Buszęcin /Büssenthin/

HISTORIA WSI

Wieś położono w gminie i powiecie kamieńskim, po raz pierwszy wymieniona w dokumentach w 1308 roku, kiedy należała do kapituły kamieńskiej. Prawdopodobnie od XV wieku w części należała do rodu von Koeller, właścicieli pobliskiego Rekowa. Na początku XIX wieku część wsi z majątkiem w posiadaniu rodziny von Flemming. W XX wieku doszło do rozparcelowania majątku.

DWÓR

We wsi istniał dwór, w którym na początku XIX wieku rezydował Franz Wilhelm Carl von Flemming, właściciel Maciejewa.