MACIEJEWO /Matzdorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Do XV wieku lenno rodów von Petersdorff i von Wiesen. Po wygaśnięciu rodu von Wiesen dobra po nich nadane zostały rodzinie von Flemming(1477). Od 1672 do 1945 roku cała wieś należała do rodziny von Flemming. W 1772 roku wieś należała do braci Franza i Juliusa von Flemming. Na krótko dobra przejmuje rodzina von Witten. W 1870 roku dobra obejmowały 1652 akrów ziemi a w 1879 421,79 ha ziemi. W 1910 roku majątek obejmował 1672,52 ha gruntów a w 1928 roku kiedy właścicielem był Tam von Flemming dobra obejmowały 1780 ha ziemi.

ZAMEK

W 1554 roku opisywany zamek z wałami i fosami. W XVII wieku na wzgórzu już tylko resztki murów.

DWÓR I

Na wzgórzu obok ruin zamku w 1759 roku stał ryglowy, piętrowy dwór. Opuszczony przez właściciela w 1800 roku. Prawdopodobnie użytkowany przez zarządcę majątku. Ostatecznie rozebrany 1868 roku.

DWÓR II

W 1867 roku ówczesny właściciel wsi Wilhelm Karol von Flemming buduje nowy dwór na wschód od Stepniczki, w pobliżu północnego brzegu jeziora.

PAŁAC

W 1899 roku zostaje zbudowany pałac w stylu eklektycznym, trzykondygnacyjny, z czterokondygnacyjną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Wraz z pałacem powstaje nowy park krajobrazowy. Po 1945 roku w pałacu mieściła się szkoła rolnicza i instytut kształcenia nauczycieli. W latach 1982-88 należał do przedsiębiorstwa „Pomerania”, które utworzyło w pałacu hotel „Relaks”. Od 1988 w rękach prywatnych.

JAROSŁAWKI /Neuendorf/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W XV wieku lenno rodu von Petersdorff. W 1478 roku wieś zakupują hrabiowie von Eberstein z Nowogardu. W 1577 roku wymieniony Ludwig hrabia von Eberstein. Po 1663 roku przechodzi na własność państwa. Część wsi należy do rodu von Flemming. W 1786 roku dobra w dzierżawę przejmuje rodzina von Blanckenburg. W 1801 roku właścicielem majątku jest A.F. von Kӧsteritz. W 1870 roku właścicielem majątku była rodzina Rickmann a dobra obejmowały 437 akrów ziemi. W 1879 roku majątek w rękach Friedricha Maass i obejmował 266,08 ha gruntów. W 1910 roku majątek będący własnością rodziny Gamp obejmował 362,66 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr był Oscar Gamp a dobra obejmowały 338 ha gruntów. W północnej części wsi przy drodze położony był majątek ziemski. Po założeniu pozostały resztki zdziczałego parku dworskiego.

BUDZIESZOWICE /Korkenhagen/

Wieś  położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza, stare lenno rodu von Stettin– wzmiankowany Samuel von Stettin(1590). W 1742 roku wdowa po majorze Friedrichu Wilhelmie von Stettin, Johanna Eleonora von Stettin z domu von Schӧnfeld  sprzedaje dobra Friedrichowi Albrechtowi von Perband. Dnia 09.08.1764 roku majątek zakupił major Heinrich Levin von Below, który dnia 09.11.1769 roku sprzedaje je Johannowi Franzowi Berndowi von Flemming. W 1790 roku majątek jest w rękach rodu von Blankenfeld i przez małżeństwo staje się własnością rodu von Blanckenburg– wzmiankowany Carl Otto von Blanckenburg oraz Henrietta Auguste von Blanckenburg, zamężna w 1803 roku za Hansa Jürgena von Kleist. W 1804 roku majątek wchodzi w skład dóbr rodu von Kӧsteritz. Od połowy XIX wieku majątek w rękach rodziny Maass. W 1870 roku kiedy właścicielem dóbr był Friedrich Maass dobra obejmowały 1592 akry ziemi a w 1879 roku 406,41 ha ziemi. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina von Petersdorff. W 1905 roku dobra liczyły 155 ha gruntów. Po 1920 roku prawdopodobnie majątek uległ parcelacji. W południowo-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski, po którym zachowały się resztki zabudowy folwarcznej oraz park dworski.

RADZANEK /Resehl/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W XV wieku należała do rodów: von Dewitz oraz von Petersdorff. Majątek rodu von Dewitz przechodzi w ręce hrabiów von Eberstein a po ich wymarciu w ręce rodu von Flemming. Później część wsi staje się własnością państwa pruskiego. W 1807 roku von Petersdorff wykupił od państwa jej część i scalił majątki w jeden. W 1870 roku majątek obejmował 1922 akrów ziemi a w 1879 roku 492,50ha ziemi. Właścicielem był wtedy Hermann von Petersdorff. Z tego rodu wzmiankowani Georg Christian Friedrich von Petersdorff oraz Konstantin von Petersdorff. W 1910 roku dobra wielkości 699,46 ha gruntów a w 1928 roku kiedy należała do Pommersche Landgesellchaft m.b.H. dobra obejmowały 683 ha gruntów. Po podziale dóbr tzw. resztówkę z dworem do 1945 roku posiadała rodzina Beyersdorff. We wsi dwa założenia folwarczne. W części południowej widoczne pozostałości po zespole dworskim w postaci budynków gospodarczych. W drugiej części dwór z parkiem dworskim oraz częściowo zachowanym ogrodzeniem.

DĘBICE /Benz-Faulen, Eichenwalde/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1339 roku. W XV wieku lenno rodów von Weyher i von Mildenitz. W 1550 roku wieś w rękach rodu von Weyher. W tym roku wymienieni bracia Hans i Drewers von Weyher, którzy wykupili majątek od Henninga von Mildenitz i połączyli majątki w całość. Do końca XVIII wieku rodzina von Weyher posiadała wieś Wymienia się: kapitana Johanna Ehrenreicha von Weyher, Ernsta Jürgena von Weyher, Phillip Jacob von Weyher(1738). W połowie XVIII wieku wzmiankowany Hans Jacob von Weyher oraz Adam Philipp Ernst oraz Carl Christoph Ludewig von Weyher. W 1771 roku całość w rękach Adama Philippa Ernsta von Weyher. Sprzedaje dobra kapitanowi Johannowi Albrechtowi von Laurens. Później częste zmiany właścicieli. W 1870 roku majątek w rękach rodziny Müller i obejmował 2883 akrów ziemi. W 1872 roku majątek zakupił Carl Heller. W 1879 roku obejmował 736,20 ha gruntów i był w rękach Ernsta Heller. W 1884 roku zmiana nazwy wsi na Eichenwalde.  W 1910 roku dobra posiada rodzina von Flügge z Mostów a dobra obejmowały 930,07 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem resztówki był Emil Stock a dobra liczyły 283 ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku był K.Winter(1939).

Po zespole dworskim pozostały resztki zabudowy gospodarczej oraz budynek gorzelni.

KORYTOWO /Walsleben/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu goleniowskiego. W średniowieczu lenno rodu von Walsleben. Już w  XVII wieku istniał folwark podlegający pod majątek w Maszewie. W XIX wieku parcelacja majątku pomiędzy miejscowych chłopów. W 1928 roku dwór z majątkiem należał do Johannesa Darsow i obejmował 130 ha gruntów. W zachodniej części wsi założenie dworskie- dwór, resztki ogrodzenia z słupami bramnymi oraz park dworski.

REDŁO /Pflugrade/

Wieś położona w gminie Osina powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1274 roku. Od XIV do końca XVI wieku należała do hrabiów von Eberstein– wspomniany Wolfgang hrabia von Ebertsein oraz Ludwig hrabia von Ebertsein. W 1717 roku część wsi należała do rodziny von Brunschweig. Od XVIII wieku wieś stanowi domenę państwową. Na początku XIX wieku majątek uległ parcelacji. Dawny folwark z dworem zakupił bogaty chłop Schmeling. W 1928 roku majątek z dworem zbudowanym prawdopodobnie na początku XX wieku należał do W. Tolzmann. „Stary” dwór prawdopodobnie należał do Fritza Tesch.

PODAŃSKO /Puddenzig/

Wieś położona w gminie Goleniów powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1268 roku, kiedy książę pomorski Barnim I podarował wieś miastu Goleniów. Od XIV wieku własność rodu von Petersdorff. Od 177 roku w rękach rodu von Below. Na przełomie XVIII i XIX wieku w posiadaniu Friedricha Wilhelma von Plӧtz. Od 1804 roku ponownie w rękach rodu von Petersdorff– wymienieni Johann Albrecht von Petersdorff(XIXw), Theodor Eugen von Petersdorff(1845), Kurt von Petersdorff(XXw). Posiadali majątek do 1945 roku. W 1870 roku majątek obejmował 1269 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Curt von Petersdorff dobra miały 324,10 ha gruntów. W 1910 roku majątek liczył 468,55 ha gruntów a w 1928 roku gdy właścicielem był Friedrich von Petersdorff liczyły 465 ha gruntów.

W południowo-wschodniej części wsi położony był majątek ziemski. Po 1945 roku przejęty przez Skarb Państwa, na terenie którego utworzono PGR. Po założeniu pozostały resztki zabudowy gospodarczej oraz parku dworskiego. Dwór rozebrano po 1945 roku.