NOWA WIOSKA /Neudörfel/

Wioska położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Pierwszy raz wymieniona w 1541 roku, kiedy należała do benedyktynek gubińskich. Kolejni właściciele wsi: von Sternberg(1558, 1562), von Liedlau(1589, 1602), hrabiowie von Schӧnaich(1746), książęta von Schӧnaich-Carolath-Beuthen(1811, 1853). Prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku majątek został rozparcelowany.

MIERKÓW /Merke/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1546 roku(Mercke). Była wsią lenną majątku w Brodach. Później w latach 1546-1755  należała do rodu von Rothenburg.  Majątek ten nazwiemy A w kolejnych latach należy do: von Unruh( 1755), von Leopold(1762), von Stropschütz(1766), von Seld(1792), von Hummitzsch(1796). W 1710 roku pojawia się drugi majątek B należący do rodu von Dallwitz do 1740 roku. Później w posiadaniu rodziny Hӓlfte, W XIX wieku majątek należał do: Rӧssler, Martini, Eisfeld, von Stulpnagel, Pfennig.  Majątek B w XIX wieku należał do: von Benningsen(1843,1855). W XIX wieku na początku lat 40-tych pojawia się majątek C, który należał do rodziny Becker(1841,1855). Po 1865 roku majątek rozparcelowano.

ŁOMY /Lahmo/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Wzmiankowana w 1316 roku(Lueme). Od 1370 do 1817 roku własność klasztoru w Neutzelle. We wsi istniał majątek ziemski, wymieniany w 1823 roku. Do majątku należał folwark położony ok. 1,5km na wschód od granic wsi.

KANIÓW /Kanig/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Wzmiankowana w 1527 roku. Wieś wasalna majątku Brody. W latach 1524-1636 należała do rodu von der Heide. Później należała do von Ronow(1668),  Dr Eichler(1671, 1681), von Wiedebach(1689-1761), von Krackenhoff(do 1793), von Wiedebach(1793-1796), von Manteuffel(1796, 1810). Po 1816 roku majątek rozparcelowany.

KAŁEK /Kalke/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1585 roku. Wieś wasalna dóbr w Brodach. W latach 1581-1655 należała do rodu von Wiedebach. Późniejsi właściciele: von Gablenz(1658, 1668-1774), von Blomberg(1774-1795), von Winancke-Werthenstein(1795-1800), Gӧrne(1810). Po 1816 roku majątek rozparcelowany.

NIWOROLA-KOZÓW /Jetzschko/

Obecnie część wsi Kozów(fuzja w 1928roku) położonej w gminie Gubin. Wzmiankowana w 1000 roku(Gozeuua). W 1367 roku(Jetschcow) należała do rodu von Karras. Później własność benedyktynek gubińskich. Później częste zmiany właścicieli- von Zeschau(1541, 1562, 1572), von Stutterheim(1572-1595), von Maxen(1602), von Lӧben(1626,1637), von Karras(1668), hrabiowie zu Solms(1670,1688), von Dallwitz(1692,1702)- wzmiankowany Johann Casimir von Dallwitz zmarły w 1729 roku, hrabiowie von Promnitz(1712), von Gebelzig(1738, 1746), von Rothenburg(1750). Po 1750 roku podzielony majątek na dwa, gdzie większa część gruntów przypadła w dzierżawie miejscowym rolnikom, majątek mniejszy z dworem pozostał w rękach rodziny von der Jahn(1810, 1853, 1869).

JAŁOWICE /Jaulitz/

Wieś położona w Brody powiatu żarskiego. Wzmiankowana w 1408 roku. Początkowo należała do klasztoru benedyktynek gubińskich(1408, 1452, 1457, 1497). Później własność rodów rycerskich- von Zeschau(1541, 1562), von Stutterheim(1572-1595), von Maxen(1598-1680-od 1680 roku wchodzi w skład majątku w Jasienicy), hrabiowie von Promnitz(1708) , von Dallwitz(1716-1769), von Mosch(1796-1834), Born(1834-1842), hrabiowie von Finkenstein(1842-1849), baronowie von Waldenfels(1849-1853), Meister(1903-1929).

GROCHÓW /Grocho/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Wzmiankowana w 1588 roku(Grocho). Od 1588 do 1816 roku była wsią wasalną majątku Forst-Brody. Na terenie wsi majątek ziemski w posiadaniu wielu rodów rycerskich: von der Heide(1622,1636, 1655), baronowa von Ronow z domu von Biberstein(w latach 1668-1671), von Eichler(1671-1689), von Wiedebach(1689-1776), von Krackenhoff(1776-1793), von Wiedebach(1793-1796), von Manteuffel(1796-1816). Po 1816 roku majątek ziemski został rozparcelowany.

 

JAROMIROWICE /Germersdorf/

Wieś położona w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Początki wsi sięgają XV wieku. W 1500 roku należała do rodu von Pilgram. Później dość częste zmiany właścicieli, należała do rodów: von Lӧben(1598, 1612, 1652), von Tornow(1654), von Schӧnhausen(1683), von Krause und Erben(wlatach1713-1803), baronów von Massow(1803-1811). W 1811 roku majątek rozparcelowany.

Na terenie wsi istniał majątek z siedzibą dworską.

We wsi przy ul. Krzywej 40 willa.

BEZKI /Beesgen/

Obecnie część miejscowości Pleśno położonej w gminie Gubin powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1527(Klein Besicz). Należała wówczas do rodziny von Sehlstrang. W 1646 roku wieś należy do rodu von Polenz. Posiadali majątek do 1746 roku. W 1853 roku dobra są w posiadaniu hrabiów von Kleist, wzmiankowanego również w 1910  roku. We wsi istniał majątek ziemski. W 1928 roku przyłączona do wsi Pleśno(Plesse).