BENICE /Benz/

Wieś położona w gminie Kamień Pomorski powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1365 roku kiedy należała do Tideke Warnow/Warnowi/. W 1375 roku wymienia siębraci Ditricha i Henninga Warnow/Warnowi/. W 1466 roku wieś należała do Hansa von Flemming z Buku. Pod koniec XVI wieku w Benicach dwa majątki: A należący do rodziny von Flemming z Świerzna, B należący do rodziny von Flemming z Mierzęcina. W 1628 roku powstał trzeci majątek, C, w którym zmarł Otto von Flemming z Mierzęcina. W XVIII wieku dochodzi do scalenia wszystkich majątków. W 1740 roku właścicielem połączonych majątków był Heinrich von Flemming(1665-1755) ze Świerzna. W 1769 roku właścicielem majątku zostaje rodzina von Schlabrendorf przez małżeństwo jednego z rodu von Schlabrendorf z Julianą Sabiną von Flemming. W 1787 roku wieś powraca do rodziny von Flemming. W 1867 roku właścicielem majątku był Thamm Hasso von Flemming, po nim dobra odziedziczył syn jego, Kurd von Flemming ze Śniatowa, który połączył Benice, Giżkowo, Ganiec Buk i Łęgno w klucz alodialny. Ostatnim właścicielem dóbr był Hasso von Flemming

Flemming

Schlabrendorf hrabiowski

Flemming hrabia Rzeszy

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Benice, zachodniopomorskie

W 1517 roku mowa o nowej siedzibie rodu von Flemming. Obecny pałac zbudowany w 1867 roku na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym, podpiwniczony. W pobliżu park o powierzchni ok. 8ha oraz budynki gospodarcze. Po 1945 roku w rękach Skarbu Państwa. Majątek przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. W kolejnych latach w pałacu znajdowała się szkoła rolnicza. Obecnie pałac należy do Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, w pałacu znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Benice- fronton pałacu Benice- pałac częśc ogrodowa Benice- fronton- herb właścicieli Benice- zabudowania folwarczne

Benice 1929, zachodniopomorskie