STUDNICE /Ablassbrunn/

Osada położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego. Założona w 1540 roku  przez Stenzela von Nostitz z Chotkowa. Od powstania wchodziła w skład majątku w Chotkowie. Późniejsi właściciele to: von Schӧnaich, von zu Dohna, von der Schulenburg, von Tschirnhaus, von Redern, von Proskau, miasto Szprotawa.

Studnice 1933, lubuskie

CHOCICZ /Hermswalde/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wchodziła w skład państwa stanowego Żary rodu von Biberstein. W 1486 roku wieś jest w rękach Sigismunda von Rothenburg, który odkupił wieś od króla węgierskiego Macieja Korwina. Posiadali dobra do końca XVIII wieku. W 1801 roku majątek posiada rodzina von Glaubitz. Dwór rozebrany po 1945 roku.

Chocicz 1933, lubuskie

CHOCIMEK /Buschweide/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wchodziła w skład państwa stanowego Żary. W 1381 roku wieś posiadał Fritz von der Heide. W 1520 roku Hieronim von Biberstein przekazuje wieś Ulrichowi von Oppel. W 1599 roku dobra posiada Balthasar von Reinsperg. W latach 1707-09 majątek w rękach Hansa Christiana von Schwarth.

Chocimek 1933, lubuskie

MIĘDZYLESIE /Mittwalde/

Wieś położona w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Początki sięgają średniowiecza. W XIII wieku była własnością zakonu cysterek z Trzebnicy z nadania księcia Henryka Brodatego. Po 1810 roku po sekularyzacji dóbr zakonnych przechodzi na własność państwa pruskiego.

Międzylesie 1896, lubuskie