JABŁONIEC /Gablenz/

Wieś położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1221 roku. W 1348 roku właścicielem wsi był Dersekin von Weissensee. W 1356 roku wymienia się Christiana von Witzleben oraz Heinricha i Friedricha von Kottwitz. Wymienia się również rodzinę von Gablenz. W 1482 roku nastąpił podział wsi na część brandenburską, należącą do Lubska, druga część saksońska, szlachecka. Podział taki istniał do 1815 roku. W 1637 roku dobra w rękach rodu von Wiedebach. W 1660 roku dobra sprzedane Rudolfowi von Bunau. W 1708 roku Balthasar Erdmann von Kottwitz zakupuje dobra od Heinricha von Bunau. Przez wiek XVIII i XIX częste zmiany właścicieli: M.Johann Christian Kruger/1721-1729/, Johann Christoph von Hasse/1729-1731-36/, Kurt Gottlob von Braun/1731-1731/, Andreas Haenisch/1736-1777/, Christiane Sofia Henriette Haenisch/1777-1778/, Johann Christian Koepstein-dzierżawca, Johann Friedrich Franz von Ploetz/-1791/, Johann Gottfried Schultze/1791-1793/, Friedrich Ludwig von Sydow/1793-1796-1805/, Christian Friedrich Schur/1796-1796/,Carl Friedrich von Schmieden/1805-1806/, Adolf Friedrich von Kloesterlein/1806-1809/, Matthaeus Richter/1809-1813/, Karl Christian Garbe/1813-1821/, August Traugott Gurtler/1821-1825/, Martin Blasche/1825-1832/, Johann Gottfried Jacob/1832-1863/, Weber/1863-1900/, Samuel Papilsky/1900-1910/, Reinhold Weiss/1910-1920/, Rudolf Habelmann/1920-1939/.

Jablonice- dwor

Jablonice dwor2

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Po założeniu dworsko-folwarcznym resztki zabudowań gospodarczych.

jabloniec-1919-lubuskie

JABŁONÓW /Schönbrunn/

Wieś położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1257 roku, kiedy augustianie żagańscy zakupili część gruntów od rodziny von Kolbichen(Kelbichen) oraz od księcia żagańskiego. Po sekularyzacji dobra przejmuje państwo pruskie. Majątek w 1817 roku w posiadaniu rodu von Dobschütz z Brzeźnicy, później w rękach rodziny von Kalckreuth/1828/. W 2 połowie XIX wieku zarządcą był von Sametzki, który dokonał dobudowy zachodniego skrzydła. W 1873 roku jego majątek obejmował 1145 mórg ziemi(wg spisu właścicieli ziemskich). W XX wieku dzierżawiony przez rodzinę Schultz/1903/ oraz Wiedenbeck/1929/. Do 1945 roku majątek był wydzierżawiany przez Maxymiliana Kinitz. Po 1945 roku w posiadaniu PGR, po 1990 roku w rękach AWRSP, obecnie w rękach prywatnych. Część gruntów we wsi, należące do księcia żagańskiego w 1411 roku zostały przez niego sprzedane głogowskim dominikanom, później w posiadaniu rodu von Unruh z Siecieborzyc(1446). W 1450 roku w posiadaniu rodziny von Kolbichen(Kelbichen) by w tym samym czasie przejść w ręce rodu von Unruh z Kartowic. W 1471 roku majątek ten należał do rodu von Promnitz z Jelenina, a także do rodziny von Knobelsdorff z Jelenina. W 1518 roku powraca do dominikanów głogowskich, którzy odsprzedali te grunty augustianom żagańskim w 1601 roku. Część ziem w 1263 roku była w rękach rodziny Scholz. W 1610 roku zakupiona przez augustianów żagańskich. W 1622 roku właścicielem tych gruntów była rodzina Weiner, ale od 1686 roku ponownie właścicielami są zakonnicy, którzy scalają ziemię w jeden majątek ziemski.

Jablonow- palac od frontu

Jablonow (2)Jablonow (3)

ZESPÓŁ DWORSKI
Na zespół składa się: dwór, zabudowania gospodarcze, oficyna, park. Barokowy dwór, powstały z przebudowania zarządcówki za czasów opata Ignacego Felbingera w 1752 roku, przekształcony i rozbudowany o skrzydło w drugiej połowie XIX wieku. Część starsza prostokątna wraz z dobudówką tworzy kształt litery L. Murowany, piętrowy. Elewacja frontowa starszej części zdobiona lizenami, dźwigającymi belkowanie i rokokowym kartuszem z datą budowy nad wejściem. Z podwórzem gospodarczym  graniczy niewielki park krajobrazowy założony zapewne w XVIII wieku.

Willa Ullmans

Jablonow- willa Ullmanns

Jabłonów 1921, lubuskie

Jagienki /Haegenken/

Osada położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Na terenie dawnego założenia dworsko-folwarcznego obecnie znajduje się Folwark Jagienki prowadzący agroturystykę. Dostęp utrudniony. W XVIII wieku dobra należały do rodu von Apenburg– wymieniony Erdmann Jochen von Apenburg. Od 1804 roku w rękach rodu von Hiller– wymieniony Carl Ludwig von Hiller(1860) oraz Katharina von Hiller z domu Hӧppner(XXw). W 1910 roku kiedy właścicielką była Pani von Hiller dobra liczyły 369,65 ha gruntów. W 1928 roku majątek należał do Erdmanna von Hiller i liczył 311 ha gruntów.

DSC_0044

 

JAMNICA /Jamnitz/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1463 roku((Jemelnicz). W latach 1451-1571 wieś należała do rodziny von Metzenrode, w 1573 do rodziny von Kӧckeritz, od 1582 do 1601 roku ponownie w rękach rodu von Metzenrode(w 1577 roku doszło do wydzielenia części gruntów, które tworzyły majątek II z siedzibą dworską, w latach 1577-1625 będący własnością rodzin von Melhose i von Nostitz, od 1625 roku w rękach rodu von Schellendorf i ponownie scalony z majątkiem I-szym). W 1604 roku wieś jest własnością rodu von Rackel a następnie w 1608 roku przechodzi w ręce baronów von Promnitz z Żar i Przewozu. W latach 1608-1666 jest własnością rodu von Schellendorf. Od 1665 na 5 lat część majątku dzierżawiona przez panią von Callenberg z Muskau. Od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich.

Jamnica 1929, lubuskie

JAMNO /Sichdichfür/

Nieistniejąca wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wymieniona w 1554 roku. Do 1575 roku należała do rady miasta Przewóz. W 1601 roku własność baronów von Promnitz z Żar. W 1608 roku należy do rodu von Schellendorf a od 1666 do 1940 roku własność książąt żagańskich. We wsi znajdował się folwark z owczarnią.

Jamno 1899, lubuskie