BUDORADZ /Buderose/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XIII wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1440 roku(Buderose) będąc w tym czasie lennem zakonu joannitów. We wsi istniały dwa majątki rycerskie, które wielokrotnie zmieniały właścicieli. Wymienia się rody: von Pilgram(1527,1538-posiadali majątek B, wzmiankowany Friedrich von Pilgram), von Birkholz(1580-majątek B, 1586), von Polenz(1603), Dr Heyne(1603-1637), Kirschner(1638), M.Kolbe(1640, 1661), Heinsius(1697), Wanser(1698-1732), von Herzberg(1733,1742), Behrnauer(1744-1786). Od XVIII wieku dobra szlacheckie należały do rodziny von Blücher– w 1786 roku Franz August von Blücher (zm.1833) zakupił majątek, który rodzina von Blücher posiadała do 1878 roku. Kolejnym właścicielem był Maximilian von Blücher (zm.1858). Przez małżeństwo majątek od 1878 roku w posiadaniu rodziny von Studnitz. W 1903 roku Paul von Studnitz sprzedał majątek swojemu szwagrowi, Dr Emilowi KreiselKräusel. Od 1924 roku majątek i dwór stał się własnością miasta Gubin. Później własność NSDAP a dwór stał się domem twórczym dla młodych pisarzy i poetów związanych z ruchem narodowosocjalistycznym.

DWÓR

W 1637 roku na terenie majątku w miejscu wcześniejszej budowli powstałej za czasów Friedricha von Pilgram w 1527 roku, zbudowany został dwór, obecnie nie istniejący, zniszczony podczas działań wojennych i rozebrany po 1945 roku. 

budoradz-1938-lubuskie