MAŁOWICE /Mallwitz/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Jako właścicieli wsi i majątku wymienia się rody: von Reinsperg, von Oppel. Od początku XIX wieku dobra posiada rodzina Bader. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Wicke. Posiadają dobra do 1945 roku. W północno-wschodniej części wsi pozostałości po majątku ziemskim- zabudowania folwarczne z podwórzem oraz resztki parku dworskiego.

malowice-1933-lubuskie

MAŁUSZÓW /Malsow/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1241 roku. W tym roku przekazana zakonowi templariuszy. W XIV wieku wieś rycerska należała do Busse von Barbo i Albrechta von Klepzig. W XV wieku wieś należy do zakonu joannitów. Później podzielona na kilka własności. Na początku XVII wieku we wsi trzy siedziby rycerskie należące do rodów: von Luckow(Lucke), von Horn i von Buntsch oraz część ziem nadal w rękach joannitów. Później dobra w posiadaniu rodów: von Schmolcke, von Poussadiere, von Ludwig. Na początku XIX wieku majątek w rękach rodziny Kowalsky(1828). W połowie XIX wieku własność rodziny Tiebel(1857). Na początku XX wieku majątek posiada rodzina Keil. Była właścicielem dóbr do 1945 roku.

maluszow-2-1923-lubuskie

Manowo /Manow/

 Wieś po raz pierwszy wymieniona już w 1300 roku. Od wieków była w posiadaniu starego pomorskiego rodu von Glasenapp. Już w 1375 roku jako właściciela wsi podano Henninga von Glasenapp. Wieś w ich rękach była do 1837 roku. Ostatnią z rodu von Glasenapp była córka Augusta, Luisa Leopoldina Wilhelmina, która po śmierci ojca poślubiła w roku 1828 rotmistrza von Schlieffena. W 1837 sprzedaje majątek Carlowi Wilhelmowi hrabiemu von Wartensleben. W 1847 roku sprzedaje wieś braciom von Holtz. Ostatnim właścicielem do 1945 roku był Adolf von Schmidtsdorff.

DWÓR

Manowo-pałac

W południowej części wsi położone było założenie dworskie, składające się z dworu i parku oraz budynków folwarcznych z okazałym budynkiem administracyjno-mieszkalnym, rozciągające się po obu stronach drogi. Całość założenia była połączona drogą, prostopadłą do drogi wiejskiej, w części wysadzanej kasztanowcami. W 1945 roku dwór uległ zniszczeniu. Na jego miejscu stoi nowy budynek. Pozostałością po założeniu jest park i resztki zabudowań folwarcznych. We wsi znajduje się drugi park- park leśny założony prawdopodobnie w XVIII wieku, który służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny.

 

Manowo pow. Koszalin, zachodniopomorskie

 

Rodzina von Glasenapp

Glasenapp

MARCINÓW /Mersdorf/

Wieś położona w gminie Trzebiel powiatu żarskiego. W 1474 roku należała do rodu von Unwürde z Bogumiłowa( w 1485 roku już nie są notowani jako właściciele wsi). W latach 1503-1589 wieś należy do rodu von Schӧnaich z Lipinek Łużyckich. Po przejęciu wsi przez władzę cesarską w 1589 roku wieś od 1597 roku jest własnością rodu von zu Dohna-Straupitz. Posiadają wieś do 1625 roku. Córka von zu Dohna-Straupitz wychodzi za mąż za członka rodu von Callenberg(w 1651 roku otrzymuje tytuł barona, w 1671 roku hrabiego Rzeszy). Dobra są w rękach hrabiego von Callenberg w 1785 roku. Później majątek jest własnością: hrabiego von Pückler(1785), zięcia hrabiego von Callenberg, hrabiego von Nostitz, hrabiego von Hatzfeld-Weisweiler i hrabiego von Hatzfeld-Schoenstein(1845-1846), księcia Holandii(1846), hrabiego von Arnim(1883-1940). Część wsi zwana Okalenice-Schӧnborn należała do rodu von Gersdorf z Niwic w 1622 roku. W latach 1769-1845 do rodziny Tettmeyer.

Marcinów-Okalenice 1901, lubuskie

MARCINÓW /Merzdorf/

Wieś położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego. Na początku doszło do podziału wsi na dwa majątki- I-szy wymieniony w 1438 roku należał do rodu von Promnitz z Wichowa a od 1440 roku do rodu von Promnitz z Jeleniowa, właścicieli majątku II, i w 1440 roku doszło do scalenia dóbr. Majątek II wymieniony był w 1434 roku, a więc to jest najstarsza część wsi. Był początkowo własnością cesarską a od 1434 roku należał do hrabiów von Schaffgotsch, po których majątek staje się własnością rodu von Promnitz z Jeleniowa(1440). W latach 1447-1602 wieś jest dobrem rodu von Promnitz z Wichowa. Od 1602 roku przechodzi w ręce baronów von Gersdorf z Wichowa i Skibic. Od 1717 roku właścicielem dóbr są hrabiowie von Redern z Małomic a w 1744 roku była już w posiadaniu baronów von Lüttwitz z Wichowa Dolnego. Później częste zmiany właścicieli.  Wymienia się: Panią Prose(1834), Pachnur(1841), Schultze(1845), Ackermann(1846). Później dobra należały do właścicieli Wichowa Dolnego. Rodzina Ackermann posiadała majątek do 1892 roku ale już od 1870 roku była wymieniona rodzina Jordan.

marcinow-1901-lubuskie

Margowo /Morgow/

Wieś położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1373 roku będąc własnością Heinricha von der Osten. W 1392 roku część wsi należy do rodu von Steinwehr. W 1594 roku część wsi należy do rodu von Knuth. W 1642 roku część ziem we wsi posiadała rodzina von Plӧtz. W 1753 roku część ziem należących do rodziny von Plӧtz wykupiła rodzina von Steinwehr. Prawdopodobnie część gruntów we wsi posiadała również rodzina von Lepel, spokrewniona z rodem von Steinwehr. W połowie XVIII wieku dobra we wsi zakupił mieszczanin Bogislav Elbe. W 1782 roku doszło do połączenia wszystkich majątków, będących w rękach rodu Elbe. Wszystko za sprawą małżeństwa B.Elbe z Dorotheą Louisą Juliane von Lepel. Z tego rodu wymienia się: Johann Franz Ernst von Elbe(zm.1812), Franz Bogislav von Elbe(XIX), Wilhelm von Elbe(1884), Julius von Elbe(lata 20-te XXw.).W 1884 roku rodzina nobilitowana. Majątek był w posiadaniu rodziny von Elbe do 1945 roku.

216252211208207

214199196193157

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

 Na założenie dworskie składa się: dwór z 1772 roku(skrzydło północne), rozbudowany i przebudowany w 1859 i 1885 roku(pseudobarokowy ryzalit i dobudowane skrzydło południowe dwukondygnacyjne z neogotycką wieżą neorenesansowym ryzalitem). Kolejna przebudowa lub remont w 1903 roku. Po 1945 roku we dworze mieściły się biura PGR, stołówka i mieszkania pracownicze. Opustoszały ulega destrukcji.  W sąsiedztwie park krajobrazowy o pow. 4,7 ha z XVIII wieku, ze stawem.

Morgowo, zachodniopomorskie

Marianowo /Marienfliess/

Wieś po raz pierwszy wymieniona w 1248 roku. W tym roku książę Barnim I ufundował żeński klasztor cysterek nad „Pięknym Strumieniem” zwanym później „Rzeczką Pięknej Maryi” stąd nazwa miejscowości. Pierwszą ksienią zakonu była jedyna córka księcia pomorskiego Warcisława III, Barbara, wnuczka Mieszka III Starego. Po śmierci ostatniego katolickiego proboszcza parafii w roku 1536 niemieccy protestanci siłą zajęli klasztor i kościół. W miejscu klasztoru założono instytut wychowawczy dla szlachcianek(wdów, panien, sierot). Klasztor i kościół po pożarze w 1549 roku odbudowany w 1551 roku przetrwały do dnia dzisiejszego. W XIII i XIV wieku wieś należała do rodziny von Wedel. Kiedy była domeną książęcą w XV wieku nadal we wsi część ziemi należała do von Wedlów. Pierwszym zarządcą domeny książęcej w XVI wieku po przejęciu klasztoru przez protestantów był Sigismund von Wedel.

Marianowo-dworek

 

DWÓR

We wsi znajduje się dwór zbudowany w XIX wieku na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z drewnianym gankiem. Po wojnie znacznie przebudowany z zatraceniem cech architektonicznych. Dwór zaadoptowany na szkołę.

Marianowo pow. Stargard, zachodniopomorskie

 

Rodzina von Wedel

Wedel (5)