PASTERZOWICE /Hirtendorf/

Wieś położona w gminie Szprotawa powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1283 roku(Villa Pastoris), kolejno w 1294 roku(Hirthendorf). Należały w tym czasie do rycerza Ulricha Sybler. W 1294 roku wieś zakupił Nicolaus von Osla, który w 1311 roku sprzedał ją Ottonowi i Arnoldowi von Petzold. Bracia von Petzold w 1315 roku sprzedają wieś klasztorowi Magdalenek w Szprotawie. Majątek był w posiadaniu klasztoru do 1820 roku. W 1825 roku właścicielem majątku zostaje porucznik Samuel Bürger. W latach 1850-90 dobra są własnością książąt Acerenza Pignatelli de Belmonte. W latach 1890-1930 są w rękach Hermana i Izabeli Steinert. W 1933 roku majątek przejął Erwin Gossmann. Ostatnim właścicielem dóbr był Herbert Caje. Po 1945 roku w pałacu mieściła się administracja Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a od 1969 roku Stacja Hodowli Roślin. Obecnie własność prywatna. Serdeczne podziękowania właścicielom za wyrażenie zgody na zdjęcia pałacu.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

W centrum wsi położony jest zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, prawdopodobnie na fundamentach starszej budowli w sąsiedztwie parku krajobrazowego z XVIII wieku. Pałac zbudowany na planie prostokąta, piętrowy, kryty dachem mansardowym. Na wprost pałacu zespół budynków gospodarczych z podwórzem folwarcznym.

Pasterzowice 1911, lubuskie

Pełczyce /Bernstein/

Miasto gminne położone w powiecie choszczeńskim. Początkom miasta, którego historia sięga X-XII wieku dał gród obronny założony na wyspie jeziora Panieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1240 roku. W tym czasie należała do Polski. Około 1260 roku rycerze księcia pomorskiego, bracia Lippold II i Teodoryk von Behr nadali osadzie prawa miejskie. Około 1280 roku Pełczyce zostały zajęte przez margrabiów brandenburskich Ottona V, Ottona VII i Albrechta III. W 1290 roku część Pełczyc tzw. Nowe Miasto zostało podarowane klasztorowi cysterek. W 1298 roku Albrecht III sprzedaje Ziemię Pełczycką Ottonowi IV, Konradowi i Janowi IV. Od 1315 roku Pełczyce są w posiadaniu księcia pomorskiego Ottona I. W 1348 roku książę Barnim III nadaje Ziemię Pełczycką swojej żonie Agnieszce w dożywocie jako wdowi majątek, którym zarządzała rodzina von Wedel. Od około 1414 roku Pełczyce należały do Zakonu Krzyżackiego. Podczas wojny pomorsko-brandenburskiej  w 1478 roku miasto zostało zdobyte przez elektora brandenburskiego Albrechta Achillesa, spalone i zburzone. Właścicielem miasta zostaje marszałek elektora, Jerzy von Rӧlicke. W 1485 roku Pełczyce są w zarządzie rodziny von Waldow z Lubniewic. W 1537 roku rodzina von Waldow przejmuje dobra cysterek po ich sekularyzacji, od 1571 roku posiadając je na własność. W 1728 roku Fryderyk Wilhelm I odkupuje Pełczyce od rodziny von Waldow, nadając Pełczycom statut miasta królewskiego.

GRÓDEK OBRONNY

Na cyplu jeziora Panieńskiego, do którego prowadzi ulica Zamkowa znajduje się grodzisko kształtu owalnego  o wymiarach 30x70m, wyniesiony ok. 3m nad taflę jeziora, którego zarysy widoczne dość wyraźnie do  dzisiaj. Założone zostało przez Ludolfa de Berensteyn a funkcjonowała do przełomu 1279/80.

ZAMEK

 Lennik księcia pomorskiego Ottona I wznosi zamek, o którym mowa jest w dokumencie z 13.03.1321 roku. Po jego zniszczeniu wzniesiono nowy zamek mieszczący się na wschód od miasta nad jeziorem Pełcz. Otoczony był wysokim murem obwodowym, z domem mieszkalnym oraz cylindryczną wieżą. Zniszczony w 1478 roku przez wojska elektora brandenburskiego Albrechta Achillesa. W 1600 roku zamek uległ przebudowie w stylu renesansowym przez rodzinę von Waldow. Zniszczony podczas wojny północnej, w 1728 roku sprzedany przez Krzysztofa von Waldow skarbowi królewskiemu. Do połowy XVIII wieku ruiny zamkowe całkowicie rozebrane. Na terenie zamkowym w XIX wieku wzniesiono budynek , mieszczący obecnie siedzibę parafii przy ulicy Kościelnej.

pelczyce-dwor-1

pelczyce-dwor-2

DWÓR

 Po założeniu konwentu cysterek na stromym brzegu jeziora, naprzeciwko gródka-grodziska powstał klasztor, który po sekularyzacji dóbr klasztornych przejęty został przez rodzinę von Waldow. Z budynków klasztornych powstał folwark. Główny budynek-dwór częściowo przebudowany  w stylu renesansowym(skrzydło zachodnie). W 1744 roku z dawnych dóbr klasztornych utworzono siedzibę urzędnika królewskiego i generalnego dzierżawcy, która istniała do 1929 roku.

WILLA DRENSCH i RÖDER

Pełczyce willa Drensch

Pełczyce 1891, zachodniopomorskie

PĘPLEWO /Pemplow/

 HISTORIA WSI

Nieistniejąca osada położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Początki osady sięgały średniowiecza. W 1503 roku dobra należały do rodu von Steinwehr– wymieniony Joachim von Steinwehr, Jacob von Steinwehr, Achim von Steinwehr. Prawdopodobnie od XVII wieku majątek w posiadaniu rodziny von Flemming. W XVIII wieku na krótko dobra są przez małżeństwo w rękach rodziny von Schlabrendorf. Pd koniec XVIII wieku ponownie w rękach rodziny von Flemming. Z tego rodu wymieniony- Franz Wilhelm August Constantine von Flemming, Franz Wilhelm Carl von Flemming, Kurd hrabia von Flemming, Hasso hrabia von Flemming.

Pęplewo 1929, zachodniopomorskie

Pęzino /Pansin/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Stargard powiatu stargardzkiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1285 roku, kiedy należała do Rytgerusa von Pansin. W 1357 roku Heine von Pansin sprzedaje wieś Hansowi von Borcke. W1382 roku Hans von Borcke sprzedał wieś z dworem joannitom: baliwowi zakonu Bernardowi von Schulenburg i komturowi Heinrichowi von Güntersberg. Wszystko za zgodą księcia pomorskiego Warcisława VII. W zamku wzniesionym przez joannitów zamieszkali przedstawiciele rodu von Güntersberg. W 1482 roku Simon von Güntersberg sprzedał cały majątek joannitom. Od1483 roku na zamku zamieszkał komtur joannitów z Suchania- Otto von Blankenburg. W 1493 roku Georg von Schlabrendorf, komtur joannitów sprzedaje zamek Heirnichowi von Borcke. Ostatnim z rodu von Borcke z Pęzina był Philipp Adrian von Borcke. Miał jedną córkę, Evę Dilianę, którą wydał za Petera Georga von Puttkamer, który przejął Pęzino w 1682 roku.  Prawnymi właścicielami Pęzina, o czym należy pamiętać nadal byli joannici. Zniesienie ich lenna zakonnego nastąpiło w 1804 roku. Po zmarłym przedwcześnie Ernscie Friedrichu Georgu von Puttkamer, dobra przejmuje Jesco Theodor von Puttkamer z Karznic koło Słupska. Żoną jego była wywodząca się z polskiej szlachty, Margarethe Julie Theodore z domu Wilucka. Po pożarze wschodniego skrzydła w 1935 roku, rodzina von Puttkamer na czas remontu mieszkała w domu zarządcy. W 1942 roku żona Bogislava von Puttkamer przeniosła się do rodowej posiadłości w Karzniczce. Zamek zajęty przez wojsko niemieckie z przeznaczeniem na składnicę książek i dzieł sztuki zwożonych z Pomorza. Po 1945 roku majątek stał się własnością Skarbu Państwa. Zamek przeznaczono na mieszkania i biura pracowników utworzonego PGR. Po remoncie na przełomie lat 70/80 w zamek przeznaczono na centrum kongresowe z hotelem. W latach 90-tych sprywatyzowany.

Pezino-zamek, zachodniopomorskiePęzino pow. Sragard, założenie pałacowo-zamkowePęzino pow. Stargard szcz, zachodniopomorskiePęzino pow. StargardPęzino pow.Stargard SzczecińskiPęzino, zachodniopomorskiePęzino-zamek, zachodniopomorskiePęzino, zachodniopomorskie (2)Pęzino2 pow.Stargard Szczeciński

ZAMEK

 Jest to budowla obronna typu nizinnego. W bryle i murach zamku widoczne cztery etapy budowy: gotycka, późnogotycka, renesansowa i neogotycka. Na założenie zamkowe składa się: wieża, skrzydło bramne z łącznikiem, trzy skrzydła mieszkalne, przy czym dwa od wschodu połączone wspólną ścianą działową i przykryte wspólnym dachem. Do zamku prowadzi wejście-brama od ulicy z mostem przerzuconym przez fosę. Od wschodu i północy rozciąga się park, w którym znajdziemy ruinę kaplicy zamkowej oraz pawilon ogrodowy. Obok widoczne zabudowania gospodarcze, na lewym brzegu Krąpieli kościół i cmentarz. W pobliżu drugi zespół folwarczny z dworem.

Pęzino (5) Pęzino (3) imm036_36 imm030_30 imm026_26 imm019_19 imm010_10

DWÓR

Pęzino- dwór Puttkamerów, zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

 

Przy drodze w pobliżu drugiego założenia folwarcznego położonego w zachodniej części wsi stoi dwór-dom zarządcy, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. W latach 30-tych zamieszkany przez właścicieli majątku na czas remontu zamku.

Pęzino 1938, zachodniopomorskie