniejący w XIX wieku- w 1804 roku należał do rodziny von Billerbeck– wymieniany Anton Ernst von Billerbeck. W latach 1854-62 w posiadaniu rodziny von Boltenstern– wymieniany Hermann von Boltenstern.

Barnim dwor

Barnim pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie

Barnim, zachodniopomorskie

Barnim-pałac

 

 

 

 

Barnim 1, zachodniopomorskie