ŁAZ /Loos/

HISTORIA WSI

Wieś leżąca w gminie Zabór powiatu zielonogórskiego po raz pierwszy wymieniona w 1376 roku(Loss) będąc wtedy własnością rodziny  Tschammer, Czambor, polskiej rodziny herbu Rogala, pochodzącej z terenów Śląska. W 1480 roku wieś byłą własnością Heinricha von Scopp. W 1448 roku jako właścicieli wymienia się braci Fryderyka i Andrzeja Scopp(Scopelaw). Od 1459 roku w rękach rodu von Krekwitz. W 1472 roku w rękach rodziny von Wernsdorf. Od 1484(14870 roku wieś i majątek oddana w lenno rodzinie von Stentsch(Friedrich von Stenstch), również z dobrami Fryderyka von Scopp(Scopelaw), bezpotomnie zmarłego. W 1487 roku Fryderyk von Stentsch sprzedaje swoje dobra rodzinie von Niesemeuschel, którzy już w 1492 roku sprzedali dobra braciom Erich i Gottfried von Dyherrn. Od 1533-1568 roku wieś i majątek w rękach Fabiana von Tschammer. Po nim dobra dziedziczy Nicolaus von Tschammer(1571). W 1582 roku majątek przechodzi w posiadanie Abrahama von Grünberg. Prawdopodobnie jeszcze za czasów rodziny von Grünberg wieś w roku 1679 przechodzi w ręce hrabiego Johanna von Dünnewald, właściciela Zaboru i od tego czasu jest w posiadaniu właścicieli Zaboru.

Łaz - dwor

DWÓR

Przy drodze do Zaboru stoi dwór, przebudowany, pozbawiony cech stylowych. Resztki parku dworskiego.

Łaz, lubuskie

ŁĘGI /Langen/

Łęgi pow.Świdwin, zachodniopomotskie

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Połczyn Zdrój powiatu świdwińskiego. Początki wsi sięgają śreniowiecza ale po raz pierwszy wymieniona w roku 1604. Wieś podzielona na dwie części- jedna należała do rodu von Manteuffel, druga początkowo należała do rodu von Manteuffel, óźniej von Krockow. W 1694 roku dobra von Krockow przechodzą w ręce rodu von Walden, a już w 1726 roku zostaje zakupiona przez Georga Matthiasa von Podewils, który włączył ją do majątku w Wardyniu Dolnym. W 1770 roku cały majątek zakupił Christoph Friedrich von Podewils. W XIX wieku właścicielem majątku był Stark. W 1928 roku dbra w posiadaniu Gerharda von Hagen`a. Po II wojnie światowej przez rok majątek administrowany przez wojsko. Od 1946 do 1993 roku w posiadaniu PGR.  Obecnie w posiadaniu potomków rodu von Hagen.

Łęgi pow. Swidwin, zachodniopomorskie

DWÓR

Pierwsze założenie istniało, już za czasów rodu von Manteuffel w XVII wieku. Prawdopodobnie na zrębach starszej budowli w XIX wieku powstał dwór klasycystyczny, murowany w 1 połowie XIX wieku. Dwór zbudowany na planie mneregularnego prostokąta, podpiwniczony, parterowy z piętrowym ryzalitem w części środkowej, kryty dachm mansardowo-naczółkowym.

Mannteuffel

Krockow WaldenPodewils

Hagen 2

ŁĘGNO /Langendorf/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. We wschodniej części wsi istniał majątek ziemski należący do rodu von Flemming. W 1870 roku obejmował 1506 morgów ziemi a w 1879 roku 385,97 ha ziemi. W 1910 roku właścicielem był Kurd hrabia von Flemming a dobra liczyły 385,67 ha gruntów a w 1928 roku kiedy należały do Dr Hasso hrabiego von Flemming obejmowały 295 ha ziemi.

ŁĘGOWO /Lang Heinersdorf/

Wieś położona w gminie Sulechów powiatu zielonogórskiego. Od 1346 roku miejscowość związana z rodziną von Unruhe(jako właściciel wymieniany jest Hans Leopold, który w sądzie wygrał sprawę z rodziną von Sack). W 1538 roku właścicielem zostaje Adolph von Sack. Rodzina ta przez następne ponad 200 lat jest w posiadaniu miejscowości. W XVII i XVIII wieku jest w posiadaniu rodziny von Knobelsdorff– właścicielami majątków w Bukowie, Mozowie i Okuninie.  Około roku 1761 przechodzi w posiadanie rodziny von Schenkendorff. Od początku XIX wieku jest w posiadaniu rodziny von Schönenbeck, by pod koniec drugiej dekady powrócić do rodu von Unruh. W 2 połowie XIX wieku jako właściciele wymieniany jest ród von Sydow, właściciele pobliskiego Kalska. We wsi zamieszkiwała rodzina baronów von Kottwitz- urodzona w Łęgowie Helena Bertha baronówna von Kottwitz, po mężu von Witzleben. Ślub odbył się w Łęgowie w 1911 roku. Czy majątek należał do baronów von Kottwitz- brak na razie danych.

Łęgowo (2)

Łegowo- palac ok. Szprotawy

legowo-lubuskie

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWO-FOLWARCZNE

Po II wojnie światowej majątek w większości przejęty został przez PGR z Bukowa. W pałacu mieścił się Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Remonty przeprowadzano na bieżąco. W 1988 roku przeprowadzono remont z adaptacja strychu na mieszkania. Wkrótce wybuchł pożar, który strawił pałac pozostawiając gołe mury. Taki stan istnieje do dzisiaj.
Pałac wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony, z wejściem głównym zaakcentowanym ryzalitem zwieńczonym w formie trójkąta i poprzedzonym gankiem. Na ryzalicie pałacu herb, należący do rodu von Unruhe. Na najstarszym widoku pałacu z 1851 roku widoczny herb rodziny von Schönenbeck, budowniczych pałacu. Pałac prawdopodobnie zbudowany na początku XIX wieku.

schonenbecke

HERBY WŁAŚCICIELI WSI

Sack (3)KnobelsdorfSchenckendorffvon SydowUnruh3 (2)

legowo-1938-lubuskie

ŁĘŻYCA /Lansitz/

Była wieś, obecnie część Zielonej Góry. Wzmiankowana w 1300 roku. Część wsi była własnością miasta Zielona Góra, część w rękach rodu von Lesslau z pobliskiego Zagórza.  W 1422 roku jako właściciele wsi pojawiają się bracia Fritsche i Hans von Lesslau. W 1529 roku wymienia się Hansa, Walentina i Assmanna von Lesslau. W 1532 roku wymieniony tylko Assmann von Lesslau. W XVIII wieku mowa jest o folwarku. W centrum miejscowości resztki założenia folwarcznego.

lezyca-1896-lubuskie

Łochowice /Lochwitz/

Wieś położona w gminie Krosno Odrzańskie powiatu krośnieńskiego. Wzmiankowana w 1261 roku. W 1521 roku wieś w posiadaniu żony Kaspara von Maltitz. Na początku XVII wieku wieś stanowi własność domeny w Krośnie Odrzańskim. W XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Class(1853-1857). W 1879 roku dobra w posiadaniu wdowy von Endell i obejmowały  312,03 ha gruntów. Kolejnym właścicielem majątku zostaje rodzina Fournier, posiadająca majątek do lat 30-tych XX wieku.

W centralnej części wsi położony był zespół dworski.

Łochowice, lubuskie

lochowek-pow-krosno-o-lubuskie

 

Widok na ośrodek wczasowy WDW Łochowice.

ŁOCHOWO-KIJE /Lochow/

Dawniej samodzielna wieś, obecnie część wsi Kije. Wymieniona w 1759 roku(Lochow) oraz w 1789 roku(Lochau). W XIX wieku majątek należał do rodziny Cratos. Od początku XX wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Lekow– wymieniany Bruno von Lekow(1903) oraz Hedwig von Lekow(lata dwudzieste XX wieku). W północnej części wsi znajdowało się założenie dworskie.

WILLA

lochowo-kije-1896-lubuskie

Łojszyno /Leussin/

Miejscowość położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Wymieniana w XIV wieku. Należała do możnego pomorskiego rodu von Flemming. Wymienia się: Jacoba von Flemming(1603-1671), Georg Caspar von Flemming(28.08.1630-04.05.1703)Carla Friedricha von Flemming/XVIIIw./ oraz Carla von Flemming/11.03.1872(Benz)-17.03.1938/. W 1910 roku dobra liczące 395 ha gruntów były w posiadaniu hrabiów von Flemming. W 1928 roku majątek liczył 395 ha gruntów a właścicielem był Karl von Flemming. Majątek dzierżawił niejaki Wallschlӓger. Później majątek w rękach rodziny von Langen.

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy

 

 

 

ŁOMNICA /Lomnitz/

Wieś położona w gminie Zgorzelec powiatu zgorzeleckiego. W latach 1391-1403 była w rękach Petera von Grisslau(Greisslau, Gritzlau). Kolejnym właścicielem był Heinrich von Greisslau. Dnia 25.11.1420 roku król Zygmunt Luksemburski nadaje wieś w lenno Conradowi von Hoberg i jego synowi Hansowi von Hoberg oraz Wentschowi von Donyn. W 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał wieś jako lenno braciom Georgowi Burnhardowi i Andreasowi von Gersdorf. Ostatecznie wieś była własnością Nickela von Gersdorf. Później częste zmiany właścicieli. Wymienia się rody: Haug(Hugo) von Salza(1593-1608), Hans von Eberhardt(1ćw.XVII w.), Rudolph von Kyaw(1619-1641), von Boblitz(1644-1684), von Nostitz(1702-1727), Johann Georg Gottfried von Seidel(1728-1752), polski i saski królewski radca handlowy. Karl Christian von Besser(do 1770), Georg Karl von Müller(1772-1799), Wolff Ludwig Christian von Gersdorf(do 1807), Karl Christian Israel, obwodowy komisarz policji(1830-1841), Rudolph Maria Bernhard hrabia von Stillfried und Rattonitz, Maria von Schimmelpfennig(1844-1852), wdowa po baronie von Schimmelpfennig von der Oye(1857), Hans baron von Lebedur(do1867), Johann August Ullrich(1876,1890), Georg hrabia zu Lippe-Biesterfeld-Weissenfeld z Wiesbaden(1894-1897), Gustav Richter i E.von Wittbach(1910-1914), Karl Otto Enger(1922-1937).

DWÓR

Pierwsza siedziba powstała w XVI wieku. Renesansowy dwór przebudowano w latach 1610-20, kolejne przebudowy w latach 40-tych XVIII wieku, po pożarze w 1739 roku, 1841-1844 oraz w latach 60-tych XIX wieku. Główny korpus zbudowany na planie prostokąta z narożnymi wieżami. Podpiwniczony, główny trójkondygnacyjny korpus kryty dachem dwuspadowym. Obecnie własność prywatna, popadający w ruinę. Na pałacu dług ok. 500 000 zł. We dworze 3 rodziny. Budynek popadający w ruinę, niewielka część użytkowana. Do dworu przylega stajnia, ruina. Obok budynki gospodarcze w ruinie, podwórze zarośnięte, całość to jedna rozpacz.

ZESPÓŁ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH Z PODWÓRZEM