ŚWIERCZÓW /Hohentannen/

Dawna osada położona w gminie Lubniewice powiatu sulęcińskiego, obecnie dzielnica Lubniewic. Dawny majątek, w którym od połowy XIX wieku funkcjonowała fabryka jedwabiu. Pałac właściciela zniszczony przez wojska radzieckie. Przed wojną również ośrodek uzdrowiskowy.

Świerczów

swierczow-ok-lubniewic

swierczow-ok-lubniewic-lubuskie

 

 

 

swierczow-1941-lubuskie

Świerzno /Schwirsen/

HISTORIA WSI

Wieś gminna położona w powiecie kamieńskim. Początki wsi sięgają średniowiecza. Już na początku XV wieku stała się lennem rodu von Flemming– wymienia się Heinricha von Flemming. W 1455 roku majątek został podzielony na trzy części. W XVII wieku część wsi należała do Jerzego Kacpra von Flemming, a następnie jego syna Jakuba Henryka von Flemming. Prawdopodobnie część gruntów z pozostałych dwóch części należała do rodów von Kleist i von Grumb(c)kow. W 1717 roku generał Bogislav  Bodo von Flemming(1671-1732) z Trzęsacza staje się właścicielem dóbr świerzeńskich łącząc wszystkie trzy majątki. Generał był człowiekiem wykształconym, zdobywszy wykształcenie na europejskich uniwersytetach, karierę rozpoczął jako oficer w gwardii elektora brandenburskiego. W 1699 roku wstąpił na służbę króla Augusta Mocnego, w której doszedł do stopnia generała porucznika kawalerii. W roku 1703 ożenił sie z hrabianką Luizą von Wreech, w 1717 roku opuścił armię i osiadł w Trzęsaczu. Dwa lata po śmierci generała dobra(1734) majątek jest w rękach hrabiów von Wartensleben– wymienia się  Christiana Ludwiga Wilhelma von Wartensleben(XIX w.) oraz Alexandra Constantina Hermanna Eduarda von Wartensleben(1862). W 1910 roku majątek liczył 1321 ha gruntów. Posiadali dobra do 1916 roku, kiedy Septimus hrabia von Hahn zakupił majątek, mający w 1928 roku 1325 ha gruntów. Od 1929 do 1945 roku dobra są własnością Hansa Siegfrieda barona von Rüxsleben. Po 1945 roku zajęte przez wojsko radzieckie. Od 1952 roku użytkowany przez gospodarstwo rolne. W latach 1975-81 przeprowadzono remonty dachów, konserwację malowideł sali balowej, zrekonstruowano budynek gospodarczy po zachodniej stronie drogi dojazdowej. Od 1993 roku w rękach prywatnych- kolejny prawdopodobnie już 4 właściciel-spółka „Dwór Pomorski” podejmuje próbę odbudowy założenia z przeznaczeniem na hotel i restaurację.

Świerzno dwór Flemmingów, zachodniopomorskie Świerzno- dwór Flemmningów Świerzno pow.Kamień Pom, zachodniopomorskie

DWÓR

Za czasów Henryka von Flemming pod koniec XVI wieku stał we wsi dwór drewniany, zburzony w 1660 roku. W 1665 roku w związku z małżeństwem Kacpra Joachima von Flemming został zbudowany nowy dwór. W latach 1718-23 został za sprawą budowniczego ze Stargardu Andrzeja Haase zbudowany dwór ryglowy. W 1764 roku zostaje rozebrany stary dwór z 1665 roku. Założenie składa się ze skrzydła zachodniego i południowo-zachodniego, które pełnić miało funkcję oficyn mieszkalnych, ze skrzydła południowo-wschodniego, które miało pełnić funkcję wozowni oraz wschodnie, które miało być stajnią. Od północy miał stanąć pałac, w miejscu dzisiejszych gołębników- projekt nigdy nie zrealizowany. Całość zamykała dziedziniec od wschodu, zachodu i południa. Funkcję dworu od początku pełniły połączone ze sobą pod kątem prostym skrzydła zachodnie i południowo-zachodnie. W 1728 roku ukończono w południowo-zachodnim skrzydle salę balową. Gołębniki przy północnym boku dziedzińca powstały pod koniec XVIII wieku. Całość zbudowana jest w konstrukcji częściowo ryglowej, częściowo murowanej. W latach 1923-25 remont założenia. Zespół w Świerznie jest przykładem barokowej rezydencji we francuskim typie „entre cour et jardin” czyli między dziedzińcem a ogrodem. Wnętrza dwory zachowały układ zbliżony do pierwotnego. Najciekawsze pomieszczenia to- duża sala kominkowa ze starym kominkiem pozbawionym herbu właścicieli oraz sala balowa z emporą dla orkiestry, nad nią herbem budowniczego z jego imieniem i nazwiskiem i datą 1728 oraz postaci muzykantów, dam i włoskich aktorów z comedii dell`arte. Sala balowa stanowi unikat w skali Pomorza Zachodniego, niestety zagrożonego zniszczeniem.

1995

Świerzno1 Świerzno2 Świerzno3 Świerzno4 Świerzno5 Świerzno6 Świerzno7
Świerzno8
Świerzno9 Świerzno11

2008

Świerzno Świerzno001 Świerzno002 Świerzno003 Świerzno004 Świerzno005 Świerzno008 Świerzno033 Świerzno034 Świerzno035 Świerzno036

SALA BALOWA + WNĘTRZA(2008)

Świerzno006 Świerzno015 Świerzno032Świerzno012 Świerzno013 Świerzno018 Świerzno019 Świerzno020 Świerzno021 Świerzno022 Świerzno023 Świerzno024 Świerzno025 Świerzno026 Świerzno027 Świerzno028 Świerzno028 Świerzno029 Świerzno031

Świerzno007Świerzno009 Świerzno010 Świerzno011

2011

sierpień 2011 (1) sierpień 2011 (9) sierpień 2011 (34) sierpień 2011 (35) sierpień 2011 (18)

Świerzno, zachodniopomorskie

Świętouść /Swantuss/

Osada położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Już w okresie kultury łużyckiej epoki brązu są ślady osadnictwa. W XII i XIII wieku była tu osada słowiańska. W 1186 był portem zachodniego ujścia Dźwiny. Majątek był w posiadaniu właścicieli z Chynowa. W XIX wieku była własnością rodziny Noebel.

Na terenach osady znajdował się folwark Waldtraut. Obecnie na terenach byłego folwarku ośrodek wypoczynkowy. Pozostałością po majątku są resztki zdziczałego sadu.

ŚWINIARY /Schweinert/

Wieś położona w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1394 roku. Od początku XVI wieku do XIX wieku była własnością rodu von Unruh z Międzychodu. Później była w rękach rodziny von Brunn a później w posiadaniu książąt von Hohenzollern. W 1873 roku wymieniony Karl Anton von Hohenzollern. W 1896 roku Leopold książę von Hohenzollern(1835-1905) sprzedaje dobra liczące 6741 ha kapitanowi D. von Schlüter. Później wymieniony Arnold von Schlüter. Rodzina von Schlüter znana była z hodowli koni arabskich. Za dostawę do stajni królewskich pięknych koni od króla Prus Fryderyka Wilhelma I przodek Arnolda otrzymał tytuł barona.

Świniary- dwór przed przebudową

swiniary-ok-skwierzyny-lubuskie

swiniary-kolo-skwierzyny

swiniary-ok-skwierzyny

swiniary-dwor-przez-przebudowa-lubuskie

swiniary-miejsce-gdzie-stal-palac

swiniary-miejsce-gdzie-stal-palac001

swiniary-allesandra-lubuskie

swiniary-1934-lubuskie

ŚWINIARY /Zweinert/

Wieś położona w gminie Ośno Lubuskie powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku, kiedy należała do biskupów lubuskich(Swinar, Sczwyner). W 1598 roku dobra przejęte przez margrabiów z domeną w Lubuszu, od 1736 roku wieś podległa majątkowi w Pamięcinie należącym do rodziny królewskiej. W 1844 przekształcona domena w Pamięcinie w niepodzielną ordynację należącą do księcia Prus. Brak wzmianki o istnieniu majątku we wsi z domem szlacheckim. We wsi istnieje park krajobrazowy z II połowy XIX wieku o powierzchni 1,3 ha. Na starych mapach na obrzeżu parku widoczny budynek prawdopodobnie siedziba dworska.

swiniary-gm-osno-1895-lubuskie

Świniec /Schwenz/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1331 roku. Prawdopodobnie od XVI wieku we wsi dwa majątki rycerskie. Jeden należał do rodu von Steinewhr– wymienieni Peter von Steinewehr(1523) , Tewes von Stenweh i Wulf von Steinwehr(XVI w.). Druga część należała do rodu von Plӧtz. Wymienia się: Klausa von Plӧtz(XVIw), Simona i Bernda von Plӧtz(1523), Jochena von Plӧtz(1587), Eustachiusa von Plӧtz(zm.1614), Henninga von Plӧtz(zm.1629), Henninga von Plӧtz(XVIIw), Kaspara von Plӧtz(zm.1657), Eggerta von Plӧtz(zm.1695) i Joachima von Plӧtz(zm.1701), Eggerta Georga von Plӧtz(zm.1758), Karla Christopha von Plӧtz(zm. 1755), Bernda Ludwiga von Plӧtz(1765), Karla Ludwiga von Plӧtz(zm.1795). Prawdopodobnie pod koniec XVI wieku majątki scalone i w rękach rodu von Plӧtz. Od 1777 roku majątek jest w rękach Franza Balthasara Schönberg von Brenckenhoff, pruskiego tajnego radcy finansowego, szefa Obwodu Nadnoteckiego, budowniczego Kanału Bydgoskiego.  Jego drugą żoną była lisabeth Gottliebe von Papstein. Czy żona wniosła w  wianie majątek w Świńcu- nie wiem. Natomiast rodzina von Papstein jest wymieniana jako właściciele dóbr we wsi. Prawdopodobnie pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku dobra przeszły na własność rodu von Heyden– wymieniony Friedrich Bogislav von Heyden. Od połowy XIX wieku do 1945 roku dobra w rękach rodu von Kӧller. Wymienia się: Ernsta Matthiasa von Kӧller(XIXw), Hugo von Kӧller(1905), Waltera von Kӧller. Jako jeszcze jedną z rodzin, właścicieli dóbr w Świńcu wymienia się baronów von Mirbach, ale nie znalazłem na to dowodów.

Steinwehr 2

Steinwehr 1

Ploetz 1

Brenkenhoff

Papstein von

Heyden

Koeller

swiniec-zachodniopomorskie

Swiniec14sierpień 2011 (1) Swiniec14sierpień 2011 (7) Swiniec14sierpień 2011 (8) Swiniec14sierpień 2011 (10) Swiniec14sierpień 2011 (12) Swiniec14sierpień 2011 (13) Swiniec14sierpień 2011 (14) Swiniec14sierpień 2011 (15) Swiniec14sierpień 2011 (16) Swiniec14sierpień 2011 (17) Swiniec14sierpień 2011 (5) Swiniec14sierpień 2011 (6)

Pozostałością po założeniu pałacowo-parkowym jest zaniedbany park krajobrazowy a w nim ruiny pałacu do wysokości piwnic, które są zasypane gruzem. W sąsiedztwie  pozostałości po zabudowie gospodarczej.

Świniec, zachodniopomorskie