Sarnik /Rehfeld/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Pełczyce powiatu choszczeńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. W tym czasie była własnością rodu von Wedel. Później stała się własnością rodu von Flemming. Od XV wieku wieś w posiadaniu rodu von Flatow. Wymienia się również rodzinę von Dietherdt. W połowie XVIII wieku spadkobiercy po Auguście Fryderyku von Flatow podzielili wieś pomiędzy siebie. W 1776 roku część majątku zakupił major von Billerbeck, drugą zakupił von Knobelsdorff. W 1828 roku właścicielem wsi jest niejaki Triest. Około 1830 roku majątek jest w rękach Augusta Fryderyka Menz. W 1870 roku dobra wracają do rodziny von Wedel. Wymienia się: Edgarda von Wedel(1903), Wedigo hrabia von Wedel z Jarosławska(lata 20-teXXw.). Posiadają dobra do 1945 roku.

Sarnik k. Płonna-Barlinka- pałac Sarnik- na płd od Pełczyc- zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWY

W 1898 roku rodzina von Wedel wzniosła pałac w stylu eklektyczno-renesansowo-barokowym. Początkowo wybudowano dwukondygnacyjny korpus, później dostawiono dwa pawilony z łącznikami o identycznych formach zdobniczych. Fundatorem pałacu był Wedigo hrabia von Wedel. Budowę pałacu ukończono w 1899 roku. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa. Na terenie majątku powstało PGR, a w pałacu urządzono biura i mieszkania dla pracowników. Użytkowany do lat 50-tych XX wieku. Później własność Barlineckiego Kombinatu Rolnego, popadł w ruinę. Obecnie pałac stanowi trwałą ruinę, brak dachów, stropów, zawalone piwnice. Obecnie własność prywatna.

Sarnik 1891, zachodniopomorskie

SĘKOWICE /Schenkendorf/

ZAMEK

Trudno dziś wskazać kiedy zbudowano i kto był budowniczym zamku na terenie wsi. Wiadomo, że podczas działa wojennych wojny trzydziestoletniej doszło do zniszczenia założenia wraz z kościołem. Pozostałością po założeniu są mury zewnętrzne wieży do wysokości pierwszego piętra, z zachowaną piwnicą o sklepieniu kolebkowym oraz dwoma otworami okiennymi.

HISTORIA WSI

 Niewielka wieś położona w powiecie gubińskim o średniowiecznej metryce. Pierwsza wzmianka pojawia się w 1300 roku, wg innych autorów dopiero w 1391 roku. W tym czasie była własnością rodu von Schenckendorff. W latach 1442-82 wieś w posiadaniu rodu von Wesemberg. Później w posiadaniu von Koeckeritz a w 1523 roku zostaje zakupiona przez Georga von Schlabendorfa, dawnego mistrza zakonu joannitów. Prawdopodobnie po śmierci von Schlabrendorfa przechodzi w ręce rodu von Arnim, później w posiadaniu joannitów do 1811 roku, do kasacji zakonu. Po kasacji zakonu od 1811 roku rozparcelowanie gruntów majątku między miejscowych chłopów. Od 1813 roku wieś królewska.

sekowice-1933-lubuskie

 

SERBÓW /Zerbow/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Początkowo należała do Lorenza von Günter z Frankfurtu nad Odrą. W 1529 roku zakupiona przez Hironnimusa von Jobst. W 1560 roku wieś nabywa kapitan Peter von Czannewitz. W XVII wieku wieś  jest w rękach rodu von Eichendorff– wymieniony Hartwig Erdmann von Eichendorff(1620-30-1683). Od 1715 roku majątek jest w posiadaniu kapitana Ämiliusa Otto von Brand. W 1846 roku majątek za 44.500 talarów zakupił Heinrich baron von Maltzan. Na początku XX wieku dobra są w rękach rodziny von Jena. Od lat 20-tych do 1945 roku majątek jest własnością Hansa Douglas.

serbow-1895-lubuskie

SIBIN /Zebbin/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wspomniany w 1288 roku. W średniowieczu wymienia się rodzinę de Sibin posiadające lenno wsi Sibin. W XIV i XV wieku wieś w rękach rodu von Steinwehr. Rodzina von Steinwehr sprzedaje część wsi miastu Wolin i miejscowemu klasztorowi cystersów. W 1419 roku wymienia się Kurta  von Muckerwitz, mającego uposażenie we wsi. Jako właścicieli majątku czy części gruntów podaje się również rody: von Cocceji, von Rhein. W 1432 roku jako właściciel wsi figuruje Konrad von Muckerwitz. Od 1491 roku jako patronów miejscowego kościoła wymienia się rodzinę von Flemming, która od około 1500 roku jest w posiadaniu wsi a sam majątek należał do nich do 1945 roku. W 1910 i 1928 roku właścicielem majątku był porucznik Richard bon Flemming a dobra liczyły 539 ha gruntów(1910 i 1928).

Steinwehr 1Steinwehr 2

Cocceji 1Cocceji 2

Rhein

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy

 

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Sibin-dwór

Nieistniejący dwór prawdopodobnie zbudowany na przełomie XVIII/XIX wieku za czasów Carla Berenda Sigismunda von Flemming (1779-1835). W tym czasie założony park krajobrazowy.

Sibin

SIDŁÓW /Zeitlow/

Miejscowość położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Były folwark założony na początku XIX wieku przez Friedricha Blum. Od 1860 roku dzierżawiony przez Hermana Theodora Emanuela Mierendorf. Po jego śmierci dobra w 1882 roku przejął syn, Herman. Pozostawał w ich posiadaniu do 1945 roku. Po 1945 roku folwark przejęty przez Skarb Państwa.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

W obecnym stanie na założenie składa się: czworoboczny dziedziniec, budynki gospodarcze, gołębnik, resztki parku dworskiego ze stawem.

sidlow-1934-lubuskie

SIECIEBORZYCE /Rückersdorf/

Wieś położona w gminie  Szprotawa powiatu żagańskiego, po raz pierwszy wzmiankowana w 1273 roku. Wieś podzielona na kilka majątków. W 1383 roku wieś należała do rodu von Knobelsdorff z Jelenina. W latach 1406-85 część gruntów należała do braci von Doberschütz(wymienieni Hans, Nicolai, Hans i Vaclav), które obejmowały grunty wcześniej należące do rodu von Biberstein z Żar(1317). Tą część majątku odkupiła w 1485 roku rodzina von Knobelsdorff i przyłączyła do swoich dóbr. W latach 1434-1528 część gruntów we wsi(Schlossvorwerk) należała do rodu von Unruh. Później z tej części majątku część ziemi była w posiadaniu rodziny von Doberschütz(1474) i von Schlichting(1504-10). W 1500 roku doszło do podziału tego majątku na część a należącą do rodziny von Unruh(1518), później von Knobelsdorff z Jelenina(1518-44) i w 1445 roku scalone z pozostałym majątkiem rodu. Część b należała do rodu von Unruh i w 1528 roku przejęta przez rodzinę von Knobelsdorff. W latach 1463-1508 część gruntów we wsi była w rękach rodu von Kittlitz, które w 1550 roku zostały wykupione przez rodzinę von Knobelsdorff. W 1434 roku część gruntów posiadała rodzina von Promnitz, które od 1517 były w rękach rodu von Kӧnigsfeld z Żagania. W 1524 roku majątek posiadała wdowa a w 1550 roku grunty zostały przekazane w lenno rodzinie von Schӧnaich. W 1578 roku doszło do podziału tego majątku na część a, należącą do rodu von Schӧnaich z Siedliska,które w 1591 roku nadane zostały przez cesarza rodzinę von Knobelsdorff  i w 1603 roku scalone z pozostałą częścią ich dóbr. Część b należała do rodziny von Schӧnaich z Muskau, Witkowa i Chotkowa do 1578 roku i w tym roku przejęte przez właścicieli Chotkowa- rodzinę von zu Dohna. Kolejno dobra należały do rodzin: von der Schulenburg, von Redern, von Proskau oraz do miasta Szprotawa. Tzw. Folwark kościelny od 1383 roku był w rękach rodu von Knobelsdorff z Jelenina. Dobra te po scaleniu z pozostałymi pozostawały w rękach rodziny von Knobelsdorff(w 1595 roku dobra przejęła świebodzińska gałąź rodziny von Knobelsdorff)do 1736 roku. W 1744 roku majątek posiada hrabina von Reuss und Plauen. Kolejno dobra są w rękach: hrabiny von Cosel z Zaboru(1781), von Francke w latach 1792-1875. W 1875 roku doszło do podziału majątku na część a, zwaną „opuszczonym folwarkiem”, która należała do rodziny von Francke(1881) a później do kupca z Głogowa Maetschke i jego rodziny(1881-1940). Majątek b należał do Pani Brehmer z domu von Francke(1875-1898), kolejno do niejakiego Konkurs(1898). W 1898 dochodzi do podziału majątku B na część a, były folwark kościelny należący do rodziny Walther(1899), hrabiego von Westarp(1899), rodzinę Scholze(1901), Kienitz(1904), przedsiębiorstwa z Wrocławia(1939-1940). Część b należy do rodziny Krauze(1899-1940).

ZESPÓŁ PAŁACOWY

Siecieborzyce palac

Siecieborzyce-pałac na północ od Szprotawy001

Pałac usytuowany w parku krajobrazowym z XIX wieku. Zbudowany w XVII wieku przez rodzinę von Knobelsdorff, przebudowany i powiększony o skrzydło południowe około 1750 roku za czasów hrabiny von Reuss und Plauen,  rozbudowany o północny ryzalit w pierwszej połowie XIX wieku(za czasów rodziny von Francke) i parterową lokalność w 1925 roku. Murowany z kamienia i cegły, piętrowy. Najstarsza część barokowa, założona na rzucie prostokąta, z małym dziedzińcem wewnętrznym, z klasycystycznym ryzalitem od północy. Dachy dwuspadowe, z powiekami, nad ryzalitem czterospadowy, mansardowy, zwieńczony latarnią z kopulastym hełmem. Skrzydło południowe prostokątne, w elewacjach dekorowane podziałem ramowym.

DWÓR(Folwark kościelny)

Siecieborzyce-dworek

WILLA ADAM

Siecieborzyce 1901 3, lubuskie

SIECIEJÓW /Schönaich/

Wieś położona w gminie Lipinki Łużyckie powiatu żarskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w roku 1329 roku(Schoneenche) kiedy należy do państwa stanowego Żary, które są w rękach rodu von Pack. W tym czasie wymieniany jest Tyczko jako wasal panów żarskich. W 1381 roku część wsi należy do rodu von Schӧnaich. Wzmiankowana również rodzina von Gebelzig. Od 1476 roku cała wieś w rękach rodu von Schӧnaich(wzmiankowany Christoph von Schӧnaich)  jako lenno podarowane przez Hansa von Biberstein.  W 1551 roku Philipp von Schӧnaich sprzedaje wieś rodzinie von Oppel. Po nich wieś w rękach rodu von Rothenburg, na początku XVII i XVIII wieku wieś w posiadaniu rodziny von Rackel z Lipinek Łużyckich-wymieniony Friedrich Erdmann Christoph von Rackel, zmarły w 1748 roku. W XIX wieku należy do rodu von Dyherrn(1807) i von Rabenau(1844), wymieniony Otto Julius von Rabenau zmarły w 1886 roku. Kolejno majątek jest w posiadaniu rodów: von Wedell-Parlow, z którego wymieniony był Albert, urodzony w 1793 roku oraz rodzina Mӓcker(1857)W 1879 należy do porucznika Georga von Mosch, a majątek liczył 295,62 ha gruntów.  Na początku XX wieku dobra są własnością rodziny Kuhnt(1903) a ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von Plehwe(1929)- wymieniony Hans von Plehwe.

ZESPÓŁ DWORSKI

W centralnej części wsi założenie dworskie składające się z: dworu, zabudowań gospodarczych oraz parku krajobrazowego. Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, na planie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym. Po 1945 roku własność Skarbu Państwa z utworzonym na terenie majątku PGR. Od 1978 roku własność prywatna.

Sieciejów 1901, lubuskie

Siedlice /Zeitlitz/

Wieś położona w gminie Radowo Małe powiatu łobeskiego. W 1568 roku dobra w rękach rodziny von Borck. W 1664 roku zmiana właściciela majątku- zostaje nim Konrad von der Goltz. W XVII wieku jako właścicieli ziemskich wymienia się rody: von der Goltz/majątek/, von Borck, von Wedel. W 1723 roku dobra wykupuje Johann Jacob von Wenden. Następuje dość częsta zmiana właścicieli majątku- Georg Heinrich von Petersen/1731-43/, Johann Weichbrodt/1743-1772/, Gottfried Brahz/1772-1795/, Christian Gottfried Wille/1795-1852/, Klaus von der Decken/1852-1888/, Hans von Diest/1888-1945/.

Borck 1

Goltz 2

Wedel

Wenden

Siedlice pałac

siedlice-zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

We wsi stał pałac w otoczeniu parku krajobrazowego. Pałac zniszczony w 1945 roku, rozebrany w 1970 roku. W 1998 roku rozebrana oficyna pałacowa. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy oraz resztki zabudowań gospodarczych.

Screen Shot 149