LASKI /Bergvorwerk/

Wieś położona w gminie Babimost powiatu zielonogórskiego. Początki siegają XIV wieku- założona jako folwark należący do królewszczyzny. W XIX wieku podległy pod majątek babimojski należący do rodziny von Unruh. W 1905-10 parcelacja tutejszego majątku.

laski-1938-lubuskie

Laski /Latzig/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Malechowo powiatu sławieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1378 roku kiedy należała do rodu von Natzmer. Około roku 1500 część majątku w rękach Adama von Podewils`a. Poprzez kolejne zakupy i sprzedaże ziemi w Laskach pojawiły się nowe rody rycerskie: von Ramel, von Koeller, von Munchow, von Below, von Kleist. Po 1717 roku majątek w posiadaniu von Podewils-Krangen, który sprzedała w 1828 roku rodzinie Neumann. W 1855 roku właścicielem był Otto Liman a już od 1861 roku rodzina von Glagau. Prawdopodobnie po 1910 roku właścicielem majątku był Heinrich von Xylander, który ożenił się z córką Maxa von Glagau, Elen Ermekeil. Po rozwodzie Elen Ermekeil była jedyną właścicielką majątku do 1945 roku. Po 1945 roku majątek przejęty przez PGR.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Pierwsza siedziba dworska w Laskach zbudowana została przez ród von Podevils-Krangen w XVIII wieku. Pałac spłonął w 1892 roku. Kolejna siedziba zbudowana została przez Maxa von Glagau w latach 1905-1907 roku. Dwór ten został rozebrany po 1945 roku. Z pierwotnego zespołu dworsko-parkowego pozostało: czworaki z przełomu XIX/XX wieku, obora, stodoły, dawna mleczarnia oraz park założony w stylu angielskim w połowie XIX wieku, o powierzchni ponad 11 ha. Z dawnego rozplanowania parku przetrwała aleja dojazdowa do dworu. Dwór znajdował się w południowo-wschodniej części parku. Obecnie w tym miejscu znajduje się plac sąsiadujący od południa z podwórzem folwarcznym i sadem.

Laski Pomorskie pow. Sławno, zachodniopomorskie

KollerMunchowBelowKleist-Tychow

LASKI LUBUSKIE /Lässig/

Wieś położona w gminie Górzyca powiatu słubickiego. Wzmiankowana w 1317 roku. Należała wówczas do biskupów lubuskich z siedzibą w Górzycy. Później stanowiła domenę państwową. Na zdjęciu widoczny dwór należący do rodziny Heinrich

Laski Lubuskie-dwórLaski Lubuskie-założenie folwarczne

We wsi do 1945 roku istniał majątek ziemski. Po wojnie upaństwowiony z utworzeniem na jego terenie PGR.

laski-lubuskie-1895-lubuskie

LASKI ODRZAŃSKIE /Laesgen/

Laski Odrzanskie,lubuskie Laski Odrzańskie, lubuskie Laski Odrzańskie-pałac przezd przebudową

Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1268 roku. W 1302 roku jako właściciela wsi wymienia się Dythericha von S(Z)ydlicz. W 1305 roku jako właściciel wsi podaje się hrabiego Theodericha von S(Z)ylitz a w 1307 roku jako posiadacz dóbr podany jest Theodoricus de S(Z)yglitz. W XV wieku jako właścicieli wsi wymienia się rodzine von Lessnaw. W XVI i XVII wieku należały do możnego rodu von Rothenburg. Kolejnym właścicielem dóbr był Wenzel Rudolf von Stentzsch z Przytoku. Od 1681 roku właścicielem majątku zostaje Johann von Arnold, właściciel pobliskiego Leśniowa Wielkiego i Małego, Sudołu i Radomii, nobilitowany w 1678 roku. W ich rękach Laski były do XIX wieku. W 1844 roku dobra zakupuje Hans Adolph von Kottwitz, od którego Laski po kilku latach odkupuje August Wilhelm Hans von Schierstaedt, urodzony w 1827, ożeniony z Adelheid hrabianką von Viereck. Po jego śmierci w 1900 roku majątek dziedziczy syn, Gustaw Ludwik Hans von Schierstaedt. Rodzina von Schierstaedt posiadała majątek do 1945 roku.

von Rothenburg1

von Stentzsch

Arnold (3)von Kottwitz1

Schierstaedt 1

Laski Odrzańskie I Laski Odrzańskie II Laski Odrzańskie III

Laski Odrzanskie- palac widok z parku pow. Zielona Gora Laski Odrzanskie- palac Laski- widok od strony parku

Laski Odrzańskie lubuskieWidok pałacu na zaproszeniu na polowanie organizowane przez właściciela Lasek Odrzańskich.

PAŁAC

Nieistniejący już pałac został zbudowany przez rodzinę von Arnold. Dwukrotnie przebudowywany- w 1856 roku oraz w 1911 roku. W 1945 roku spalony przez wojska radzieckie. Ostatecznie rozebrany w 1957 roku.

DWÓR

Na początku XIX wieku rodzina von Arnold buduje dwór, przekształcony przez rodzinę von Schierstaedt w oranżerię, istniejącą do dzisiaj, będącą w rękach prywatnych. Obok stał budynek cieplarni, obecnie nieistniejący.

laski-odrzanskie-1896-lubuskie

LASOCIN /Lessendorf/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego sięga korzeniami średniowiecza. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1220 roku. Na początku XIV wieku wymieniany jest Heinrich Sulke von Lessotendorf, późniejszy kasztelan zbąszyński i wojewoda poznański. Pod koniec XIV wieku wieś w posiadaniu Siegfrida von Kottwitz, w roku 1473 Nickela von Kottwitz. Na początku XV wieku wieś ulega podziałowi: wieś jest w posiadaniu rodziny von Promnitz i von Kottwitz. W 1518 roku Hans von Kottwitz sprzedaje swoją część braciom von Promnitz: Kasparowi, kapitanowi powiatu kożuchowskiego i Balthasarowi, biskupowi wrocławskiemu. Po 1561 roku właścicielem wsi zostaje rodzina von Landskron. Prawdopodobnie ostatni z rodu- Hans Rudolf von Landskron jest budowniczym pałacu w Lasocinie wzniesionym w latach 1679-1689. Obok pałacu założono park i wzniesiono zabudowania folwarczne. Krótko po zakończeniu budowy pałacu majątek przechodzi na własność rodziny hrabiów von Globen und Stambach. W 1763 roku majątek zakupił emerytowany pułkownik armii pruskiej Lewin August baron von Lehsten-Dingelstӓdt. Po jego śmierci majątek dziedziczy jego siostrzeniec pułkownik baron von Lehsten-Dingelstӓdt. W tym czasie właściciel powiększa park oraz remontuje i częściowo przebudowuje pałac. W latach 1870-1910  właścicielem majątku jest Franz Ebhardt. Od 1910 roku Maximilian von Prittwitz und Gaffron. Ostatnim właścicielem wsi jest syn Maximiliana, Hans Henning, który opuszcza majątek w 1944 roku. Ostatni właściciele remontują i przebudowują pałac. Po II wojnie światowej majątek wraz z pałacem przejęty zostaje przez PGR. W latach 90-tych XX wieku pałac przechodzi w ręce prywatne.

Lasocin pow. Kozuchow

lasocin-lubuskiedsc_0047

PAŁAC

Barokowy pałac, zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku, przebudowany nieznacznie w początkach XX wieku. Murowany z cegły, piętrowy, założony na rzucie prostokąta, z wydatnymi ryzalitami po bokach elewacji frontowej. Na osi fasady piaskowcowy portal, zamknięty półkoliście, w obramieniu zdobionym płaskorzeźbioną dekoracją. Nad wejściem bogato obramiony kartusz herbowy, wyżej zaś balkon z kamienną, ażurową, wykreśloną faliście balustradą. Architektoniczna dekoracja zewnętrzna ujawnia wyraźnie wpływy rezydencji żagańskiej. Uwidaczniają się one w boniowanych obramieniach okien i wertykalnej artykulacji fasad, rozczłonkowanych gęsto rozmieszczonymi boniowanymi pilastrami. Piwnice oraz sień, korytarz, klatka schodowa i przylegające do niej pomieszczenie nakryte są sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo-krzyżowymi, pozostałe wnętrza sufitami. Dachy czterospadowe.
Kolejne przebudowy pałacu miały miejsce w połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku.Po 1945 roku użytkowany przez PGR, pod koniec XX wieku w posiadaniu osoby prywatnej. Remontowany.

Lasocin, lubuskie