NIECIECZ /Nettschütz/

Wieś położona w gminie Nowe Miasteczko powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1295 roku. Była w tym czasie własnością rycerza Dietricha von Pesna. Pod koniec XV wieku należała do Bernarda Beroldt, później była w rękach rodu von Braun z Solnik. Należała do nich do 1714 roku. W 1845 roku majątek był własnością Carla Friedricha Bӓhnisch. Około 1860 roku wchodziła w skład dóbr rodu von Kalckreuth z Podbrzezia Dolnego. W 1926 roku jako właściciel wymieniony był Gustaw von Schӧnborn, a w 1937 roku Artur Schack von Witenau.

nieciecz-1896-lubuskienieciecz-1933-lubuskie

Niedoradz /Nittritz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Otyń powiatu nowosolskiego. Początki miejscowości sięgają XII wieku ale po raz pierwszy wzmianka o Niedoradzu pojawia się w 1376/1333/. Od XV wieku do 1945 roku należała do właścicieli Otynia- rodów: von Zobeltitz/Zabeltitz//XVw./, von Rechenberg/XVIw./, von Sprintzenstein/XVIIw./, zakonu jezuitów/XVII-XVIIIw./, księcia żagańskiego Piotra Birona/XVIII-XIXw./, hrabiego von Medem/XIXw./, księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord i jej syna, Aleksandra, Rudolfa von Friedenthal/XIX-XXw./, po którym dobra przejęła córka Rudolfa- Renata baronowa von der Lancken-Wackenitz, żona pruskiego ambasadora we Włoszech i w jej rękach dobra były do 1945 roku.

dsc_0245 dsc_0247 dsc_0251 dsc_0252 dsc_0253

 ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

Pozostałością zespołu dworsko- folwarcznego jest dwór- obecnie budynek szkolny oraz resztki budynków- czworaki, stodoła, resztki bramy wjazdowej na podwórze folwarczne obecnie nie istniejące.

niedoradz-1896-lubuskie

NIEDŹWIEDŹ /Niedewitz/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Pierwszymi znanymi właścicielami wsi od XV do XVI wieku była rodzina von Schlichting, właściciele Ojeżyc, Jezior, Bucz i Staropola. Od początku XVII wieku wieś podzielona na kilka własności rycerskich należących do: von Lossow, von Schmolck, von Za(o)beltitz. W XVIII wieku wymienia się rody: von Grünberg(1752)- wymieniony Balthasar Adam von Grünberg , von Stenzsch, von Knobelsdorff z Mostek, von Zabeltitz(1752-1774)- wymienieni Hans von Zabeltitz, Friedrich Christan von Zabeltitz, Conrad Siegmund von Zabeltitz, Hans Friedrich von Zabeltitz. Od rodziny von Knobelsdorff dobra zakupuje Sebastian von Unruh a rodzinę von Lossow(1774) „zastępuje” rodzina von Seidlitz. Z rodziny von Unruh(1752-1774) wymienia się Caspar Rudolf von Unruh. W 1765 było 5 własności rycerskich w wiosce. Pod koniec XVIII wieku większość ziemi była w rękach 2-ch rodzin: von Stosch i von Morstein. Na początku XIX wieku część dóbr w posiadaniu rodziny von Perle. W 1850 roku całość dóbr trafia w ręce Carla von Rissmann. Od 1853 roku ponownie podział wsi na kilku właścicieli. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny von Schulz von Heinersdorf(1903). Prawdopodobnie przez małżeństwo Ilse von Schulz von Heinersdorf(ur.1886) z członkiem rodziny von Kunow, dobra przejmuje i scala w jeden majątek rodzina von Kunow, która w miejscu starego dworu buduje neogotycki pałac, zniszczony w 1945 roku. Ostatnimi właścicielami wsi byli- porucznik Joachim von Kunow- stale przebywający w Berlinie oraz jego żona.

Niedźwiedź- pałac

Niedźwiedź- pałac

niedzwiedz-lubuskie

Niedźwiedź lubuskie

Niedźwiedź lubuskiePozostałością po założeniu są resztki parku krajobrazowego oraz zabudowy gospodarczej.

niedzwiedz-1911-lubuskie