BIESZKÓW /Berthelsdorf/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Jasień powiatu żarskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1381 kiedy jako właściciel wymieniany jest Dietrich von Briesen. W XV wieku należy do rodziny von Reinsperg. Ród ten posiadał Bieszków do 1802 roku, kiedy to Johann Erdmann Gottlob von Reinsperg(ur. 13.12.1750, zm. 23.04.1818r), ożeniony z Johanną Sophie Charlotte von Weiss sprzedał dobra za sumę 28500 talarów dla Abrahama(Antona) Heinricha Augusta von Rabenau z Jaryszowa(Gersdorf). Akt kupna sprzedaży dóbr zawierał kilka klauzuli m.in. sprzedający zastrzegł prawo do wolnego mieszkania w dworze. Abraham H.A. von Rabenau ożeniony z Friederike Auguste von Meyer, w roku 1805 sprzedaje dobra za sumę 45ooo talarów dla Karla Heinricha Wilhelma von Rothmaler. W roku 1807 kupuje dobra kupuje Wilhelmina Gottliebe von Lengnigk z domu Hansel, wdowa po Carlu Auguście von Lengnigk. Później dobra przechodzą na córkę Juliane Henriette Auguste. W 1818 roku podupadający majątek kupuje Gottlieb Reinsch(Rehnisch). Po jego bezpotomnej śmierci dobra kupuje w roku 1842 August von Büttner, który już w 1843 sprzedaje je dla Johanna Friedricha Gaunitz. W drugiej połowie XIX wieku częste zmiany właścicieli- w roku 1861- rodzina von Kopp. 1863- August Wunsche i August Martin, później Mathias von Lattorff, w roku 1885-Hedwig Anna von Stülpnagel, w 1907r.- Walter Focking, w 1914 r.- Hintzler, następnie Max Goldmann, w 1929r.- Hans Beyer.
W roku 1931 dochodzi do podziału majątku i wykupieniu ich przez mieszkańców wsi. W dworze zamieszkują rodziny ze wsi po wcześniejszym podziale obiektu.

Bieszków-dwórBieszkow- dwor 1

 


Bieszków 1939, lubuskie