PAJĘCZNO /Pagan/

Wieś położona w gminie Nowogród Bobrzański powiatu zielonogórskiego. Wzmiankowana w 1305 roku jako własność biskupów wrocławskich. Na terenie wsi w części zachodniej znajdował się folwark. Po założeniu zachował się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym.

pajeczno-1907-lubuskie

PAŁCK /Palzig/

Wieś leżąca w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego wzmiankowana w 1499 rok kiedy należała do braci von Gersdorf. W 1502 roku Georg von Gersdorf sprzedaje wieś braciom von Lӧben, którzy podzielili wioskę na dwie części. Taki stan rzeczy trwał do końca XVII i początku XVIII wieku, kiedy pojawiła się rodzina von Stosch. W 1680 roku Georg Abraham von Stosch kupuje majątek z tzw. „Małym Dworem”, który w 1692 zostaje zakupiony przez jego kuzyna, Balthasara von Stosch. Majątek z „Dużym Dworem” został w 1706 roku zakupiony przez tegoż Balthasara i jest to rok scalenia dóbr  w jedną posiadłość rodową. 10 kwietnia 1800 roku Abraham von Stosch przepisuje wieś córce Dorothei Charlotte, żonie majora D. Johanna Friedrich Georga von Paczkowsky. Po jego śmierci Pałck otrzymuje w posiadanie jego jedyna córka, Rudolphina, zamężna za porucznikiem dragonów, Eugen von Zastrow.

Pałac tzw. „Duży Dwór”

palck-palacPałck-pałacpalck-palac-od-strony-frontupalck-palac

palck-palac-od-strony-parku

palck-palac-od-strony-parku

palck-brama-glona

PAŁAC tzw. „Duży Dwór”

W północno-wschodniej części wsi zespół pałacowy. Pozostałością park krajobrazowy. Pałac rozebrano w latach 50-tych. Właściciele pałacu:

– Valten von Lӧben ożeniony z Cathariną von Alten-Gabel von Glaubitz

– Christian von Lӧben(ur.1542) ożeniony z Magdalene von Kalckreuth z Klępska

– Johann von Lӧben(1574-1633) ożeniony z Barbarą z domu von Pitzerwitz

– Balzer von Lӧben(1618-1670), ożeniony z Eve von Gleishenberg von Grumbach

– Hans Christoph von Lӧben(zm.1707)

– Balthasar von Stosch

DWÓR zw. „Małym Dworem”

W północnej części wsi naprzeciwko pałacu stoi do dzisiaj dwór zbudowany w 1535 roku, odremontowany w latach 2007-2009 i będący obecnie centrum agroturystyki. Właściciele dworu:

– Christoph von Lӧben z Kalska, ożeniony z Anną von Niebelschütz

– Veit von Lӧben(1523-1589) ożeniony z Juliane von Bergen und Herrndorf

– Melchior von Lӧben(ur.1574), ożeniony z Anne von Treppeln von Knobelsdorff

– Hans Christoph von Lӧben(1603-1659) ożeniony z Sabine von Troschke z Podlegórz

– Abraham von Lӧben

– Zacharias Eberhard von Lӧben, ożeniony z Sophie Erdmuthe von Glaubitz

– Georg Abraham von Stosch ożeniony z Ursule Catharine von Stosch

– Balthasar von Stosch(1653-1726) ożeniony z Catharine von Lanskron.

Dwór był własnością właścicieli majątku. W 1830 roku był zamieszkały przez pana Johanna Ch. Fischer, ekonoma, zarządcy? dóbr.

palck-1896-lubuskie

PAMIĘCIN /Frauendorf/

HISTORIA WSI

W połowie XIV wieku wieś była w posiadaniu braci von Sack, którzy w 1367 roku folwark wraz z dworem sprzedali kapitule w Lubuszu. W posiadaniu kościoła lubuskiego wieś pozostawała przez następnych 200 lat. W 1563 roku wieś przejmuje na własność margrabia Jan Jerzy, który część dóbr Pamięcina przekazał w lenno archidiakonowi kapituły katedralnej, Friedrichowi von Bernheim. On też za zgodą margrabiego w roku 1597 sprzedał wieś na 20 lat z prawem wykupu Joachimowi von Winterfeld. Był on starostą ziemi torzymskiej i posiadał Pamięcin jeszcze w roku 1608. Później właściciele wielokrotnie się zmieniali. W 1644 roku Pamięcin nadany został w lenno Joachimowi von  der Goltz i jego rodzinie, które odkupione zostało do rodziny von Oppen. W 1715 roku właścicielem Pamięcina zostaje nadleśniczy Ludolf Georg von Lüderitz. W 1716 roku Pamięcin odkupił król Fryderyk Wilhelm I a jego zarządcą był von Haack. Po zakończeniu kampanii antynapoleońskiej król Fryderyk Wilhelm III za zasługi oddane domowi pruskiemu nadał majątek francuskiemu baronowi de la Rivaliere, w którego posiadaniu Pamięcin był do 1828 roku. W latach 1828-32 wraca Pamięcin pod zarząd królewski, a już w 1832 roku zostaje nabyty przez berlińczyka o nazwisku Friebe. W 1834 roku zostaje Pamięcin zakupiony przez księcia Moritza Casimira zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda oraz jego szwagra hrabiego von der Recke-Volmerstein. W 1844 roku majątek ten zostaje zakupiony przez rodzinę królewską książąt Prus(Prinzen von Preussen) jak nazywano młodsze rodzeństwo króla Prus. Z dóbr tych oraz pozostałych będących w rękach rodziny królewskiej utworzono Fideikomiss, czyli niepodzielny i nie podlegający sprzedaży majątek, istniejący formalnie do 1945 roku.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pamięcin-dwórpamiecin-dwor

 

 

 

 

Pozostałością po założeniu jest dwór opuszczony, popadający w ruinę oraz położone w pobliżu zabudowania folwarczne.

 

ZBUDOWANIA GOSPODARCZE

pamiecin-1923-lubuskie

PANOWICE /Panwitz/

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego. Wieś założona na bazie dwóch folwarków, określanych jako „Folwark Średni i Stary” w drugiej połowie XIX wieku. Należała do właścicieli Łagowca, Żychlińskich. Pod koniec XIX wieku majątek jest własnością Adama Żychlińskiego. Później należy do Idy Żychlińskiej, z domu von Prӧck. W 1913 roku majątek przechodzi w ręce Antona Jaworowicza. Po 1918 roku dobra w rękach Waltera Wolcke. Po 1945 roku majątek własnością Skarbu Państwa z utworzeniem na jego terenie PGR.

Panowice- pałac, ok. Międzyrzecza

panowice-palac

Dwór eklektyczny zbudowany około 1890 roku, murowany, wzniesiony na rzucie w kształcie litery T, podpiwniczony, parterowy, z użytkowym poddaszem. Główne, zachodnie skrzydło posiada dach dwuspadowy z centralnie umieszczonym ryzalitem przechodzącym w szczyt z trójkątnym naczółkiem. Ryzalit poprzedzony jest półokrągłym tarasem. Wschodnie skrzydło pokryte niższym, dwuspadowym dachem, z przybudówka od strony wschodniej, z trójkondygnacyjną, ośmioboczną wieżą, zwieńczoną pełną balustradą, okalającą w zwieńczeniu taras. Z oryginalnego wystroju zachowały się fragmenty sztukaterii sufitu w skrzydle zachodnim, nieliczne elementy stolarki okiennej i drzwiowej, schody jednobiegunowe(bez balustrady). Na parterze dwa zdewastowane piece kaflowe. Obecnie dwór stanowi własność prywatną, wystawiony na sprzedaż.
Obok resztki zaniedbanego parku krajobrazowego o powierzchni 2,9 hektara i stare zabudowania folwarczne z drugiej połowy XIX wieku.

panowice-1894-lubuskie

Paprotno /Parpart/

Wieś położona w gminie Karnice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1320 roku. W 1337 roku wieś należy do Knappe Nicolaus von Parpart. W rękach rodu von Parpart dobra są do XVI wieku. W 1500 roku przez małżeństwo dobra przechodzą w ręce rodu von Manteuffel. Od 1655 roku przez kłopoty finansowe dobra podzielone pomiędzy rody: von Mateuffel a von Kleist(teściowie) i von Leppel– Joachim von Leppel(*08.01.1620-+04.12.1686), ożeniony z Dorotheą von Manteuffel(*11.05.1634-+01.04.1692). W 1708 roku Joachim Hans von Manteuffel oddaje majątek w dzierżawę majorowi Eggardowi von Witten. Po jego śmierci wdowa Anna Katharina von Witten, z domu von Kameke(1678-1746) wychodzi za mąż za generał-majora Hansa Caspara von Herzberg(1685-+15.12.1745). Od 1717 roku właściciel wsi. Dzieci nie mieli. Dobra przechodzą na pasierbicę generała, zamężną za generał-majorem Wolfem Alexandrem Ernstem Christophem von Blanckensee. Po jego śmierci wdowa wychodzi za mąż za kapitana Friedricha Wilhelma von Butzke(1756). Mają dwie córki, które dziedziczą dobra: Maria Sophia Wilhelmina(+1822) zamężna za porucznika von Altrock i Frederica Louisa hrabina von Podewils, z domu von Butzke. W 1840 roku majątek zakupił Franz Wilhelm Neste z Mołstowa(Molstow). W 1870 roku dobra obejmowały 2597 mórg ziemi a w 1879 roku 661,86 ha gruntów. W 1910 roku właścicielem majątku był Arved Neste a dobra liczyły 814 ha gruntów. W 1928 roku majątek należący do Arveda Neste obejmował 716 ha gruntów. W 1935 roku Arved Neste sprzedaje majątek. W tym czasie majątek liczył 718 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina von Brockhausen.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pałac zbudowany w 1871 roku, dwukondygnacyjny, z dobudowanym skrzydłem z wieżą, wielokrotnie przebudowywany z zatraceniem cech stylowych. Obok resztki parku krajobrazowego o pow. 0,43 ha. Po 1945 roku zajęty przez wojsko. Od 1951 roku zaadoptowany na szkołę.

PARŁOWO /Parlow/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Była starym lennem rodu von Parlow. W XVIII wieku wzmiankowany Friederich Wilhelm von Parlow oraz jego syn Carl Albrecht Franz von Parlow(1753). Był ostatnim z rodu, ożenionym z Anną Charlotte von Wedel. Dobra odziedziczył Carl Friedrich von Wedel z Krzymowa, który w 1806 roku przyjął nazwisko von Wedel-Parlow. W 1910 roku właścicielem dóbr był Albert Knoll a dobra liczyły 395 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr, które liczyły w tym czasie 295 ha gruntów był August Braun.

Parnowo /Parnow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Biesiekierz powiatu koszalińskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W tym czasie w roku 1286 wymienia się rycerza Conradusa Pyrnow. Nazwa miejscowości po raz pierwszy pojawia się w 1311 roku. W 1415 roku była tu siedziba rodu von Hinze . Już w 1419 roku jako właścicieli wymienia się rodzinę von Heidebreck/Heydebreck/. Do XVIII wieku podział wsi na kilka własności , na początku XIX wieku udało się scalić większość ziem we wsi w jeden majątek należący do podporucznika Christiana von Heidebreck. Poza tym majątkiem przetrwał drugi , nazwijmy go majątkiem B, leżącym na południowo-zachodnim krańcu wsi. Prawdopodobnie należał do takich rodów jak: von Wacholtz, von Schultz. W 1910 roku 100 hektarowy majątek B należał do Wiily Hager`a. Majątek A należący do von Heidebreck, od 1905 roku jest w posiadaniu rodu von Kamecke. W 1910 roku jako właściciela majątku A wymienia się Albrechta von Kamecke. Majątek liczył wtedy 257 ha ziemi. W 1928 roku właścicielem połączonych majątków A i B był nadal Albrecht von Kamecke a majątek liczył 320 ha gruntów. Był on ostatnim właścicielem majątku do 1945 roku.

Parnowo-pałac

Pałac zbudowany dla rodziny von Heidebreck w drugiej połowie XIX wieku, był prawdopodobnie nową siedzibą rodową. Trzykondygnacyjny, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, z czterokondygnacyjną wieżą na planie kwadratu, podpiwniczony. Całość otoczona parkiem krajobrazowym o powierzchni 8 ha.

Prawdopodobnie na terenie majątku B stał dwór, jako stara siedziba rodu von Heidebreck. Jej ostatnim mieszkańcem był Karl Friedrich August hrabia von Heidebreck. Obecnie na miejscu założenia folwarcznego B stoi blok mieszklany oraz garaże.

 WachholtzHeidebreckKameckeKamecke hrabia

Parnowo 1938, zachodniopomorskie

Parsowo /Parsow/

Parsowo zachodniopomorskieParsowo-pałac

Pałac przed przebudową/1900-1905/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Biesiekierz powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1172. Od XIII wieku do 1658 roku w rękach  rodu von Parsow. Kolejnym właścicielem wsi była pomorska rodzina von Heydenbreck. W latach 1764-72 majątek wykupił Fridrich Wilhelm von Gerlach. Ostatnimi właścicielami Parsowa byli:  August von Gerlach-Parsow oraz jego żona Ruth z domu Bonin-Bottschow.

a00a002.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg010

 

 

 

 

 

PAŁAC

Pałac został zbudowany w trzech etapach- w 1782 roku wzniesiona została część środkowa, w 1860 roku- część północna, w 1910 roku – część południowa. Mimo nadania stylu klasycystycznego bryle pałacu przez ostatniego właściciela, całością nawiązuje jednak do rezydencji barokowych. W pałacu rodzina von Gerlach zgromadziła olbrzymią bibliotekę, zbiory malarstwa, porcelany, fajansów. Park założony w XVIII wieku o powierzchni 13 ha, krajobrazowy, z niewielkim cmentarzem rodowym von Gerlach`ów oraz cmentarz koni/podobny jest na terenie zamku Kliczków/.