BIEBRÓWEK /Berwerdick/

Osada śródleśna położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana już w XV wieku. Majątek z dworem myśliwskim należący do rodu von Flemming. W 1870 roku należał do Carla von Flemming-Basenthin i obejmował 735,80 ha ziemi, a 1879 roku 520 akrów ziemi. W 1910 roku nadal właścicielem był Karl von  Flemming a dobra obejmowały 837 ha gruntów, a w 1928 roku 812 ha gruntów. Obecnie ośrodek agroturystyczny z dworem konstrukcji ryglowej.

DZISNA /Dischenhagen/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Wzmiankowana w 1182 i 1259 roku. W 1311 roku wymieniony rycerz Wozeke de Diseko. Od średniowiecza była lennem rodu von Kӧller. Posiadali wieś do 1737 roku. W tym roku dobra przejmuje siostrzenica Bogislawa Henninga von Kӧller, Maria Helena von Podewils, z domu von Münchow. W 1748 roku majątek jest własnością syna Marii, podporucznika Bogislawa Georga Friedricha von Podewils. Po jego śmierci w 1758 roku dobra przejmuje brat jego, Adrian von Podewils. W 1769 roku majątek przejmuje siostra Bogislawa i Adriana, Sophia Dorothea von Wrede. Po niej majątek przejmuje syn, Alexander Heinrich von Wrede. W 1780 roku majątek przejmuje generał piechoty Georg Ludwig von Kӧller-Banner. Od 1785 roku właścicielem dóbr jest Hans Georg Alexander von Kӧller. W 1804 roku majątek zakupiony przez Ulricha Ottona von Dewitz. Po jego śmierci dobra w rękach syna, Otta von Dewitz. Od 1838 roku majątek ponownie w posiadaniu rodu von Kӧller. W 1870 roku dobra obejmowały 798 akrów ziemi, a w 1879 roku 755,47 ha ziemi. W 1910 roku majątek w rękach Georga von Kӧller i wynosiły 750 ha ziemi. Rodzina von Kӧller posiadała majątek do lat 20-tych XX wieku.

ZAMEK

Na Górze Zamkowej położonej na zachód od wsi, tuż za rzeczką Gowienicą stał zamek. Był to gród otoczony fosą z wieżą mieszkalną. Zniszczony w 1170 roku przez wojska Waldemara II Duńskiego. Resztki założenia czytelne jeszcze w XIX wieku.

BUDZIESZEWICE /Lüttmannshagen/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Od XVIII wieku majątek w rękach rodu von Kӧller. W XIX wieku wymienieni Hans Georg Alexander Friedrich von Kӧller oraz Ernst Matthias von Kӧller. W 1870 roku majątek obejmował 4114 mórg ziemi a w 1879 197, 43 ha gruntów. W 1910 roku majątek w rękach Georga von Kӧller a dobra liczyły 1070 ha gruntów. W 1928 roku właścicielem dóbr jest Heinrich Specht a majątek liczył 1014,4 ha gruntów.

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

We wschodniej części wsi położony jest pałac. Jest to budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem czterospadowym z lukarnami, podpiwniczony. W pobliżu park krajobrazowy. Po 1945 roku zaadoptowany na szkołę. Obecnie pełni funkcję Wiejskiego Domu Spotkań i Animacji Społecznej.

BRZOZOWO /Bresow/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Stare lenno rodu von Güntersberg. W 1628 roku właścicielem wsi był Albrecht von Güntersberg. Podział wsi na dwa majątki. Na początku XVIII wieku majątek A należał do Curta Juliusa von Flemming, który 17.04.1714 roku sprzedał majątek Martinowi Gӓdicke. Dnia 18.06.1757 roku Michael Gӓdicke, syn Martina na 30 lat wydzierżawia majątek Carlowi Friedrichowi von Flemming. Po śmierci Michaela  Gӓdicke dnia 15.10.1769 roku dobra przejmuje  jego syn, Ernst Wilhelm Gӓdicke. Majątek B przejęty przez rodzinę von Flemming, na początku XIX wieku w  rękach rodu von Berg przez małżeństwo Anny Sophie Friedericke von Flemming z przedstawicielem rodu von Berg. Majątek B na początku XVIII wieku w posiadaniu rodu von Güntersberg. Dnia 16.04.1723 roku ówczesny właściciel majątku Eggert Henning von Güntersberg sprzedaje go Hansowi Friederichowi von Flemming. Kolejnymi dziedzicami majątku są jego synowie: Adam, Hans Friederich Otto Ludewig i Joachim Wilhelm. W 1763 roku właścicielem jest Joachim Wilhelm von Flemming, po nim dobra dziedziczy jego brat Otto Ludewig von Flemming(1777). W tym roku Otto Ludewig sprzedaje dobra Johannowi Ernstowi von Plӧtz. Prawdopodobnie już w pierwszej dekadzie XIX wieku całość w rękach rodu von Flemming. W 1804 roku właścicielem był Franz Berndt Johann Sigismund von Flemming. W 1835 roku dobra należą do Franza Wilhelma Carla von Flemming. W 18780 roku dobra obejmowały 2460 mórg ziemi, w 1879 roku liczyły 629,48 ha gruntów. W 1910 roku dobra należały do Fritza von Flemming i liczyły 695 ha gruntów. W 1928 roku własność Juliusa Noss a majątek liczył 200 ha gruntów. Ostatnim właścicielem dóbr była rodzina Krüger.

ZESPÓŁ DWORSKI

W północno-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. Po założeniu resztki zabudowy folwarcznej oraz park podworski.

ŻYCHLIKOWO /Siegelkow/

Wieś położona w gminie Przybiernów powiatu goleniowskiego. Należała do rodu von Kӧller. W 1375 roku właścicielem był Arnold von Kӧller, zamieszkujący miejscowy zamek. Posiadają dobra do XVIII wieku. W 1735 roku wieś należy do Bogislausa Henninga von Kӧller. W drodze dziedziczenia około 1756 roku dobra otrzymuje Bogislav Ernst von Wedel, syn córki siostry Bogislausa Henninga von Kӧller Marie Helene von Podewils, z domu von Münchow. Po jego śmierci 08.03.1756 majątek przechodzi na jego brata, kapitana Friedericha Wilhelma von Wedel, który umiera 08.02.1764 roku. Po nim dobra odziedziczył Lorenz George von Wedel(*1702-+17.08.1780), dwukrotnie żonaty:1. Charlotte Luise von Papstein(+1742), 2.Dorothea Friederike hrabianka von Schlippenbach(*1715-+1774). Miał dwóch synów: Otto von Wedel(*13.06.1752-+02.10.1808) i Ernsta von Wedel(*10.05.1757-+01.02.1827).  Dnia 06.10.1777 roku sprzedaje wieś Alexandrowi Heinrichowi von Wrede, który jest zresztą synem Marie Helene von Podevils, po drugim mężu, von Wrede.  Od wdowy po Aleksandrze majątek w roku 1781 zakupił duński generał piechoty Georg Ludwig von Kӧller-Banner(1728-1811). Drogą dziedziczenia dobra przechodzą w ręce Hansa Georga Alexandra Friedricha von Kӧller(*10.05.1752-+30.03.1820), syna Friedricha Augusta, ożenionego z Caroline Eleonore von Posern. Po nim dobra odziedziczył jego syn, Matthias von Kӧller(*30.11.1797-+23.05.1883), ożeniony z Juliane Mathilde von Wedel(1803-1859). Miał z nią dwóch synów: Georga Ernsta Maximiliana von Kӧller(1823-1916) i Ernsta Matthiasa von Kӧller(1841-1928). W 1870 roku majątek obejmował 3243 morgi ziemi a w 1879 roku, kiedy majątek należał do Ernsta Matthiasa obejmował 817,27 ha ziemi. W 1910 roku Własność Georga von Kӧller a dobra liczyły 847 ha gruntów. W 1928 roku majątek posiadali Hans Joachim von Kӧller i Georg Alfred von Kӧller a dobra obejmowały 827 ha ziemi. Posiadali majątek do 1945 roku.

ZAMEK

Niedaleko wsi znajdują się ruiny zamku von Kӧller oraz cmentarzysko kurhanowe o pow. 1,90ha.

ZESPÓŁ DWORSKI

W południowej części wsi położony był majątek ziemski. Po zespole zachował się budynek gospodarczy

ŁĘGNO /Langendorf/

Wieś położona w gminie Nowogard powiatu goleniowskiego. We wschodniej części wsi istniał majątek ziemski należący do rodu von Flemming. W 1870 roku obejmował 1506 morgów ziemi a w 1879 roku 385,97 ha ziemi. W 1910 roku właścicielem był Kurd hrabia von Flemming a dobra liczyły 385,67 ha gruntów a w 1928 roku kiedy należały do Dr Hasso hrabiego von Flemming obejmowały 295 ha ziemi.

KŁĘBY /Klemmen/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1322 roku. W tym roku książę pomorski podarował wieś biskupowi kamieńskiemu Konradowi. W północno-zachodniej części wsi położony był majątek ziemski. W 1928 roku podział majątku na dwie części, które należały do: Gustava Schley(92 ha) i Waldemara Steffen(76 ha).

WYSOKA KAMIEŃSKA /Wietstock/

Wieś położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Wieś podzielona na dwa majątki A i B. Majątek B od XVI wieku należał do rodziny von Rhein– wzmiankowani bracia Hans i Joachim von Rhein(1575), bracia Joachim Jürgen i Hans von Rhein(1618) oraz Valtin, Matthias i Cartens von Rhein(1618), Carl Friedirch von Rhein(XIXw.). Posiadali majątek do XIX wieku. W 1836 roku posiadali majątek A i B. Później część B była własnością rodziny Henning(1856). Majątek A był w posiadaniu rodziny von Kӧller, zakupiony przez porucznika von Kӧller w 1743 roku od Antona Georga von Kleist. Wymieniony również Henning Ludwig von Kӧller(XVIIIw.). Od rodziny von Kӧller majątek A zakupiła rodzina von Flemming– wymieniony Caspar Sigmund von Flemming, Franz Friedrich von Flemming oraz Carl Friedrich von Flemming(XVIIIw), Ludwig Heinrich von Flemming(XIXw). W połowie XIX wieku majątek A zakupiła rodzina Henning. Posiadali majątek A i B w latach 50-tych XIX wieku. Pod koniec XIX wieku ponownie majątek zakupiony przez rodzinę von Flemming– wymieniony Fritz von Flemming, którego majątek w 1910 roku był wielkości 547 ha gruntów. W 1928 roku dobra wielkości 546 ha gruntów posiadał Kurt hrabia von Flemming. Część dóbr z dworem posiadał również Willi Gӧtsch wielkości 100,5ha gruntów.

Zespół dworski

W zachodniej części wsi resztki zespołu dworskiego.

DARGOSZEWKO /Neu Dargsow/

Miejscowość położona w gminie Golczewo powiatu kamieńskiego. We wsi istniało założenie dworsko-folwarczne. Obecnie bez śladu po założeniu. W 1910 roku właścicielem majątku był niejaki Dӧring a dobra liczyły 178 ha gruntów. W 1928 roku majątek należał do Hansa Badura i liczył 177 ha gruntów.