Kołomąc /Koldemanz/

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1294 roku, kiedy była własnością rycerza Franza von Beyenhusen. Później należy do kapituły kamieńskiej. W 1316 częściowa własność rycerza Rudolfa de Coldemanse. W 1419 roku wzmiankowany Gatzke von Coldemanz. We wsi nadal część gruntów w posiadaniu kapituły z Kamienia Pomorskiego. W 1500 roku własność rodu von Flemming. W 1518 roku w rękach Kurta von Flemming. W XVII wieku podział wsi na dwa działy własnościowe: jeden należący do Hasso Adama von Flemming, drugi do Kaspara von Flemming. W 1737 roku dobra i wieś zakupił major von Brockhusen. W 1789 roku własność Georga von Zastrow. W 1827 roku majątek wydzierżawił a następnie przekazał zięciowi Karlowi H. von Flemming, który odsprzedał dobra rodzinie mieszczańskiej Gloxin. Posiadała dobra do 1945 roku. W 1870 roku dobra obejmowały 3598 mórg ziemi i należały do R.Gloxin. W 1879 roku majątek liczył 913,05 ha gruntów. W 1910 roku właścicielem majątku był Rudolf Gloxin a dobra liczyły 928 ha gruntów. W 1928 roku dobra obejmowały 977,8 ha gruntów. Pałac położony na północnym brzegu jeziora zniszczony w czasie działań wojennych i rozebrany.

 

 

 

 

Gadom /Wildenhagen/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1332 roku, kiedy należała do biskupów kamieńskich. Później była własnością miasta Golczewo. Od XV wieku w posiadaniu rodu von Rhein(de Reno, von dem Ryne, von Rine, von Reene, von Rein), spokrewnionego z rodziną von Flemming. W 1605 roku majątki podzielone na majątek a i b. W 1618 roku Gadom zamieszkiwali: bracia Joachim Jürgen i Hans oraz synowie Hansa- Valtin i Mathias. W 1741 roku dobra w rękach Friedricha Christopha von Rhein oraz porucznika Otto von Rhein. W 1787 roku dobra a i b w rękach rodu von Rhein. W 1802 roku właścicielem majątku b był Carl Friedrich Wilhelm von Rhein, majątek a był własnością Carla von Rhein. Rodzina von Rhein posiadała majątek w Gadomiu do 1860 roku. Prawdopodobnie na początku XIX wieku doszło do scalenia majątków. Po 1860 roku dobra są w rękach rodu von der Osten-Sacken. Pod koniec XIX wieku majątek jest własnością kapitana Heinricha Birnbaum. W 1910 roku majątek liczył 509 ha gruntów. W 1928 roku dobra liczyły 543 ha gruntów. Do 1945 roku majątek był w posiadaniu rodziny Birnbaum. Po 1945 roku dobra są własnością Skarbu Państwa. Majątek wszedł w skład Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom”. Od 1994 roku należy do prywatnego właściciela. Pałac obecnie pełni rolę hotelowo-restauracyjną.

RheinOsten von Sacken 6

Gadom, zachodniopomorskie

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Przy drodze położony zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w 1880 roku w stylu eklektycznym, z wykorzystaniem starszej siedziby z XVIII wieku. Budynek zbudowany na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z wysoką wieżą, kryty dachami dwuspadowymi. Położony w parku pochodzącym z XIX wieku o powierzchni 6,0 ha, z aleją kasztanowców i grabów. W pobliżu zabudowania gospodarcze po byłym folwarku.

DSC_0369 DSC_0371DSC_0374 DSC_0382 DSC_0384 DSC_0389 DSC_0392

DSC_0373 DSC_0394 DSC_0396 DSC_0397 DSC_0377

Gadom 1929, zachodniopomorskie

Barkowo /Barckow/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Gryfice powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1335 roku. W XV wieku lenno hrabiów von Eberstein. W 1600 roku wieś po hrabiach von Eberstein przejmuje rodzina von Heidebreck, od której 12.01.1697 roku majątek zakupił Otto Gustav von Leppel. Współwłaścicielami dóbr byli jego bracia: Joachim Eggert i Jürgen Friedrich. Dnia 06.02.1710 roku wieś zakupił kanonik August von Kowen. Dnia 26.08.1730 roku majątek zakupił Carl Ehrentreich von Strantz(*15.04.1707). W 1775 roku majątek w rękach syna Carla Ehrentreicha, Heinricha Augusta von Strantz(*13.08.1735). Dobra dziedziczy syn jego, August Joseph Wilhelm von Strantz(*27.05.1787). Majątek przejął w 1814 roku po śmierci ojca. Po 1820 roku majątek w posiadaniu rodziny von Bülow. W 1870 roku za ich czasów dobra obejmowały 2328 mórg ziemi a w 1879 roku obejmowały 594,29 ha ziemi. Od początku XX wieku dobra w rękach rodziny von Normann. Wzmiankowany Oskar(1905) oraz Philipp von Normann. Posiadali majątek do 1945 roku. Po 1945 roku przez 2 lata na terenie majątku stacjonowały wojska polskie. Przejęty przez Skarb Państwa. Od 1963 roku Stacja Hodowli Roślin. Obecnie w rękach prywatnych.

W północno-wschodniej części wsi założenie dworskie, w skład którego wchodzi: dwór, zabudowania folwarczne oraz park krajobrazowy.

DSC_0455 DSC_0456 DSC_0457

Baczysław /Batzlaff/

HISTORIA WSI

Miejscowość położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza, ale pierwsza wzmianka pojawia się w 1425 roku. Od XVI do XIX wieku wieś należała do pomorskiego rodu von Flemming- w XVIII wieku wymieniany Caspar Sigmund oraz Carl Friedrich von Flemming. Po podziale wsi na trzy części na początku XIX wieku, dwie należały do rodziny von Flemming, jedna do rodziny von Grell- wymieniony Josua von Grell. W 1862 roku majątek wraz z dworem jest w posiadaniu Ludwiga Buchholtz`a. Prawdopodobnie cały majątek został przejęty przez rodzinę Buchholtz w 1905 roku i w rękach rodziny Buchholtz pozostaje do 1945 roku.

DSC_0349 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0357 DSC_0360 DSC_0363

DWÓR

Dwór pseudoneoklasycystyczny z początku XX wieku, przebudowany w 1926 roku. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym, podpiwniczony. Po 1945 roku przejęty przez PGR, niezamieszkały do lat 60-tych. Od 1966 do 2000 pełnił funkcję szkoły podstawowej. Obecnie w rękach prywatnych, remontowany.

Baczysław 1936r.

Plan wsi z 1936r.

WAŁOWICE /Wallwitz/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1452 roku. W XV i XVI wieku była własnością rodu von Pilgrim. W XVII i XVIII wieku należała do rodziny von Polenz(1753). W latach 70-tych XVIII wieku właścicielem dóbr była rodzina von Briesen(1776). Posiadali majątek jeszcze na początku XIX wieku. W latach 20-tych XIX wieku dobra są w posiadaniu rodu von Kӧpstein(1828). Wymieniana również rodzina von Stein. W latach 50-tych właścicielem zostaje rodzina Heinze(1857). Na początku XX wieku majątek jest w rękach rodziny Fleischer(1903).

Wałowice-gm.Torzym, pow. Krosno Odrz, lubuskie

Wałowice-pałac

walowice-pow-gubin-lubuskiewalowice-palac

PAŁAC

Na wzgórzu po wschodniej stronie od centrum wsi w XIX wieku został zbudowany pałac w stylu neogotyku angielskiego. W trakcie działań wojennych uszkodzony. Rozebrany w latach 50-tych.

walowice-dwor

ZESPÓŁ DWORSKI

W północno-wschodniej części wsi położony był zespół dworski, po którym pozostały budynki gospodarcze i dwór?

walowice-1938-lubuskie

BOBRÓWKO /Biberteich/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. W XVII wieku majątek w Bobrówku oraz Bielicach należał do rodziny von Selchow, przybyłej w te strony z okolic Poczdamu. W 1633 roku właścicielem Bobrówka był Nicolaus von Selchow, właściciel pobliskich Bielic. Pod koniec XVII wieku dobra kupuje rodzina von Scharovetz. W 1713 roku majątek jest w posiadaniu Christopha von Scharovetz(Scharowetz). Na Ziemi Torzymskiej pojawiają się w drugiej połowie XVII wieku. W 1683 roku Christoph Wedle Scharowetz von Scharowa zakupuje od F.E. von Winning`a Torzym. Od najstarszego z trzech synów Christopha pochodzili Scharowetz zamieszkujący okolicę Torzymia, Krosna Odrzańskiego(1775) i w Prusach. Sama rodzina pochodziła z Moraw z okolic Ołomuńca. Później majątek w posiadaniu rodów: von Buntsch, von Mandelsloh, von Schlieben. Na przełomie XVIII i XIX wieku dobra są w rękach rodziny von Kalckreuth. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina von Kuhlwein(1828, 1833). W 1857 roku majątek jest w posiadaniu rodziny von Rathenow. Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem dóbr jest rodzina von Rossmann(1903). Do 1945 roku dobra są w rękach rodziny Kortüm.

Bobrówko-pałac

We wsi istniało założenie pałacowe leżące w północno-wschodniej części wsi.

Bobrówko-dwór

bobrowko-1923-lubuskie

Kościernica /Koesternitz/

Wieś położona w gminie Polanów powiatu koszalińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1456 roku. Była lennem rodu von Ramel– wzmiankowany Hinrik Ramele z Kościernicy. W XVI wieku wieś podzielona na dwa majątki. W 1662 roku część wsi w posiadaniu rodu von Podewils z Krągu- wymieniony Adam von Podewils oraz jego brat Gerd von Podewils. Z powodu długów sprzedają majątek Bogislawowi von Below. Pozostała część majątku nadal w rękach rodu von Ramel. Rodzina von Below sprzedaje swoją część generałowi Martinowi Ludwigowi von Eichmann. W 1783 roku rodzina von Eichmann zakupuje majątek od rodu von Ramin i tym samym scala dobra we wsi. W 1804 roku majątek w posiadaniu wdowy von Drosedow. W 1846 roku dobra zakupuje Wilhelm von Sobeck. Od ok. 1900 roku właścicielem majątku jest Wilhelm Schulz. Po I wojnie światowej majątek przejmuje belgijski finansista Balzer, będący właścicielem dóbr do około 1927 roku. Kolejny podział dóbr- część majątku zakupuje Balduin baron von Eller-Eberstein, druga część należy do baronów von Hammerstein.

PAŁAC

Zbudowany w XIX wieku, neorenesansowy, podpiwniczony, zbudowany na planie prostokąta, piętrowy, kryty dachem dwuspadowym. W 1945 roku zajęty przez Rosjan, splądrowany. Po wojnie opuszczony, popadł w ruinę i został rozebrany. Obok park krajobrazowy o pow. Około 5 ha z 2 połowy XIX wieku. W parku ruina mauzoleum właścicieli majątku.

Kraśnik Łobeski /Kratzig,Cratzig/

Kraśnik Łobeski, zachodniopomorskie

 

Miejscowość położona w gminie Węgorzyno powiatu łobeskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1364 roku. Była siedzibą rodu von Borcke/Borck/. W 1756 roku wymieniony Jost Andreas von Borcke, w XIX wieku wymieniony Ernst August Philipp von Borcke. W 1857 roku majątek w rękach rodziny Gadebusch, od których majątek zakupuje rodzina von Possart, których mauzoleum znajduje się na terenie cmentarza. Na początku XX wieku dobra w posiadaniu rodziny von Mannlich-Lehmann– wymieniony Max i Lilly von Mannlich-Lehmann. Prawdopodobnie ostatnim właścicielem majątku byłą rodzina von Zitzewitz– wymieniony Max von Zitzewitz.

Borck hrabia 2

Zitzwitz

Pozostałością po założeniu pałacowo-parkowym jest park krajobrazowy o powierzchni 6,5ha, aleja lipowa prowadząca do posiadłości szlacheckiej, resztki zabudowań gospodarczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zgodą Pana Z.Zajchowskiego

 

Screen Shot