SIERSKO /Sierzig/

Nieistniejąca osada położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego. Wzmiankowana w 1248(Zirtze) oraz w latach: 1350(Czirzik, Zirtzc), 1351(Tzirziz), 1375(Seerzig, Sierzig). Dawny folwark należący do majątku w Sądowie. Na terenie jego poza zabudowaniami gospodarczymi oraz tzw. pałacem letnim właścicieli Sądowa znajdowało się przedsiębiorstwo browarnicze Simmona Egger. Po założeniu pozostały resztki piwnic.

BARGÓW /Bergen/

Wieś położona w gminie Torzym powiatu sulęcińskiego. Wzmiankowana w 1350 roku będąc częścią majątku łagowskiego. W południowo-zachodniej części wsi położony był folwark. Majątek należał do właścicieli Sądowa. Na początku XIX wieku dobra są w posiadaniu rodu von Piper. W drugiej dekadzie XIX wieku dobra były własnością rodu von Burgsdorff. Od połowy XIX wieku do 1945 roku własność baronów Senfft von Pilsach– wzmiankowana baronowa Elisabeth(1903) oraz Christoph baron Senfft von Pilsach.

GÓRKI NOTECKIE /Gurkow/

Wieś położona w gminie Zwierzyń powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1326 roku mimo, że powstała znacznie wcześniej. Po 1330 roku stała się własnością miasta Strzelce Krajeńskie. W 1499 roku książę Joachim wydał przywilej potwierdzający miastu Strzelce prawo do własności Górek Noteckich. Prawdopodobnie w XVI wieku na terenie wsi istniał już majątek ziemski. Jeszcze w XIX wieku(1856) wzmiankowany majątek należący do miasta Strzelce Krajeńskie. Prawdopodobnie rozparcelowany. Brak już później informacji o istnieniu folwarku.

KARWIN /Hammer/

Wieś położona w gminie Drezdenko powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wzmiankowana w 1602 roku- należała wtedy do zamku w Drezdenku. Na terenie wsi majątek ziemski. Od 1580 do 1784 roku należał do rodziny von Horn. W XVII wieku własność Bogumiła von Horn. W XVIII wieku wzmiankowany Georg, Gottfried von Horn(1715) oraz jego syn Isaak von Horn. W latach 1799-1815 roku dobra są w rękach rodziny Mittelstӓdt. W latach 1815-1839 dobra posiada rodzina von der Osten. W 1839 roku majątek karwiński od Ehrenreicha von der Osten zakupił niejaki Rehmann. 28 stycznia 1842 roku w majątku na świat przychodzi Max Ludwig Rehamnn, nauczyciel, historyk, regionalista zmarły 10.12.1922 roku w Gorzowie Wlkp, pochowany w Strzelcach Krajeńskich. Od 1848 do 1858 roku właścicielem jest August von Rochow. W 1856/58 roku właścicielem jest rodzina von Wedel, która już od 1749 roku posiadała grunty we wsi. Na początku XX wieku dobra posiada rodzina Becker. Po założeniu zachowały się budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy.

KORZĘCIN /Körtenthin/

Wieś położona w gminie Wolin powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1504 roku(Korrentin) będąc lennem rodu von Lockstӓdt- wymieniony Clawes, syn Hermanna von Lockstӓdt. W XVI wieku należała do rodziny von Bosberge. W 1545 roku Joachim von Bosberge oddał wieś w dzierżawę kapitule katedry kamieńskiej. Od 1626 roku własność Joachima von Pritz. Od 1757 roku własność Christiana von Bolz. Od 1799 roku dobra są w rękach Carla Friedricha von Wedel a od 1841 roku Ferdynanda Nӧbel. Kolejnym właścicielem majątku był kaznodzieja Classin w latach 1857-1862. W 1870 roku majątek należący do kapitana Ferno liczył 1035 mórg ziemi. W 1879 roku majątek posiadał 264,38 ha gruntów i nadal należał do rodziny Ferno. Prawdopodobnie pod koniec XIX lub na początku XX wieku doszło do rozparcelowania majątku. We wschodniej części wsi resztki majątku ziemskiego.

OSETNICA /EICHFÜHR/

Dawna osada, obecnie przysiółek wsi Gościnowo położonej w gminie Skwierzyna powiatu międzyrzeckiego. Gościnowo założone 01.09.1613 roku przez starostę międzyrzeckiego Aleksandra Zborowskiego. W 1718 roku na terenie późniejszej osady mieszkał młynarz z Gościnowa niejaki Eichfier. Sama wieś powstała pod koniec XVIII wieku jako kolonia olęderska. Prawdopodobnie od połowy XIX wieku we wsi majątek ziemski. W  latach 1898-1912 dobra są w posiadaniu rodziny von Storch– wzmiankowany Karl von Storch, urodzony w 1860 roku. Później majątek jest własnością rodziny Woike(1929).

FICHTHOF

Fichthof k. Polanowa, zachodniopomorskie

Nieistniejąca miejscowość położona na północ od Polanowa w powiecie koszalińskim. Były majątek ziemski powstały w 1866 roku. Właściciele: 1910-Heinrich Sorgatz, 1911- Karl Alexander von Riepenhausen, 1917- Otto Wolff, 1920- Theodor Bauer, 1928- Peter Mühlens.

Fichthof 1909, zachodniopomorskie

ZAGÓRZYCE /Saagen/

Wieś położona w gminie Łobez powiatu łobeskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w XIV wieku. W południowej części wsi położony był zespół dworski. Od 1804 roku do lat 60-tych XIX wieku majątek należał do rodziny Pockrandt. W 1929 roku majątek liczący 100 ha gruntów posiadał Bernhard Laske.

Zagórzyce dwór

Zagórzyce 1936, zachodniopomorskie

STUDNICE /Ablassbrunn/

Osada położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego. Założona w 1540 roku  przez Stenzela von Nostitz z Chotkowa. Od powstania wchodziła w skład majątku w Chotkowie. Późniejsi właściciele to: von Schӧnaich, von zu Dohna, von der Schulenburg, von Tschirnhaus, von Redern, von Proskau, miasto Szprotawa.

Studnice 1933, lubuskie

CHOCICZ /Hermswalde/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wchodziła w skład państwa stanowego Żary rodu von Biberstein. W 1486 roku wieś jest w rękach Sigismunda von Rothenburg, który odkupił wieś od króla węgierskiego Macieja Korwina. Posiadali dobra do końca XVIII wieku. W 1801 roku majątek posiada rodzina von Glaubitz. Dwór rozebrany po 1945 roku.

Chocicz 1933, lubuskie