GOLENIÓW /Gollnow/

Miasto powiatowe położone nad rzeką Iną. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1220 roku. Prawa miejskie Goleniów otrzymał 1268 roku z rąk księcia Barnima I. W 1368 roku przyłączone do Hanzy. Burzliwy rozwój w średniowieczu- pod koniec epoki powstają obwarowania miejskie z bramami oraz basztami. Późniejsze pożary miasta w XVI wieku oraz działania wojenne i rabunki załamały gospodarkę miasta i jego rozwój. Od 1648 roku w rękach Szwedów. Do Prus wraca po pokoju sztokholmskim w 1720 roku. Duże zniszczenia(60-65%) podczas II wojny światowej. Od 1999 roku miasto powiatowe.

Folwark Wyk– tereny byłego folwarku położone na północno-zachodnim krańcu miasta, obecnie ul. Jana Matejki i Przemysłowa

Pałacyk myśliwski w parku im. Ignacego Jana Paderewskiego

ŚWIĘTA /Langenberg/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1754 roku. Należała do Szczecina. Później własność prywatna. W 1754 roku własność Johanna Christiana  Schwank, później należała do rodziny Marquardt. W 1830 roku majątek zakupił kupiec szczeciński Karol Friedrich Julius Camp. Kolejnym właścicielem majątku był kupiec szczeciński Edward Schwinning. W 1898 roku własność Carla Theodora Gustava Kickebusch. Przed 1939 roku własność Dominium Langenberg G.m.b.H.

We wsi zespół dworski z parkiem dworskim. Dwór zbudowany na początku XX wieku, przebudowany w 1983 roku z zatraceniem elementów neorenesansowych. Obecnie własność prywatna. Obok park krajobrazowy oraz resztki założenia folwarcznego.

RADUŃ /Schwabach/

Nieistniejąca osada położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Założona w 1312 roku. Początkowo należała do miasta Szczecin. W 1750 roku wieś otrzymał w darze generał von Stille od króla Fryderyka II. Na południe od centrum wsi położone było założenie dworskie z parkiem. Obecnie bez śladu po założeniu.

KOŁOWO /Kolow/

Wieś położona w gminie Stare Czarnowo powiatu gryfińskiego. Wzmiankowana w 1255 roku. Należała do cystersów w Kołbaczu. We wsi położony był zespół dworski. Dwór zniszczony w 1945 roku. Pozostały ruiny tarasu u fundamenty dworu. Obok resztki parku dworskiego o powierzchni 0,3 ha.