Wartkowo /Wartekow/

Wartkowo-dwór

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Gościno powiatu kołobrzeskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1260 roku, będąc własnością parafii Gościno. W XVII wieku była własnością rodu von Blankenburg/1666/. Po śmierci von Blankenburga w drugiej połowie XVIII wieku, dobrami zarządzała hrabina von Schippenbach– matka zmarłego. W 1804 roku majątek zakupił pułkownik Carl Heinrich von Bardeleben. W 1828 roku zmiana właściciela- zostaje nim Heinrich von Eickstedt, który już od 1829 roku tworzy nowy majątek oraz buduje nową siedzibę w pobliskich Dargocicach. W 1858 roku nowym posiadaczem dóbr zostaje generał von Roebel. W 1905 roku jako właściciel wymieniany jest niejaki Heling ale już od 1914 roku zmiana właściciela- zostaje nim Otto Selle. Ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku zostaje Walter Schmidt.

Blankenburg

Bardeleben

Eickstedt

 

 

 

 

 

 

 

Roebel

 

 

 

 

 

 

PAŁAC

We wsi wznosi się pałac z przełomu XIX i XX wieku. Po 1945 roku w pałacu mieściły sie biura miejscowego PGR, później mieszkania dla pracowników. W pobliżu pałacu budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy o powierzchni 2 ha.

Wartkowo , zachodniopomorskie

Wartowo /Wartow/

Osada, obecnie część wsi Kołczewo położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. W XVIII wieku majątek należał do rodziny von Flemming/1756/. Wymieniany Carl Friedrich von Flemming. W 1804 roku dobra w rękach rodziny Fernow. Dobra po 1840 przechodzą w ręce rodziny Nӧbel. W 1870 roku właścicielem majątku liczącego sobie 543 ha gruntów był Raimond Nӧbel. W 1879 roku majątek liczył 140,89 ha gruntów. Od 1905 roku Wartowo było własnością rodziny Tesch. W tym czasie majątek liczył 234 ha gruntów. W 1928 roku dobra należały do E.Salzsieder juniora i liczyły 110 ha gruntów.

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy

ZESPÓŁ DWORSKI

Pozostałością zespołu dworskiego są resztki parku, zabudowań gospodarczych wraz z podwórzem.

WĘDRZYN /Wandern/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1322 roku. W tym czasie książę Henryk II nadał wieś joannitom. Przy wjeździe do miejscowości znajdował się majątek ziemski należący na początku XIX wieku do rodziny von Ludwig(1828). W 1857 roku właścicielem dóbr była rodzina Tobye. Posiadali dobra do początku XX wieku.  Prawdopodobnie ostatnim właścicielem majątku była rodzina Fischer– na cmentarzu pochowany właściciel majątku Gottlob Fischer.

wedrzyn-1941-lubuskie

WĘGLINY /Oegeln/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają X wieku, mimo że wzmiankowana dopiero w 1457 roku. W XIV-XV wieku należała do klasztoru w Gubinie, później zakupiona przez Heinricha von Polenz. W XVIII wieku dobra są własnością rodu von Maxen, by pod koniec XVIII wieku zostać przejęte przez rodzinę von der Wenge gen. Lambsdorff– z tego rodu wymieniony Paul Georg zmarły w 1793 roku. Majątek przejęty przez rodzinę von Carlowitz– wymieniony Karl Wilhelm zmarły w 1806 roku. Od 1823 roku do 1945 roku dobra są w rękach hrabiów von Brühl– wymieniany Friedrich Stephan urodzony w 1819 roku oraz Friedrich Joseph von Brühl.

ZESPÓŁ DWORSKI

We wschodniej części wsi znajdował się majątek dworski. Pozostałością po założeniu jest 1,5 ha park krajobrazowy oraz resztki zabudowań gospodarczych.

PAŁACYK MYŚLIWSKI

Pałacyk myśliwski, zwany „Domkiem Górskim”, barokowy, zbudowany w XVIII wieku. Murowany z cegły, dwukondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta, z wydatnymi trójbocznymi ryzalitami na osi dłuższych boków. Dach czterospadowy, mansardowy. Od 1924 roku zaadoptowany na schronisko młodzieżowe.

wegliny-1911-lubuskie

Węgorzewo Koszalińskie /Vangerow/

Węgorzewo Koszalińskie-dwór

 

Wieś położona w gminie Sianów powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1339. Była  własnością Piotra Święca, który w tym roku darowuje wieś zakonowi cysterek z Koszalina. W ich posiadaniu jest przez kolejne 200 lat.

We wsi stał dwór, skromny, parterowy, kryty dachem dwuspadowym, z przybudówką, prawdopodobnie w części z użytkowym poddaszem. Na mapie z 1935 roku nie ma wskazanego miejsca dworu. W XVIII wieku doszło do likwidacji folwarku- może jednak pozostałością założenia był widoczny na pocztówce dwór.

 

Węgorzewo Koszalińskie, zachodniopomorskie

WEŁMICE /Wellmitz/

 Wieś położona w gminie Bobrowice powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XIV wieku. Wzmiankowana w 1484 roku(Welmeniz).  W XVII-XVIII wieku należała do rodu von Wegerer– wymieniony Carl von Wegerer w 1690 roku. Od początku XIX wieku do lat 30-tych XX wieku majątek w posiadaniu rodziny von Beerfelde– wymieniony Georg von Beerfelde. We wsi dwa majątki.  Po założeniu dworskim położonym we wschodniej części wsi pozostał budynek gospodarczy z XIX wieku. Na północnym krańcu wsi resztki drugiego założenia folwarcznego.

welmice-1933-lubuskie

WICHÓW /Weichau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1290. Właścicielem miejscowości był wtedy Jacobus de Wichow = Jakub von Promnitz. Jego przodek brał udział w bitwie pod Legnicą w 1241 roku po stronie Henryka II Pobożnego. Wichów był gniazdem rodowym młodszej linii rodu von Promnitz. Starsza linia pochodząca z Lasocina wymarła w 1612 roku. Posiadali wieś do XVI wieku. Wymieniony Sigismund von Promnitz(zm.1444), Caspar i Balzer von Promnitz. W XVII wieku dobra są w posiadaniu baronów von Gersdorf– wymieniany  Rudolf von Gersdorf(12.05.1629-09.12.1696), Rudolph von Gersdorf(12.06.1660-11.09.1729), Gottlob Ehrenreich von Gersdorf(12.01.1666-28.04.1720). Na początku XVIII wieku jako właściciela wsi wymienia się hrabiego von Reder z Małomic. Prawdopodobnie wtedy dochodzi do podziału wsi na część górną i dolną z założeniami dworskimi. W 1830 roku obie części wsi należały do Juliusa Johanna barona von Lüttwitz. W 1845 roku właścicielem Górnego Wichowa była rodzina von Meyer, później hrabiowie von Schweinitz und Crayn.

WIEŻA MIESZKALNA

Prawdopodobnie na wysepce połączonej mostem zwodzonym ze stałym gruntem stała wieża mieszkalna z zabudowaniami. Całość założenia już po przebudowie widoczna na rysunku F.B.Wernera z XVIII wieku. Prawdopodobnie została wybudowana przez rodzinę von Promnitz w XIV wieku. Obecnie bez śladu po założeniu.

WICHÓW GÓRNY

Jest najstarszą częścią wsi. Po założeniu zachowały się resztki zabudowy gospodarczej.

Wichów pow. Kożuchów, lubuskieWICHÓW DOLNY

Wichow-palac

WILLA SCHWENKENBECHER

Wichów- willa(pałac) Schwenkenbecher

wichow-1901-lubuskie

Wicimice /Witzmitz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Początki wsi sięgają średniowiecza i związane są  z rodem von der Osten.  Na początku XVI wieku dochodzi do podziału wsi na część A i część B. Obie części należały do rodziny von der Osten. Część A zostaje w 1833 roku zakupiona przez rodzinę von Maltzahn, która sprzedaje majątek rodzinie von Blücher– wymieniony Julius von Blücher. Na początku XX wieku kolejnym właścicicelem dóbr zostaje rodzina Lebram. Ostatnim posiadaczem dóbr do 1945 roku była rodzina Siebert.  Majątek B pozostawał w rękach rodu von der Osten do 1945 roku. 

Osten von der 2Osten von der 1

Maltzan 1 Maltzan 2Blucher

 

 

 

 

WICIMICE A

Wicimice-pałac

WICIMICE B

Wicimice- pałac B Wicimice-pałac

 

 

 

 

 

 

Wicimice, zachodniopomorskie