RADOSZYN /Rentschen/

Wieś położona w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XI wieku. W 1267 roku wzmiankowany kościół. Należała do klasztoru cysterek z Trzebnicy. Po sekularyzacji dóbr własność państwa pruskiego. We wsi nie było majątku rycerskiego. We wsi założenie dworskie z widocznym i do dzisiaj stojącym dworem oraz budynkami gospodarczymi. Majątek istniejący od XIX wieku należał do rodziny Hartmann. Posiadali dobra do 1945 roku

Radoszyn- dwór

radoszyn-pow-swiebodzin2-1

radoszyn-1896-lubuskie

 

RADÓW /Gross Rade/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wspomniana w 1317 roku. Była własnością biskupów lubuskich, później margrabiów brandenburskich. Przejęta przez państwo pruskie, od 1718 roku należała do rodziny królewskiej z siedzibą w Pamięcinie. Niewielki majątek ziemski, który od początku XX wieku należała do rodziny Kuhlow.

radow-1895-lubuskie

RADOWICE /Radewitsch, Früchtenau/

Wieś położona w gminie Trzebiechów powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Na początku XVI wieku wieś nanleży do rodu von Moschen(Mӧstschen, Mӧstichen) W 1565 roku majątek był w rękach Hansa von Moschen(Mӧstschen). W 1575 roku wieś należy do jego syna, Alexandra von Mӧstichen. W 1644 roku wieś w rękach Alexandra i Georga von Mӧstichen. W 1765 roku wieś zakupiona przez hrabiego von Reuss zu Kӧstritz. Dobra pozostawały w posiadaniu rodziny do 1945 roku.

radowice-1896-lubuskie

RADOWO /Schöneberg/

Była wieś, obecnie dzielnica Drezdenka położona w części północnej miasta, na drugim brzegu Noteci. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Wedel. W północno-wschodniej części wsi pozostałości po założeniu dworskim. Przy głównej ulicy willa z początku XX wieku.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

WILLA

RADWANÓW /Seiffersdorf/

Historyczne wzmianki o Radwanowie są bardzo skąpe. Wieś powstała prawdopodobnie w końcu XIII w., a po raz pierwszy wzmiankowano ją w 1310 r. (Syfrydivilla). Własność rycerska zapewne wielokrotnie zmieniała właścicieli, wśród których wymienia się rodzinę von Rothenburg. W 1475 r. wsią władali bracia Nickel i Hans von Ebersbachowie. W 1535 r. właścicielem posiadłości był Christoph Schweinz. Później Radwanów należał do Wolffa von Brauna z Ciepielowa. Na przełomie XVII i XVIII w. właścicielem wsi Benjamin von Arnold. W 1791 r. wymieniana jest rodzina von Eckardt. W tym czasie wieś była już podzielona i składała się z trzech części – dolnej, środkowej i górnej. W połowie XIX w. we wsi znajdowały się 3 wiatraki, 2 olejarnie, cegielnia, browar i gorzelnia.

radwanow-1896-lubuskie

CZĘŚĆ DOLNA/Nieder/

Radwanów pałac Kudego

Ta część wsi w XVIII/XIX wieku należała do rodziny Rauer, posiadającej dwa folwarki.  W II połowie XIX w. rozbudowano dolny folwark. Przy dworze założono park krajobrazowy z dwoma stawami. W 1910 roku jak wynika z korespondencji właścicielem majątku dolnego i górnego był Artur Zimmermann.  Przed wybuchem II wojny światowej był nim Karl Kude. Po wojnie w folwarku dolnym zorganizowano PGR.

CZĘŚĆ ŚRODKOWA/Mittel/

Radwanów- pałac (1)

Radwanów- pałac Ekarta

Właścicielem Radwanowa środkowego była rodzina von Eckardt, która miała swój dwór (obiekt nie zachował się).  Ok. 1876 r. dzierżawcą środkowego majątku był Rudolf Schneider, potem dr Hentschel. Ostatnim właścicielem tej części Radwanowa był Kurt Ekart.

CZĘŚĆ GÓRNA/Ober/

Radwanów- nieistniejący dwór, lubuskie

Również część górna wsi zmieniała właścicieli,. W 1910 roku dobra należały do Artura Zimmermann

RADZIKÓW /Reichenwalde vel Hermania Graben/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1329 roku. W XV wieku należała do rodu von Grünberg. W 1608 roku była w rękach rodziny von Lossow ale już w 1644 roku dobra posiada rodzina von Lӧben. W drugiej połowie XVIII wieku wieś jest własnością rodu von Winning- wymieniony Hans Friedrich von Winning(1782). Po nich dobra przejęła rodzina von Zastrow(1793). Posiadała je do pierwszej dekady XIX wieku. Kolejnym właścicielem majątku była rodzina von Schütz(1828). Po nich majątek przejmuje rodzina hrabiów von Haslingen, która była właścicielem dóbr do początku XX wieku. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina von Freeden-wymieniony Hans Karl von Freeden.

Radzików-dwór

Dwór zbudowany w XVIII wieku, przebudowany gruntownie i rozbudowany w XIX  i  XX wieku, remontowany w latach 1970-1972. Murowany z cegły, parterowy, założony na planie prostokąta, z dobudówką od wschodu, z facjatami na osi elewacji północnej i południowej. Położony wśród niedużego krajobrazowego parku z XVIII wieku.

radzikow-1896-lubuskie

Radzim /Radem/

Radzim zachodniopomorskie

Wieś położona w gminie Radowo Małe powiatu łobeskiego. W XIX wieku właścicielem majątku była rodzina von Natzmer/1857-1862/- wymieniany Carl Friedrich Wilhelm von Natzmer. Od początku XX wieku, prawdopodobnie do 1945 roku właścicielem dóbr radzimskich była rodzina von Koenigsmarck-wymieniany Wichard von Koenigsmarck.

Natzmer

Koenigsmarck (2)

Koenigsmarck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNE

W skład założenia wchodzi- dwór położony w parku krajobrazowym, obecnie zaniedbanym, budynki gospodarcze, resztki oryginalnego ogrodzenia. Dwór zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Prawdopodobnie dwór zbudowany przez rodzinę von Natzmer, rozbudowany i przebudowany w XX wieku przez kolejnych właścicieli.

Screen Shot 026

Obecny stan dworu- http://www.forum.eksploracja.pl/viewtopic.php?f=124&t=27847

RADZISZEWO /Retzwosfelde/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Gryfino powiatu gryfińskiego. Założona w 1751 roku, której pierwszym właścicielem był Friedrich von Sydow. Z powodu kłopotów finansowych sprzedaje dobra w 1753 roku podpułkownikowi Carlowi Kristophowi baronowi von der Goltz. Od początku XIX wieku właścicielem dóbr był Ernst Gottlieb Ratt, zmarły w 1822 roku. Dobra przejmuje wdowa po nim, pani Ratt, która wychodzi za mąż za Friedricha Augusta Kӧgel. Dobra przejmuje syn Ernsta Gottlieba Ratt, który sprzedał dobra w roku 1867 niejakiemu Zelter. W 1922 roku ziemiańskie gruntu zostają wydzierżawione rolnikom z wioski.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór stał po zachodniej stronie wiejskiej drogi, gdzie droga odgałęzia się na wschód od kościoła.

Radziszewo, zachodniopomorskie