KONARZEWO /Kniephof/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Od XV wieku w rękach rodu von Dewitz z Dobrej. W 1540 roku własność Henninga von Dewitz a częściowo jego kuzyna, Jobsta von Dewitz. Ostatnim właścicielem wsi był Stephan Bernd von Dewitz(*1672-+1728). Mieszkał w Dargomyślu(Hoffelde). Z powodu wystawnego trybu życia popadł w długi. Część dóbr jeszcze za swojego życia sprzedał lub oddał w zastaw. Kulice w latach 1708-1738 otrzymał w zastaw za 19.600 talarów duński kapitan Otton Adrian von Edling. Później własność kanonika Johanna Augusta von Koven, od którego w 1726 roku majątek zakupił major August Friedrich von Bismarck, który w 1724 roku poślubił córkę Stephana Bernda von Dewitz, Stephanę Charlottę von Dewitz(1706-1735). Rodzina von Bismarck pochodziła ze Starej Marchii, gdzie w 1270 roku po raz pierwszy pojawia się z imienia w mieście Stendal(obecnie kraj związkowy Saksonia-Anhalt). August Friedrich von Bismarck pochodził z schӧnhauseńskiej linii rodu.  W 1721 roku został pierwszym dowódcą goleniowskiego pułku dragonów Schulenburga. Kolejni właściciele z tego rodu: w 1747 roku majątek posiadał syn Augusta Friedricha kapitan Bernd August von Bismarck(*1725-+1758) a następnie wnuk August Friedrich II von Bismarck(*1753-+1814), który umiera bezpotomnie. Dobra w 1814 roku dziedziczy kuzyn Augusta Friedricha II, rotmistrz Carl Wilhelm Ferdinand von Bismarck(*1771-+1845), który w 1816 roku przeprowadza się z Schӧnhausen do Konarzewa wraz z żoną i synami: Bernhardem(*1810-+1893) i Ottonem, późniejszym kanclerzem. Konarzewo dziedziczy Otto Eduard Leopold von Bismarck- Schönhausen(01.04.1815-30.07.1898),który w 1846 roku wydzierżawił majątek, a w 1868 roku dobra Konarzewskie sprzedał bratu Bernhardowi, który przekazał je swemu starszemu synowi Philippowi von Bismarck(*1844-+1894). W 1879 roku za czasów Philippa von Bismarck dobra obejmowały 557,52 ha gruntów. Po śmierci Philippa dobrami zarządzała jego druga żona, Hedwig von Bismarck, z domu von Harnier(*1858-+1945). Ostatnimi właścicielami dóbr Konarzewskich byli bracia: Klaus von Bismarck(1912-1997) i Philipp von Bismarck(1913-2006),synowie Gottfrieda von Bismarck(1881-1928). Od połowy XIX wieku we wsi dwa majątki ziemskie. Majątek A należał do rodziny von Bismarck. Majątek B w 1879 roku do Ernsta Kiesler i obejmował 309,52 ha gruntów. W 1910 roku majątek A należący do rodu von Bismarck liczył 557,52 ha gruntów a majątek B należący do rodziny Ostermann liczył 309,52 ha gruntów. W 1928 roku majątek A liczył 593 ha gruntów.

Dwór zbudowany pod koniec XVIII wieku, rozbudowany na przełomie XIX i XX wieku, założony na rzucie prostokąta, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, w części centralnej z ryzalitem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Obecnie opuszczony, popadający w ruinę. W sąsiedztwie park krajobrazowy oraz zabudowania gospodarcze.

ŁOSOŚNICA /Lasbeck/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Stara wieś należąca do rodów: von Dewitz i von Hanow(1508). W XVIII wieku własność porucznika Gotthilsa Christiana Curta von Mellin. W XIX wieku majątek należy do rodziny von Kameke. Od lat 60-tych XIX wieku należy do rodziny von Bismarck. W 1870 roku dobra obejmowały 3126 mórg ziemi a w 1879 roku 703,99 ha ziemi. W 1905 roku wzmiankowana Hedwig von Bismarck, z domu von Harnier. W 1910 roku dobra obejmowały 704 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Herbert von Bismarck dobra liczyły 760 ha ziemi. Posiadali majątek do 1945 roku.

MIŁOGOSZCZ /Sophienhof/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Przez kilkaset lat należała do rodziny von Dewitz. W 1806 roku właścicielem majątku był Joseph Friedrich von Dewitz. W 1840 roku dobra dziedziczą jego synowie: Curt Karl Ludwig, Bernhard Joseph Friedrich, Adolph August Wilhelm von Dewitz. W 1905 roku wzmiankowana Therese von Dewitz, z domu von Bethe. W latach 20-tych właścicielem majątku był Victor von Dewitz, który sprzedał majątek rodzinie von Bünau. W 1928 roku właścicielem był Heinrich von Bünau a dobra obejmowały 439 ha gruntów. Posiadali majątek do 1945 roku.

We wsi dwór zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony z piętrowym ryzalitem z głównym wejściem. Obok park krajobrazowy ze stawem.

SIWKOWICE /Schmelzdorf/

Wieś położona w gminie Resko powiatu łobeskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Była lennem rodu von Dewitz. W 1508 roku Joachim von Dewitz z Dobrej przekazał część gruntów w Siwkowicach braciom: Jurgenowi, Peterowi, Dinnyesse i Hypolitusowi von Hanow. Prawdopodobnie rodzina von Hanow posiadała majątek do XVIII wieku. Później dobra scalone. Pod koniec XVIII wieku majątek zakupił porucznik August Friederich von Bismarck. W 1810 roku w testamencie zapisał majątek Aurel von Knobelsdorff. W 1814 roku dobra były w rękach wdowy von Bismarck, z domu von Papstein. Przekazane zgodnie z testamentem Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1879 roku jej majątek obejmował 649,80 ha gruntów. W 1881 roku majątek posiadał Franz von Knobelsdorff-Brenckenhoff. W 1886 roku wdowa Hedwig von Knobelsdorff-Brenckenhoff, z domu von Plessen. Rodzina von Knobelsdorff-Brenckenhoff posiadała majątek do 1939 roku. W 1910 roku majatek obejmował 649,80 ha gruntów a w 1928 roku obejmował 527, 5 ha gruntów i należał do Aurel von Knobelsdorff-Brenckenhoff.

ŻABÓWKO /Klien Sabow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. W XVIII wieku wie była własnością rody von Lockstӓdt. Po śmierci porucznika Johanna Friedericha von Lockstӓdt wdowa Flora Charlotta, z domu Mauen wychodzi za mąż za porucznika Christiana Philippa Wilhelma Kopp. Po jego śmierci w 1766 roku majątek dziedziczą 3 jego córki. W połowie XIX wieku majątek jest w posiadaniu rodziny Steffenhagen(1845-1862). W latach 70-tych majątek należy do rodu von Kobelsdorff-Brenckendorf. W 1870 roku dobra obejmowały 1732 mórg ziemi a w 1879 roku 442,30 ha gruntów. W 1905 roku majątek posiada rodzina Mengel. Przed 1910 roku doszło do parcelacji majątku. Ostatnim właścicielem resztówki z dworem była rodzina von Puttkamer-wzmiankowany Franz Joachim von Puttkamer.

ŻABOWO /Gross Sabow/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1220 roku. W tym czasie stała się własnością kołobrzeskiej kolegiaty. Od 1321 roku była częścią dóbr hrabiów von Eberstein. W 1521 roku majątek dzierżawiony przez rodzinę von Plӧtz. Po śmierci ostatniego z rodu w 1663 roku dobra przejmuje domena państwowa.  Do 1778 roku właścicielem dóbr był Johann Adolph von Lockstӓdt, który przekazał majątek państwu pruskiemu. W 1813 roku dobra dzierżawił Friedrich Backhaus. Od 1825 roku Majątek w posiadaniu rodziny Robe. Na początku XX wieku majątek w rękach rodziny Schwabe.

W części południowo-zachodniej położony był majątek ziemski.

 

LESTKÓWKO /Klein Leistikow/

Osada położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego, obecnie część wsi Boguszyce. Początkowo należała do rodu hrabiów von Eberstein. W 1430 roku sprzedali wieś Henningowi von Lockstӓdt. Po nim majątek odziedziczył syn, Hermann Heinrich von Lockstӓdt. Kolejnym właścicielem wsi był syn Hermanna, porucznik Martin Ludewig von Lockstӓdt, a po jego śmierci brat jego, major Adolph Heinrich von Lockstӓdt, który odziedziczył również dobra po stryju, Ludewigu Christophie von Lockstӓdt. Po nim w 1765 roku majątek odziedziczyli trzej jego synowie i córka. Lestkówko otrzymał Johann Adolph  von Lockstӓdt. Po jego śmierci dobra przypadły jego bratu, kapitanowi Christophowi Heinrichowi von Lockstӓdt. W 1796 roku Philipp Friedrich von Lockstӓdt sprzedał wieś Carlowi Friedrichowi von der Osten.

WYSZOGÓRA /Piepenburg/

Osada położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Wzmiankowana w 1320 roku kiedy była własnością rycerza Henninga von Plote, przodkiem baronów von Plotho. Później własność rodów: von Blanckenburg, von Plӧtz, hrabiów von Eberstein, von der Osten, von Troyen. W 1465 roku należała do Dinniesa von der Osten. Z powodu kłopotów finansowych w 1577 roku sprzedali wieś rodzinie von Blücher. Powraca ponownie w ręce rodu von der Osten. Pod koniec XVIII wieku właścicielem był Friederich Wilhelm von der Osten. Do końca XIX wieku majątek w rękach rodu von der Osten– wzmiankowany August von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3832 mórg ziemi a w 1879 roku 956,11  ha gruntów. Od początku XX wieku dobra posiada rodzina hrabiów von Bismarck-Osten.

 

POTULINIEC /Heydebreck/

Wieś położona w gminie Płoty powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von Heydebreck. W wiekach średnich należy do rodu von der Osten, później do von Blücher. W 1715 roku wieś zakupił Johann Joseph von Borntin. Część gruntów należała w tym czasie do Matthiasa Conrada von der Osten a w 1745 roku do jego syna, Friedericha Wilhelma von der Osten. Po nim w 1735 roku majątek dziedziczy jego siostra, Erdmuth Katharina, wdowa po Eustachiusie Friederichu von Leektow. W 1750 roku dobra przejął kapitan Joachim Valentin von Preuss. Po nim majątek odziedziczyli synowie: Carl Friederich i Hans Ludewig von Preuss. W 1777 roku majątek zakupił Friederich Wilhelm von der Osten. W 1870 roku majątek obejmował 3889 mórg ziemi a w 1879 roku 928,22 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek dziedziczą hrabiowie von Bismarck-Osten. W części zachodniej wsi nad jeziorem resztki założenia dworskiego.