GARDZIEC /Garz/

HISTORIA WSI

Nieistniejąca wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgały średniowiecza i należała do rodu von Mellin. W 1804 roku zakupiona przez Henninga Ludwiga Dionysiusa von Blanckenbrug. Później częste zmiany właścicieli. Wymienia się rodzinę: Selle(1862), Bӧtzow(1905). W 1910 roku majątek w rękach Kurda hrabiego von Flemming a dobra liczyły w tym czasie 298 ha gruntów. W 1928 roku majątek w rękach Gottfrieda Strenger i liczył 465 ha gruntów. Rodzina Strenger była w posiadaniu majątku do 1945 roku.

Gardziec 1929, zachodniopomorskie

GARDZKO /Hohen-Karzig/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Strzelce Krajeńskie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1333 roku, w którym margrabia Ludwik nadał braciom Reinekinowi i Marcinowi Polen, mieszczanom ze Strzelec część gruntów we wsi. W tym samym roku wieś należy do rodu von Blümeke– wzmiankowany Herman i Giso. W 1402 roku wieś należy do rodu von Mӧhlen– wzmiankowany Henning i Otto. Wieś należy do rodziny von Mӧhlen do 1780 roku. Z tego rodu wymienia się: Hansa(1500), Otto(1525), Lamprechta(1540-1571), Asmusa(1550), Andreasa(1555), Petera(1552-1648), Georga(1555), Melchiora(1560-po 1608), Asmusa(1595-po 1648), Balthasara(1600), Reimara(1600-po 1648), Jacoba(1630-po 1648), Ernsta Ludwiga(1630), Asmusa(1630-po 1648), Wolfa(1632-po 1648), Eqidiusa(1635-po 1648), Hansa(1640-po 1648), Melchiora i Wolfa(1648), Baltzera Friedricha(1675). Ostatnim właścicielem majątku był Carl Friedrich von Mӧhlen(1715-28.06.1779) zmarły w Gardzku. Część gruntów  na przełomie XVI/XVII wieku należała do rodu von Schӧnebeck, wzmiankowana Barbara(1600). W 1780 roku dobra zakupił Franz Balthasar Schönberg von Brenkenhoff(1723-1780)pruski tajny radca finansowy, który dnia 21 maja 1780 roku umiera w Gardzku. Kolejnym właścicielem majątku zostaje kapitan Heinrich Gottlob Ludwig hrabia von Holzendorf. W 1801 roku dobra posiada Christiane Ernestine von Langen, z domu von Steinkeller. W 1816 dobra w rękach jej syna Heinricha Augusta Sigismunda von Langen. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina Matthes(1828-1857), później von Brand– wzmiankowany Paul(zm. w 1904) oraz Adolf(ur. w 1876). Prawdopodobnie po 1910 roku majątek zakupiony przez Towarzystwo”Eigene Scholle” a następnie rozparcelowany.

Gardzko-dwór

Pozostałością po założeniu są resztki zabudowy gospodarczej.

gardzko-1934-lubuskie

GDANIEC /Hasendanz/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Grzmiąca powiatu szczecineckiego. Były folwark założony w XVIII wieku, kiedy należał do von Glasenapp. Był ich własnością do 1830 roku, później domena królewska.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

Dwór z początku XX wieku, zbudowany na planie prostokąta, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, kryty dachem dwuspadowym. Położony w otoczeniu parku krajobrazowego o powierzchni 0,30 ha. W sąsiedztwie zabudowania gospodarcze z 1 dekady XX wieku.

Gdaniec 1877 2, zachodniopomorskie

GĘBICE /Amtitz/

HISTORIA WSI

Wieś, której początki sięgają średniowiecza. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1158 roku, jako własność klasztoru benedyktynek w Gubinie. Gębice były małą wsią rycerską, która wielokrotnie zmieniała właścicieli. Prawdopodobnie już przed 1300 rokiem należała do rodziny von Polenz/Polentz/. W 1463 roku jako właścicieli wymienia się rodzinę von Zeschau, która posiadała wieś od 1456 roku.  Po śmierci ostatniego z rodu von Zeschau, cesarz Rudolf II oddaje wieś w ręce dwóch rycerzy: Melchiorowi von Lӧben i Zachariaszowi von Grünberg. W późniejszym czasie wieś staje się własnością rodu von Lӧben. W 1610 roku od rodziny von Lӧben wieś zakupuje rodzina książąt von Schӧnaich, będąca w posiadaniu Gębic do 1945 roku.

Gębice-lubuskie

Gębice- brama wjzadowa, lubuskie

gebice-zamek-od-parku

gebice-zamek-von-schonaichow

gebice-lubuskie

ZAMEK

Należy przypuszczać, że już pierwsi właściciele, rodzina von Polenz wybudowała pierwszą siedzibę rycerską w Gębicach. Kolejną siedzibę buduje ród von Zeschau a ta zostaje przebudowana przez  rodzinę von Lӧben. Wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany przez książąt von Schӧnaich- w XVII, XVIII i w drugiej połowie XIX wieku. Po II Wojnie Światowej zamek pozostawał w ruinie. W 1966 roku opisywany jako trwała ruina. W roku 1970 zostaje rozebrany. Od 1971 roku skreślony z rejestru zabytków województwa zielonogórskiego. Przy zamku powstaje rozległy park, przez który przepływa rzeka Lubsza. Prawdopodobnie pierwsze założenie parkowe powstało na przełomie XVI-XVII wieku. W 1873 roku Carle Eduard Petzold tworzy projekt założenia parkowego w Gębicach a całość zostaje zrealizowana w 1877 roku. Sam Petzold uważał, że park w Gębicach był jego najlepszym z projektów, wręcz wzorcowy przez otwarcie głównego widoku zamku oraz pozostawienie licznych widoków na wolne niezadrzewione obszary łąkowe w jego otoczeniu. Carle Eduard Petzold był architektem parków w Siedlisku, Muskau-Łęknicy, Maciejowicach, Mostkach, Sławie, Lubsku, Małomicach, Brodach.

gebice-lubuskie

gebice-zalozenie-zamkowe-na-pld-od-gubinagebice-zamek-i-parkgebice-zamek-park-ksiaze-lubuskiegebice

Na obrzeżach parku  XV-wieczny opuszczony kościół , przebudowany w XVIII wieku w stylu późnego baroku, od 1945 roku nieużytkowany.

252 253 217 225 212

gebice-1911-lubuskie

GĘSTOWICE /Tammendorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w roku 1308, kiedy to należała do biskupa poznańskiego. Na początku XV wieku dobra we wsi posiadały dwa rody: von Löben oraz von Lossow. W XVI wieku właścicielem dóbr była rodzina von Schlieben/1580/ a około 1614 roku roku rodzina von Stössel. Od rodziny von Stössel dobra nabył w 1690 generał von Mikrander. W XIX wieku dość częste zmiany właścicieli. Na początku XIX wieku majątek w rękach baronów von Troschke – wymienia się Ernsta von Troschke/1809/, Maximiliana Ernsta von Troschke/1847/. W tym czasie jako posiadaczy majątku wymienia się rodziny- von Koch/1828/ oraz von Stolle/1842-57/. W 1879 właścicielem majątku jest niejaki Meyer. Pod koniec XIX wieku lub na początku XX wieku właścicielem dóbr zostaje rodzina von Fournier.

Gęstowice

Gęstowice -droga Cybinka-Krosno Odrz.001

Gęstowice-Krosno Odrz., lubuskie

W zachodniej części wsi pozostałości po założeniu pałacowo-parkowym.

WILLE

gestowice-willa

gestowice-palac

 


 

 

gestowice-1896-lubuskie